Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ogród 1-2 (21-22) 2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ogród lub Spisy treści 2003


okładka numeru 1-2 (21-22) 2003


Antoni Czyż
Od Redaktora Naczelnego.

Zapisy

Antoni Czyż
Słowo o polonistyce siedleckiej.

Poezja i proza

Gertruda Mieszkówna
Modlitewnik. Wybór. Tłum. z łaciny, wstępem i przypisami opatrzył. Artur Andrzejuk.

Maria Komornicka (Piotr Odmieniec Włast)
Xięga poezji idyllicznej. Podała do druku Barbara Stelingowska.

Władysław Reymont
Nieznane listy. Podała do druku Jolanta Miszczak.

Studia i szkice

Artur Andrzejuk
Elementy kultury religijnej w modlitewniku Gertrudy Mieszkówny.

Jacek Kowzan
Od Boscha do Morusa, czyli między septem peccata capitalia a quattuor hominum novissima.

Ewa Mądrowska
Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego.

Artur Ziontek
Mistyka i Pasja w Uwagach Józefa Baki.

Janusz K. Goliński
Słodycz zastanowień i oznajmień. Nad Uwagami Ignacego Krasickiego.

Holt Meyer
Pamięć, wędrówka i przymus powstania w Mickiewiczowskich Sonetach krymskich.

Ewa Janeczek
Zapomniani bohaterowie powieściowi Kazimierza Tetmajera.

Anna Kalewska
Gody w Kanie i Ewangelia... Saramagi. Rzecz o malarstwie i literaturze.

Świadectwa

Rachela Auerbach
Rozerwane nici. Garść wspomnień o Deborze Vogel i Brunonie Schulzu. Tłum. z jidysz Tomasz Kuberczyk. Podał do druku Antoni Czyż.

Debora Vogel
Temat i forma w sztuce Chagalla. Tłum. z jidysz Tomasz Kuberczyk. Podał do druku Antoni Czyż.

Józef Czechowicz i lubelskie „Czwartki Literackie”. Z Marią Przeworską rozmawia Justyna Kucharza.

„Widzi się rzeczy dalej, ale i lepiej”. Z Pawłem Hertzem rozmawia Stanisław Szczęsny.

Przybliżenia

Antoni Czyż
Christine Buci–Glucksmann i jej rozprawa Wielki teatr świata o wyobraźni barokowej.

Artur Ziontek
Salvadora Dali czytanie Boskiej komedii.

Twórczość

Stanisław Chyczyński
Wiersze

Głosy i glosy

Piotr Wilczek
W poszukiwaniu modelu historii kultury. Aby Warburg i jego koncepcja biblioteki humanistycznej.

Cezary K. Święcki
Biblioteka i skryptorium akwizgrańskie Karola Wielkiego.

Małgorzata Elżanowska
Rec.: Roman Mazurkiewicz: Polskie średniowieczne pieśni maryjne.

Antoni Czyż
Jeszcze o Bogu rodzicy. W związku z monografią Romana Mazurkiewicza.

Dorota Słowikowska
Rec.: Janusz K. Goliński: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu.

Krystyna Stasiewicz
Rec.: Ignacy Krasicki: O języku ojczystym, edukacji i teatrze.

Marcin Pliszka
Ślad życia. O książce Aliny Kowalczykowej: Juliusz Słowacki.

Antoni Czyż
Anny Micińskiej opus magnu.
Trójgłos o Tryptyku (rec.: Jan Paweł II: Tryptyk rzymski)

Zbigniew Lisowski
Tryptyk rzymski – próba interpretacji.

Andrzej Borkowski
Trudny dialog człowieka i Księgi.

Agata Przybylska
Patrząc przez okna sykstyńskiej kaplicy.

Sławomir Sobieraj
Barbary Otwinowskiej poetyckie umocnienia.