Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Płaj

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Regionalne

papierowe półroczniki

Spisy treści: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://karpaccy.pl/plaj/> e-mail: plaj@data.pl
redakcja:
red. nacz.: Andrzej Wielocha
adres: ul. Czumy 12/18, 01-355 Warszawa
tel: 696655965

Kontakt z wydawcą

wydawca: Towarzystwo Karpackie
adres: ul. Śmiała 47/2, 01-526 Warszawa

ISSN: 1230-5898
rok założenia: 1986
periodyczność: półroczniki
medium: papierowe
format: A5
objętość: 200 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Jedyne czasopismo w całości poświęcone Karpatom, traktowanym jako fenomen kulturowo-historyczny. Swój program pismo wywodzi z charakteru tych gór – stanowiących pewną całość geograficzną, historyczną i społeczną, istniejącą ponad przecinającymi je granicami państwowymi. Takie właśnie Karpaty – nierozerwalny splot kultur, miejsce ścierania się i nakładania wpływów polskich, ruskich, ukraińskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich, a także niemieckich, żydowskich i wielu innych – są prezentowane w almanachu. Pismo chce upowszechniać i popularyzować wiedzę o Karpatach oraz wspierać działalność na rzecz ocalenia ich kulturowej złożoności i bogactwa, dąży do zbliżenia – przy zachowaniu ich tożsamości – współzamieszkujących Karpaty narodów i grup etnicznych. PŁAJ publikuje rozprawy i przyczynki etnograficzne, historyczne i przyrodoznawcze, recenzje i omówienia książek związanych z profilem tematycznym pisma, a także korespondencję, felietony i polemiki.

Prenumerata

Zasady subskrypcji almanachu karpackiego "PŁAJ"

Można zaprenumerować dowolną liczbę zeszytów "Płaju", poczynając od numeru 51, ale nie mniej niż dwa kolejne numery. Cena prenumeraty wynosi 28 zł za egzemplarz. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków, nr. konta: 05 1020 1156 0000 7902 0010 4927,koniecznie z dopiskiem: subskrybcja Płaju nr (tu podać zamawiane numery). Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dodatkowe poinformowanie nas o dokonanej wpłacie: e-mailem: rewasz@rewasz.com.pl, telefonicznie: 22 798-33-84, pocztą: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 05-820 Piastów, ul. Warszawska 55 Po przyjęciu prenumeraty wysyłamy pocztą paragon, a zaprenumerowane zeszyty w miarę ich ukazywania się.

Spisy treści

2000

Płaj 1 (20) 2000
Płaj 2 (21) 2000

2001

Płaj 3 (22) 2001
Płaj 23 (2001)

2002

Płaj 24 (2002)
Płaj 25 (2002)

2003

Płaj 26 (2003)
Płaj 27 (2003)

2004

Płaj 28 (2004)
Płaj 29 (2004)

2005

Płaj 30 (2005)
Płaj 31 (2005)

2006

Płaj 32 (2006)
Płaj 33 (2006)

2010

Płaj 40 (2010)
Płaj 41 (2010)

2011

Płaj 42 (2011)
Płaj 43 (2011)

2012

Płaj 44 (2012)
Płaj 45 (2012)

2013

Płaj 46 (2013)
Płaj 47 (2013)

2014

Płaj 48 (2014)
Płaj 49 (2014)

2015

Płaj 50 (2015)

2016

Płaj 51 (2016)