Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pogranicza

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Regionalne Krytyka

papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna zawieszone

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: -
e-mail: redakcja@pogranicza.pl
redakcja:
red. nacz.: Inga Iwasiów
adres: al. Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin
tel: (91) 424 04 64

Kontakt z wydawcą

wydawca: Szczecin 2016
adres: al. Wojska Polskiego 84, 70-482 Szczecin
www: http://www.szczecin2016.pl/
ISSN: 1233-3654
rok założenia: 1994
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: 172x242 mm
objętość: 144 stron
nakład: 600 egzemplarzy

Opis

Pismo o profilu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw literatury, programowo zainteresowane problematyką szeroko pojętego pogranicza (etnicznego, kulturowego, artystycznego); tytuł, któremu udało się wyważyć proporcję między potrzebami regionalnymi i kulturą ogólnopolską. Literacka dominanta wynika z faktu, iż POGRANICZA redagowane są przez szczecińskich pisarzy i pracowników miejscowej polonistyki. Obok materiałów poświęconych kulturalnym dziejom Szczecina, historii regionu oraz bieżącym wydarzeniom artystycznym w mieście, znaleźć tu można sporo prozy i prezentacji poetyckich, szkice o literaturze współczesnej, a także obszerny dział omawiający nowości wydawnicze. Ważnym składnikiem tematycznym POGRANICZY są zagadnienia sztuki i architektury. Ozdobą każdego numeru jest elegancka wkładka Galeria przedstawiająca dzieła szczecińskich artystów. Z uwagi na geograficzne usytuowanie dwumiesięcznik wiele uwagi poświęca kontaktom kulturalnym z Niemcami i Skandynawią. Pismo kilkukrotnie prezentowało najnowszą literaturę tych krajów oraz współorganizowało spotkania środowisk twórczych.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok (6 numerów): 40,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok (6 numerów): 100,00 PLN

Spisy treści

2000

Pogranicza 1-2/2000
Pogranicza 3/2000
Pogranicza 4/2000
Pogranicza Frankfurter Buchmesse 2000
Pogranicza 5/2000
Pogranicza 6/2000

2001

Pogranicza 1 (30) 2001
Pogranicza 2 (31) 2001
Pogranicza 3 (32) 2001
Pogranicza 4 (33) 2001
Pogranicza 5 (34) 2001

2002

Pogranicza 1 (36) 2002
Pogranicza 2 (37) 2002
Pogranicza 3 (38) 2002
Pogranicza 4 (39) 2002
Pogranicza 5 (40) 2002
Pogranicza 6 (41) 2002

2003

Pogranicza 1 (42) 2003
Pogranicza 2 (43) 2003
Pogranicza 3 (43) 2003
Pogranicza 4 (45) 2003
Pogranicza 5 (46) 2003
Pogranicza 6 (47) 2003

2004

Pogranicza 1 (48) 2004
Pogranicza 2 (49) 2004
Pogranicza 3 (50) 2004
Pogranicza 4 (51) 2004
Pogranicza 5 (52) 2004
Pogranicza 6 (53) 2004

2005

Pogranicza 1 (54) 2005
Pogranicza 2 (55) 2005
Pogranicza 3 (56) 2005
Pogranicza 4 (57) 2005
Pogranicza 5 (58) 2005
Pogranicza 6 (59) 2005

2006

Pogranicza 1 (60) 2006
Pogranicza 2 (61) 2006
Pogranicza 3 (62) 2006
Pogranicza 4 (63) 2006
Pogranicza 5 (64) 2006
Pogranicza 6 (65) 2006

2007

Pogranicza 1 (66) 2007
Pogranicza 2 (67) 2007
Pogranicza 3 (68) 2007
Pogranicza 4 (69) 2007
Pogranicza 5 (70) 2007
Pogranicza 6 (71) 2007

2008

Pogranicza 1 (72) 2008
Pogranicza 2 (73) 2008
Pogranicza 3 (74) 2008
Pogranicza 4 (75) 2008
Pogranicza 5 (76) 2008
Pogranicza 6 (77) 2008

2009

Pogranicza 1 (78) 2009
Pogranicza 2 (79) 2009
Pogranicza 3 (80) 2009
Pogranicza 4 (81) 2009
Pogranicza 5 (82) 2009
Pogranicza 6 (83) 2009

2010

Pogranicza 1 (84) 2010
Pogranicza 2 (85) 2010
Pogranicza 3 (86) 2010
Pogranicza 4 (87) 2010
Pogranicza 5 (88) 2010
Pogranicza 6 (89) 2010

2011

Pogranicza 1 (90) 2011
Pogranicza 2 (91) 2011
Pogranicza 3 (92) 2011
Pogranicza 4 (93) 2011
Pogranicza 5 (94) 2011

2012

Pogranicza 1 (95) 2012

Wybrane artykuły

Omówienia „Witryny”

Publikacje książkowe

Artur Daniel Liskowacki To wszystko

seria: Biblioteka „Pograniczy”
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2006.

Krzysztof Niewrzęda popołudnie

seria: Biblioteka „Pograniczy”
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2005.

Almanach Piastów 75

seria: Biblioteka „Pograniczy”
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2005.

Dariusz Muszer Wszyscy moi nieznajomi

seria: Biblioteka „Pograniczy”
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2004.

Dariusz Muszer Jestem chłop

seria: Biblioteka „Pograniczy"
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2004.

Mirosław Lalak Niepokojąca reszta. Szkice krytyczne

seria: Biblioteka „Pograniczy"
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2004.

Inga Iwasiów Miłość

seria: Biblioteka „Pograniczy”
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2001.

Leszeg Szaruga Panu Tadeuszowi

seria: Biblioteka „Pograniczy”
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2001.

Artur D. Liskowacki Eine kleine

seria: Biblioteka „Pograniczy"
Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 2000.