Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka Sztuka

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2009


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.psp.amu.edu.pl/
e-mail: psp@amu.edu.pl
redakcja: Wiesław Wydra (redaktor naczelny), Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski
adres: Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel: (061) 829 45 90
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca:
adres:

ISSN: 1233-8680
rok założenia:
periodyczność: roczniki
medium:
format:
objętość:
nakład:

Opis

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka


Pismo zamówić można:


1. wysyłając list na adres:

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”

ul. Fredry 10

61-701 Poznań


2. wysyłając maila na adres: psp@amu.edu.pl


Cena jednego egzemplarza (z wysyłką): 17 złotych

Prenumerata

Spisy treści

2009

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 16 (36)

Publikacje książkowe

Monika Grzelka Pytanie dziennikarskie. Pragmatyka i retoryka

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2008.

Karol i Zofia Zierhofferowie Polska a Europa w świetle nazw geograficznych

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2007.

Zygmunt Zagórski Spisane słowa, formy i myśli. Studia z lat 1955-2001

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006.

Jolanta Sławek Czytelnik uwolniony. Perswazja we współczesnej informacji prasowej

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2007.

Stanisław Bąba Frazeologia polska. Studia i szkice

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009.

Stanisław Mikołajczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak (red.) Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011.

Marta Wrześniewska-Pietrzak Miało być odlotowo, czadowo, bojowo... Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle pism młodzieżowych

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012.

Zdzisława Krążyńska Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Część V

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012.

Sylwia Panek Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006.

Bożena Chrząstowska Przedmiot, podmiot i proces. Szkice z metodyki kształcenia polonistycznego

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009.

Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki (red.) Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2010.

Agnieszka Czyżak, Jan Galant, Marcin Jaworski (red.) PRL - świat (nie)przedstawiony

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2010.

Barbara Kasprzakowa Pejzaż akustyczny. Szkice o słuchaniu i rozumieniu literatury

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2010.

Elwira Jeglińska Między marzeniem a rzeczywistością. Ameryka w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2010.

Mirosław Wobalis Multimedia w nauczaniu polonistycznym

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011.

Seweryna Wysłouch Wyprzedaż semiotyki

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2011.

Joanna Klasua-Wartacz, Anna Cieślak (red.) Wokół fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012.

Ewa Guderian Czaplińska, Krzysztof Kurek (red.) Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2013.

Monika Szczot Gry komunikacyjne. O satyrach menippejskich Lukiana

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2008.

Marcin Lewandowski Język subkultury punków

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2007.

Bogdan Hojdis Literackie fragmenty w XVI-wiecznej Sylwie rodziny Pieniążków ze Skrzydlnej

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009.

Ewa Wiegandt Niepokoje literatury. Studia o prozie polskiej XX wieku

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2010.