Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pressje

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia Polityka i społeczeństwo

sieciowe i papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.pressje.org.pl/
e-mail: pressje@kj.org.pl
redakcja:
red. nacz.: Arkady Rzegocki
adres: ul. Mikołajska 14/2, 31-027 Kraków
tel:
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe
adres: ul. Mikołajska 14/2, 31-027 KrakówISSN: 1644-7050
rok założenia: 2002
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format:
objętość: 230 s. stron
nakład: 1000 egz. egzemplarzy

Opis

PRESSJE zostały powołane do życia w 2002 roku przez środowisko powstałe wokół istniejącego od 1989 roku stowarzyszenia Klub Jagielloński. Korzystając z inspirujących idei i współpracy z myślicielami związanymi ze środowiskiem „Kwartalnika Konserwatywnego”, „Ośrodka Myśli Politycznej” w Krakowie, z Warszawskim Klubem Krytyki Politycznej, z czasopismami „Arka”, „Arcana”, „Teologia Polityczna” oraz z Instytutem Tertio Millennio, redaktorzy i autorzy podejmują na łamach pisma tematy o charakterze społeczno-politycznym, proponując perspektywę i interpretację konserwatywną. PRESSJE są miejscem, w którym artykułuje się idee i wartości polskiego konserwatyzmu, czerpiącego z dorobku środowiska krakowskiego. Redaktorom i autorom PRESSJI bliskie jest przekonanie o tym, że porządek społeczny i polityczny ma swoje źródła w trwałym, niezależnym od indywidualnych przekonań porządku aksjologicznym. Odrzucają mit państwa neutralnego, postrzegając go jako twór wyniszczający wspólnotę. Wyznając tę zasadę, za punkt wyjścia redakcja przyjmuje, że jednym z podstawowych celów polityki jest kwestia wychowania. Polityczna polityka! - to motto tego nurtu refleksji kwartalnika. Osobnym zagadnieniem rozpatrywanym na łamach PRESSJI jest refleksja nad tożsamością religijną młodych Polaków, zwłaszcza po odejściu Jana Pawła II. Redakcji towarzyszy przekonanie, że żyjemy w czasach mocnych wartości i tożsamości, dlatego chce odpowiedzieć na wyzwanie presji dialogu między tymi tożsamościami. Jest to zalążek swoiście rozumianego, zreinterpretowanego w warunkach polskich chrześcijańskiego komunitaryzmu i radykalizmu. Na stronie internetowej pisma można przeczytać komentarze do bieżących wydarzeń, archiwalne artykuły i poznać bliżej całe środowisko PRESSJI.

Prenumerata

Spisy treści

2002

Pressje 1/2002
Pressje 2/2002

2003

Pressje 3/2002/2003

2004

Pressje 4/2004

2005

Pressje 5/2005

2006

Pressje 6-7/2006
Pressje 8/2006

2007

Pressje 9/2007
Pressje 10-11/2007

2008

Pressje 12/2007/2008
Pressje 13/2008
Pressje 14/2008

2009

Pressje 15/2009
Pressje 16/2008/2009
Pressje 17/2009
Pressje 18/2009
Pressje 19/2009

2010

Pressje 20/2010
Pressje 21/2010
Pressje 22-23/2010

2011

Pressje 24/2011
Pressje 25/2011
Pressje 26-27/2011

2012

Pressje 28/2012
Pressje 29/2012
Pressje 30-31/2012

2013

Pressje 32-33/2013
Pressje 34/2013

Omówienia z „Witryny”

Maciej Stroiński, NA PRZYKŁAD W SZALECIE