Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Principia 45-46 (2006)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Principia lub Spisy treści 2006


okładka numeru 45-46 (2006)


ROZWAŻANIA WOKÓŁ TWÓRCZOŚCI MARII OSSOWSKIEJ

Krzysztof Kiciński
Maria Ossowska: człowiek i dzieło

Janusz Mariański
Nauka o moralności Marii Ossowskiej w opinii środowisk katolickich

Mirosław Chałubiński
Marii Ossowskiej projekt wzoru osobowego obywatela

Katarzyna M. Machowska
Marii Ossowskiej projekt wzoru osobowego obywatela
w demokracji

Barbara Chyrowicz
O moralnej doniosłości: między opisem a oceną

Ryszard Kleszcz
Maria Ossowska – program nauki moralności. Uwagi filozoficzne

Joanna Dudek
Metodologiczne konsekwencje odrzucenia analitycznej definicji moralności. Uwagi o teorii moralności M. Ossowskiej

Magdalena Lejzerowicz
Wolność a odpowiedzielność: schematy działania

Krzysztof Sztalt
Wokół pojęcia ethosu. Maria Ossowska a inni badacze polscy

PROBLEMY SPOŁECZNE NASZEGO ŻYCIA

Janusz Goćkowski, Anna Woźniak
Polityczna doniosłość zaufania międzyludzkiego

Grażyna Woroniecka
Kategoria ethosu w badaniach nad środowiskiem naukowym

Przemysław Kisiel
„Normy moralne” Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego

Antonina Ostrowska
Korupcja w środowisku lekarskim

Paweł Woroniecki
Solidarność – aspekty prakseologiczne i etyczne

Agnieszka Klarman
Polityczne znaczenie norm moralnych dla funkcjonowania prawa karnego

Beata Błaszczyk
Lokalne bezrobocie i ubóstwo – wyzwania społeczne i moralne

RECENZJE

Jerzy Pawliszcze
Ostatnie odczytanie Kratylosa Platona

Mirosław Tyl
Stefan Świeżawski, Zagadnienie historii filozofii

Marcin Waligóra
Oswajanie Lacana