Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Przegląd Polityczny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Polityka i społeczeństwo

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.przegladpolityczny.pl/
e-mail: przegladpolityczny@op.pl, przeglad_polityczny@wp.pl
redakcja:
red. nacz.: Wojciech P. Duda
adres: ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk
tel: (0-58) 3019336
fax: (0-58) 3019336

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja Liberałów
adres: ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk

ISSN: 1232-6488
rok założenia: 1983
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 96-180 stron
nakład: 1500 egzemplarzy

Opis

Kwartalnik polityczny związany ze środowiskiem gdańskich liberałów, również żywo zainteresowany sprawami kultury. Te ostatnie widzi w pejzażu szerszych zagadnień, głównie przemian politycznych zainicjowanych w roku 1989. Wyrosły na gruncie gdańskich tradycji i mitów PRZEGLĄD POLITYCZNY konsekwentnie lansuje wizję kultury ufundowaną na krytyce centralizmu, której istota i wartość zawiera się w regionalnym zróżnicowaniu i autonomii. Stąd zainteresowanie okazywane „małym ojczyznom” oraz wszelkim lokalnym inicjatywom kulturalnym. Zasadniczo jednak kwartalnik publikuje analizy polityczne, rozważania wokół problemów gospodarczych i kondycji polskiej demokracji – częstokroć w formule znakomicie pomyślanych numerów tematycznych (np. Między demokracją i historycznym kompromisem. Polskie rozrachunki z komunistyczną przeszłością 1989-99; Solidarność – dwadzieścia lat później). Zaletą pisma jest gatunkowa różnorodność: od poważnych esejów filozoficzno-politycznych, poprzez lżejsze formy publicystyczne i wywiady, do marginaliów – not, przeglądów zagranicznych, krótkich felietonów. Ważne miejsce zajmuje obszerny dział recenzji poświęcony głównie książkom z dziedziny filozofii, historii idei i polityki.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 7 kolejnych numerów: 49,00 PLN
Koszty przesyłki wliczone

Prenumeraty zagraniczne:

1. 7 kolejnych numerów: 30,00 EUR

Spisy treści

2000

Przegląd Polityczny 43 (2000)
Przegląd Polityczny 44 (2000)
Przegląd Polityczny 45 (2000)
Przegląd Polityczny 46-47 (2000)

2001

Przegląd Polityczny 48 (2001)
Przegląd Polityczny 49 (2001)
Przegląd Polityczny 50 (2001)
Przegląd Polityczny 51 (2001)
Przegląd Polityczny 52-53 (2001)

2002

Przegląd Polityczny 54 (2002)
Przegląd Polityczny 55 (2002)
Przegląd Polityczny 56 (2002)
Przegląd Polityczny 57-58 (2002)

2003

Przegląd Polityczny 59 (2003)
Przegląd Polityczny 60 (2003)
Przegląd Polityczny 61 (2003)
Przegląd Polityczny 62-63 (2003)

2004

Przegląd Polityczny 64 (2004)
Przegląd Polityczny 65 (2004)
Przegląd Polityczny 66 (2004)
Przegląd Polityczny 67-68 (2004)

2005

Przegląd Polityczny 69 (2005)
Przegląd Polityczny 70 (2005)
Przegląd Polityczny 71 (2005)
Przegląd Polityczny 72 (2005)
Przegląd Polityczny 72 (2005)
Przegląd Polityczny 73-74 (2005)

2006

Przegląd Polityczny 75 (2006)
Przegląd Polityczny 76 (2006)
Przegląd Polityczny 77 (2006)
Przegląd Polityczny 78 (2006)
Przegląd Polityczny 79/80 (2006)

2007

Przegląd Polityczny 81 (2007)
Przegląd Polityczny 82 (2007)
Przegląd Polityczny 83 (2007)
Przegląd Polityczny 84 (2007)
Przegląd Polityczny 85-86 (2007)

2008

Przegląd Polityczny 87 (2008)
Przegląd Polityczny 88 (2008)
Przegląd Polityczny 89 (2008)
Przegląd Polityczny 90 (2008)
Przegląd Polityczny 91-92 (2008)

2009

Przegląd Polityczny 93 (2009)
Przegląd Polityczny 94 (2009)
Przegląd Polityczny 95 (2009)
Przegląd Polityczny 96 (2009)
Przegląd Polityczny 97-98 (2009)

2010

Przegląd Polityczny 99 (2010)
Przegląd Polityczny 100 (2010)
Przegląd Polityczny 101 (2010)
Przegląd Polityczny 102 (2010)
Przegląd Polityczny 103-104 (2010)

2011

Przegląd Polityczny 105 (2011)
Przegląd Polityczny 106 (2011)
Przegląd Polityczny 107 (2011)
Przegląd Polityczny 108 (2011)
Przegląd Polityczny 109-110 (2011)

2012

Przegląd Polityczny 111 (2012)
Przegląd Polityczny 112 (2012)
Przegląd Polityczny 113 (2012)
Przegląd Polityczny 114 (2012)
Przegląd Polityczny 115/116 (2012)

2013

Przegląd Polityczny 117 (2013)
Przegląd Polityczny 118 (2013)
Przegląd Polityczny 119 (2013)
Przegląd Polityczny 120 (2013)
Przegląd Polityczny 121/122 (2013)

2014

Przegląd Polityczny 123 (2014)
Przegląd Polityczny 124 (2014)
Przegląd Polityczny 125 (2014)

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Donald Tusk Idee gdańskiego liberalizmu

seria: Biblioteka „Przeglądu Politycznego”
Fundacja Liberałów, Gdańsk 1998.