Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Przegląd Prawosławny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe Wiara, kościół

papierowe miesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.pporthodoxia.com.pl
e-mail: redakcja@pporthodoxia.com.pl
redakcja:
red. nacz.: Eugeniusz Czykwin
adres: ul. Składowa 9, 15-399 Białystok
tel: (0-85) 7421857
fax: (0-85) 7428719

Kontakt z wydawcą

wydawca: Orthdruk sp.z.o.o. Fundacja Ekumeniczna Tolerancja
adres: ul. Składowa 9, 15-399 Białystok

ISSN: 0867-7476
rok założenia: 1985
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 44 s. stron
nakład: 6500 egzemplarzy

Opis

Miesięcznik wydawany w Białymstoku przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”. Redaktorem naczelnym pisma jest Eugeniusz Czykwin. PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY – ORTHODOXIA stara się obejmować swą tematyką całokształt życia wspólnoty prawosławnej w Polsce, ważną częścią programu pisma jest też ekumenizm. Gazeta zamieszcza zarówno teksty przedstawiające aktualności z życia polskiej Cerkwi Prawosławnej, jak i jej historię. Pojawiają się w miesięczniku artykuły opisujące nieznane szerzej aspekty historii polskich ziem zamieszkanych przez prawosławnych. Sporo miejsca zajmuje tematyka liturgiczna, lecz oprócz artykułów stricte religijnych zamieszczane są też teksty poruszające problematykę zjawisk kulturowych związanych z prawosławiem, jak muzyka cerkiewna czy ikony. Stałą częścią PRZEGLĄDU PRAWOSŁAWNEGO – ORTHODOXIA są strony mniejszości narodowych: redagowane po białorusku „Na rodnaj mowie” i po ukraińsku „Ridnoju mowoju”. Miesięcznik stara się też pokazywać jak wygląda działalność Kościołów Prawosławnych w innych krajach. Publikowane są dodatki tematyczne np. Prawosławie w Grecji czy Prawosławie w Europie.

Prenumerata

Spisy treści

2002

Przegląd Prawosławny 1 (199) 2002
Przegląd Prawosławny 2 (200) 2002
Przegląd Prawosławny 3 (201) 2002
Przegląd Prawosławny 4 (202) 2002
Przegląd Prawosławny 5 (203) 2002
Przegląd Prawosławny 6 (204) 2002
Przegląd Prawosławny 7 (205) 2002
Przegląd Prawosławny 8 (206) 2002
Przegląd Prawosławny 9 (207) 2002
Przegląd Prawosławny 10 (208) 2002
Przegląd Prawosławny 11 (209) 2002
Przegląd Prawosławny 12 (210) 2002

2003

Przegląd Prawosławny 1 (211) 2003
Przegląd Prawosławny 2 (212) 2003
Przegląd Prawosławny 3 (213) 2003
Przegląd Prawosławny 4 (214) 2003
Przegląd Prawosławny 5 (215) 2003
Przegląd Prawosławny 6 (216) 2003
Przegląd Prawosławny 7 (217) 2003
Przegląd Prawosławny 8 (218) 2003
Przegląd Prawosławny 9 (219) 2003
Przegląd Prawosławny 10 (220) 2003
Przegląd Prawosławny 11 (221) 2003
Przegląd Prawosławny 12 (222) 2003

2004

Przegląd Prawosławny 1 (223) 2004
Przegląd Prawosławny 2 (224) 2004
Przegląd Prawosławny 3 (225) 2004
Przegląd Prawosławny 4 (226) 2004
Przegląd Prawosławny 5 (227) 2004
Przegląd Prawosławny 6 (228) 2004
Przegląd Prawosławny 7 (229) 2004
Przegląd Prawosławny 8 (230) 2004
Przegląd Prawosławny 9 (231) 2004
Przegląd Prawosławny 10 (232) 2004
Przegląd Prawosławny 11 (233) 2004
Przegląd Prawosławny 12 (234) 2004

2005

Przegląd Prawosławny 1 (235) 2005
Przegląd Prawosławny 2 (236) 2005
Przegląd Prawosławny 3 (237) 2005
Przegląd Prawosławny 4 (238) 2005
Przegląd Prawosławny 5 (239) 2005
Przegląd Prawosławny 6 (240) 2005
Przegląd Prawosławny 7 (241) 2005
Przegląd Prawosławny 8 (242) 2005
Przegląd Prawosławny 9 (243) 2005
Przegląd Prawosławny 10 (244) 2005
Przegląd Prawosławny 11 (245) 2005
Przegląd Prawosławny 12 (246) 2005

2006

Przegląd Prawosławny 1 (247) 2006
Przegląd Prawosławny 2 (248) 2006
Przegląd Prawosławny 3 (249) 2006
Przegląd Prawosławny 4 (250) 2006
Przegląd Prawosławny 5 (251) 2006
Przegląd Prawosławny 6 (252) 2006
Przegląd Prawosławny 7 (253) 2006
Przegląd Prawosławny 8 (254) 2006
Przegląd Prawosławny 9 (255) 2006
Przegląd Prawosławny 10 (256) 2006
Przegląd Prawosławny 11 (257) 2006
Przegląd Prawosławny 12 (258) 2006

2007

Przegląd Prawosławny 1 (259) 2007
Przegląd Prawosławny 2 (260) 2007
Przegląd Prawosławny 3 (261) 2007
Przegląd Prawosławny 4 (262) 2007