Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Przekaźnik

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Regionalne

papierowe miesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: tomaszpawlega@o2.pl
redakcja:
red. nacz.: Tomasz Pawlęga
adres: ul. Kościuszki 63b/5, 57-550 Stronie Śląskie
tel:
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Centrum Kultury i Rekreacji
adres: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój

ISSN: 1508-2709
rok założenia: 1998
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: stron
nakład: 200 egzemplarzy

Opis

Redagowane przy Centrum Kultury i Rekreacji w Stroniu Śląskim pismo nastawione jest na promocję młodych twórców działających poza instytucjami i środowiskami artystycznymi; chce być alternatywą wobec ogólnopolskich pism artystycznych – zdaniem redaktorów PRZEKAŹNIKA – nadmiernie i szkodliwie przywiązanych do autorów o znanych nazwiskach lub określonych koterii. Stąd też unika publikowania not krytycznych odnoszących się do zamieszczanych w PRZEKAŹNIKU tekstów oraz jakichkolwiek wartościujących komentarzy – jego łamy mają być miejscem nieskrępowanej wypowiedzi w poezji, prozie, eseju i gatunkach pokrewnych. Pismo jest więc almanachem gromadzącym dokonania literackie i paraliterackie autorów tworzących i mieszkających w powiecie kłodzkim i najbliższej okolicy. Inicjatywa wydawnicza dobrze znana w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim z wolna rozszerza zakres swego oddziaływania, docierając do Wrocławia i Krakowa. Pismo jest bezpłatne.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Przekaźnik 7 (20) 2000
Przekaźnik 9 (22) 2000
Przekaźnik 11 (24) 2000
Przekaźnik 12 (25) 2000