Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Quarterly Polish Culture 4 (16) 2001

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Quarterly Polish Culture lub Spisy treści 2001


okładka numeru 4 (16) 2001


OŚWIADCZENIE MINISTRA KULTURY ANDRZEJA CELIŃSKIEGO DLA KWARTALNIKA POLISH CULTURE
Statement by Minister of Culture Andrzej Celiński to Polish Culture Quarterly

LIST PREZYDENTA RP ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO
Letter of President of RP Aleksander Kwaśniewski

NIECODZIENNA PREMIERA „QUO VADIS"
The Uncommon Premiere of „Quo Vadis"

KS. JANUSZ KACZMAREK: DZIEŃ PAPIESKI
Papal Day

NAGRODY ZAIKS-u ZA ROK 2001
Awards Granted by ZAiKS in 2001

NOWY ZARZĄD POLSKIEGO PEN CLUBU
New board of Polish Pen Club
ANTONI MARIANOWICZ: Jan Lenica

STANISŁAW WERNER: EPITAFIUM DLA SATYRYKA
An epitaph to a Satirist

Książki/Books

PIOTR MATYWIECKI: LATA TADEUSZA RÓŻEWICZA
The Years of Tadeusz Różewicz

NAGRODA IM. JERZEGO GIEDROYCIA
Jerzy Giedroyć Award

MAREK GUMKOWSKI: „POD MOCNYM ANIOŁEM"
„The Stout Angel"

MUZEA PISARZY
Museums of Writers

KRZEMIENIEC JILIUSZA SŁOWACKIEGO
Juliusz Słowacki&39;s Krzemieniec

ANNA BIEDRZYCKA: SPOCZĄŁ NA WAWELU
He came to Rest at Wawel

BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA -WIĘKSZA I NOWOCZEŚNIEJSZA
Jagiellonian Library — Now Bigger and More Advanced

WYDARZENIA LITERACKIE I WTDAWNICZE
Literary and Publishing Events

NIEZWYKŁE LOSY NIEZWYKŁYCH LUDZI
Extraordinary Stories of Extraordinary People

POLACY - ŻYDZI: TRUDNE SĄSIEDZTWO
Poles -Jews: A Difficult Neighbourhood

ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
On-Time Assistance

„GRY MIŁOSNE"
Love-Making

Sztuka/Art Design

OPUS MAGNUM. POLICHROMIE JANA MATEJKI
Opus Magnum. Jan Matejko -Polychromes

PEJZAŻE RAJMUNDA ZIEMSKIEGO
Rajmund Ziemski&39;s Landscapes

DZIEŁA MALARSTWA MINIATUROWEGO
The Works of Miniature Art

ARTUR TONIKOWSKI: DZIEŁO PLASTYCZNE NORWIDA
Norvid&39;s Plastic Art Work

EDWARD DWURNIK: MIASTO LABIRYNTÓW
Edward Dwurnik: Labyrinth city

IKONY WIZJE ŚWIĘTOŚCI
Icons - Visions of Holiness

ZAMKI I PAŁACE, KTÓRE WARTO W POLSCE ODWIEDZIĆ (III)
Castles and Palaces to visit When in Poland (III)

Z SEATTLE PRZEZ KRAÓW DO ZACHĘTY
From Seattle to Zachęta via Cracow

STANISŁAW SZWARC-BRONIKOWSKI: SZLAKIEM DZIEJOWYCH ZAGADEK (II)
On Trail of Past Mysteries (II)

BARBARA PACZEŚNA. TALENT I PASJA
Barbara Pacześna. Tatent and Passion

Muzyka/Music

„MANRU" I.J. PADEREWSKIEGO
"Manru" by Ignacy Jan Paderewski

WIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFAME KISIELEWSKIM
Stefan Kisielewski Memorial Night

TADEUSZ DESZKIEWICZ: Henryk Mikołaj Górecki

XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCOWY IM. HENRYKA WIEMAWSKIEGO
12th Henryk Hieniairski International Violin Competition

STO LAT FILHARMONII NARODOWEJ
100 Years of Warsaw Philharmonic

EDWARD PAŁŁASZ: NOWE OPERY POLSKICH KOMPOZYTORÓW
New Operas by Polish Composers

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY -MIELEC 2001
Mielec 2001 International Organ Festival

Rozrywka/ Entertainment

QUO VADIS

FeFe - FELLINIADA

FESTIWAL FILMÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Festival of European Union Films

17. WARSZAWSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY
17th Warsaw international Film Festival

ERNEST BRYLL: PORADNIK DYPLOMATY (II)
Diplomat&39;s Guide

MARCIN WOLSKI: KABARET URYNKOWIONY
Commercial Cabaret

„ŻYCIE PISANE NA ORKIESTRĘ"
„A life written for the Orchestra".

ZBIGNIEW ADRJAŃSKI: PAMIĘCI MARIANA HEMARA
In Memory of Marian Hemar