Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Res Publica Nowa

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Polityka i społeczeństwo Sztuka Krytyka

sieciowe i papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.res.publica.pl/
e-mail: redakcja@res.publica.pl
redakcja: Magdalena Baran, Artur Celiński, Katarzyna Kazimierowska, Wojciech Przybylski
red. nacz. (wydawca): Wojciech Przybylski
adres: ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa
tel: (0-22) 8260566
fax: (0-22) 3430833

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
adres: ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa

ISSN: 1230-2155
rok założenia: 1987
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: 210 x 210 mm
objętość: 164 stron
nakład: 2500 egzemplarzy

Opis

Historia pisma Res Publica Nowa zaczęła się w 1979 r., kiedy grupa polskich intelektualistów postanowiła utworzyć niezależny, podziemny kwartalnik. Od początku jego redaktorem naczelnym był Marcin Król. Do 1981 udało się wydać osiem numerów pisma, które początkowo nazywało się Res Publica. Wśród czołowych współpracowników znaleźli się Paweł Śpiewak, Barbara Toruńczyk, Andrzej Micewski i Stefan Kisielewski. W 1987 r. pismo zostało wznowione, na co zgodziły się władze państwowe. Prawdopodobnie było to wówczas jedyne pismo tego rodzaju w całym bloku radzieckim.

Res Publica zasłynęła z publikowania tekstów intelektualistów z Polski i innych krajów, takich jak H. Arendt, I. Berlin, M. Oakeshott i wielu innych, którzy na skutek działań cenzury w zasadzie nie byli wówczas znani polskim czytelnikom. Pismo odegrało także znaczącą rolę w przygotowaniu klimatu politycznego niezbędnego, by umożliwić obrady Okrągłego Stołu. Pomimo zmian politycznych i personalnych, Res Publika Nowa utrzymała pozycję pisma opiniotwórczego. W ciągu kilkudziesięciu lat publikowała artykuły z różnych dziedzin, w tym z filozofii, politologii, socjologii, literatury i sztuki.

Dziś Res Publica Nowa pojawia się ponownie po raz piąty w swojej historii. Po wychowaniu pokolenia intelektualistów urodzonych w latach sześćdziesiątych, jest dziś redagowana przez trzecią generację – urodzonych w latach osiemdziesiątych. Jednocześnie wielu dotychczasowych redaktorów nadal jest „na pokładzie”.

Obecną redakcję tworzą: Magdalena Baran, Artur Celiński (zastępca wydawcy), Katarzyna Kazimierowska (sekretarz redakcji), Wojciech Przybylski (wydawca).

Członkami zespołu redakcyjnego są: Ireneusz Białecki, Katarzyna Bojarska, Grażyna Borkowska, Justyna Czechowska, Małgorzata Dziewulska, Irena Grudzińska-Gross, Piotr Gruszczyński, Damian Kalbarczyk, Katarzyna Kazimierowska, Marcin Kilanowski, Piotr Kłoczowski, Jacek Kochanowicz, Andrzej St. Kowalczyk, Sergiusz Kowalski, Marcin Król, Joanna Kurczewska, Jacek Kurczewski, Andrzej Leder, Tomasz Łubieński, Krzysztof Michalski, Łukasz Mikołajewski, Jan St. Miś, Teresa Oleszczuk, Arkadiusz Peisert, Adam Puchejda, Jeremi Sadowski, Bohdan Sławiński, Aleksander Smolar, Michał Sołtysiak, Piotr Sommer, Jerzy Szacki, Weronika Szczawińska, Karolina Szymaniak, Joanna Tokarska-Bakir, Anna Wylegała, Michał Wysocki, Wojciech Zajączkowski, Marek Zaleski

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 4 numery 2009: 80,00 PLN

2. 4 numery 2009(studencka): 60,00 PLN

Spisy treści

1999

ResPublica Nowa 1-2/1999
ResPublica Nowa 3/1999
ResPublica Nowa 4/1999
ResPublica Nowa 5-6/1999
ResPublica Nowa 7-8/1999
ResPublica Nowa 9/1999
ResPublica Nowa 10/1999
ResPublica Nowa 0/1999

2000

ResPublica Nowa 1-2/2000
ResPublica Nowa 3/2000
ResPublica Nowa 4/2000
ResPublica Nowa 5/2000
ResPublica Nowa 6/2000
ResPublica Nowa 7/2000
ResPublica Nowa 8/2000
ResPublica Nowa 9/2000
ResPublica Nowa 10 (145) 2000
ResPublica Nowa 11/2000
ResPublica Nowa 12/2000

2001

ResPublica Nowa 1/2001
ResPublica Nowa 2/2001
ResPublica Nowa 3/2001
ResPublica Nowa 4/2001
ResPublica Nowa 5/2001
ResPublica Nowa 6/2001
ResPublica Nowa 7/2001
ResPublica Nowa 8/2001
ResPublica Nowa 9/2001
ResPublica Nowa 10/2001
ResPublica Nowa 11/2001
ResPublica Nowa 12/2001

2002

ResPublica Nowa 1/2002
ResPublica Nowa 2/2002
ResPublica Nowa 3/2002
ResPublica Nowa 4/2002
ResPublica Nowa 5/2002
ResPublica Nowa 6/2002
ResPublica Nowa 7/2002
ResPublica Nowa 8/2002
ResPublica Nowa 9/2002
ResPublica Nowa 10/2002
ResPublica Nowa 11/2002
ResPublica Nowa 12/2002

2003

ResPublica Nowa 1/2003
ResPublica Nowa 2/2003
ResPublica Nowa 3/2003
ResPublica Nowa 4/2003
ResPublica Nowa 5/2003
ResPublica Nowa 6/2003

2004

ResPublica Nowa 2/2004
ResPublica Nowa 3/2004
ResPublica Nowa 4/2004

2005

ResPublica Nowa 1/2005
ResPublica Nowa 2/2005
ResPublica Nowa 3/2005
ResPublica Nowa 4/2005

2006

ResPublica Nowa 1/2006
ResPublica Nowa 2/2006
ResPublica Nowa 3/2006
ResPublica Nowa 4/2006

2007

ResPublica Nowa 1/2007

2008

Res Publica Nowa 1-2/2008
Res Publica Nowa 3/2008
Res Publica Nowa 4/2008

2009

Res Publica Nowa 5 (2009)
Res Publica Nowa 6 (2009)
Res Publica Nowa 0 (2009)
Res Publica Nowa 7 (2009)
Res Publica Nowa 8 (2009)

2010

Res Publica Nowa 9 (2010)
Res Publica Nowa 10 (200) 2010
Res Publica Nowa 11-12 (201-202) 2010

2011

Res Publica Nowa 13 (203) 2011
Res Publica Nowa 14 (204) 2011
Res Publica Nowa 15 (205) 2011
Res Publica Nowa 16 (206) 2011

2012

Res Publica Nowa 17 (207) 2012
Res Publica Nowa 18 (208) 2012
Res Publica Nowa 19 (209) 2012
Res Publica Nowa 20 (210) 2012

2013

Res Publica Nowa 21 (211) 2013
Res Publica Nowa 22 (212) 2013
Res Publica Nowa 23 (213) 2013
Res Publica Nowa 24 (214) 2013

2014

Res Publica Nowa 25 (215) 2014
Res Publica Nowa 26 (216) 2014

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”