Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Rocznik Tatarów Polskich

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Historia Mniejszości narodowe

papierowe roczniki
zawieszone

Spisy treści: 2001


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail:
redakcja:
red. nacz.: Selim Chazbijewicz
adres: ul. Powstańców Warszawskich 22/2, 80-152 Gdańsk
tel: (0-58) 3022846
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Związek Tatarów Polskich, Oddział w Gdańsku
adres: ul. Powstańców Warszawskich 22/2, 80-152 Gdańsk

ISSN: 1234-9267
rok założenia: 1992
periodyczność: roczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: do 300 s. stron
nakład: 750 egzemplarzy

Opis

ROCZNIK TATARÓW POLSKICH to pismo naukowe, literackie, kulturalne i społeczne starające się skupiać wokół siebie środowisko polskich Tatarów oraz badaczy tej wspólnoty. Wydawany w języku polskim w Gdańsku przez Instytut Kultury Tatarów Polskich jest pierwszym po II wojnie światowej wyrazem etnicznej i kulturowej samowiedzy polskich Tatarów, nawiązującym do tradycji wydawanego w latach międzywojennych „Rocznika Tatarskiego”. Redaktorami pisma są dr Ali Miśkiewicz i dr Selim Chazbijewicz. W ROCZNIKU TATARÓW POLSKICH publikują m.in. tacy znawcy tematyki tatarsko-tureckiej jak prof. Jan Tyszkiewicz i prof. Tadeusz Majda. Ambicją redaktorów jest, aby pismo ogarniało swą tematyką sprawy nie tylko tatarskie, ale i inne, mające do nich bezpośrednie odniesienie. Stąd też na łamach rocznika artykuły poruszające problematykę stosunków Polski z krajami Wschodu, wzajemnych relacji kultury polskiej i tatarsko-tureckiej oraz muzułmańskiej we Wschodniej Europie. Stałe działy pisma to: Artykuły i rozprawy, Tatarzy Europy Wschodniej, Polska-Wschód, Wiersze – Eseje - Reportaże (publikuje się tu zarówno twórczość Tatarów Polskich, jak i przekłady na polski z języka Tatarów Krymskich, Nadwołżańskich czy z tureckiego), Materiały i źródła, Recenzje, Kronika, Komunikaty.

Prenumerata

Spisy treści

2001

Rocznik Tatarów Polskich T. VII 2001/2002