Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ruch Teatralny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Teatr

sieciowe i papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.e-teatr.pl
e-mail: redakcja@instytut-teatralny.pl
redakcja:
red. nacz.: Maciej Nowak
adres: ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk
tel: (0-58) 3261031-32
fax: (0-58) 3011957

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
adres: Aleje Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa

ISSN: 1232-8863
rok założenia: 1994
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 200-300 s. stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Niezwykle pożyteczna, przejrzyście skonstruowana, kompletna i dobrze opracowana baza danych obejmująca teatry (nie tylko repertuarowe) w Polsce, a także instytucje z teatrem związane: muzea, archiwa, szkoły teatralne itp. Adresy, telefony, kontakty – wszystko! Znaleźć w RUCHU TEATRALNYM można także informacje na temat wszelkiego rodzaju festiwali, przeglądów i spotkań. Dane uporządkowane są alfabetycznie, według nazw miast, co ułatwia wyszukiwanie informacji i tworzy równocześnie swoistą mapę polskiego życia teatralnego. Informacje o teatrach obejmują skład zespołu artystycznego, aktualny repertuar, plany premierowe, a dodatkowo każdy numer pisma przynosi szeroki wybór recenzji prasowych (z prasy ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej) traktujących o teatrze. Tradycyjnie najwięcej miejsca rezerwuje się na omówienia premier, ale redaktorzy RUCHU TEATRALNEGO pilnie śledzą wszystkie dziejące się wokół teatru sprawy, dzięki czemu gdański miesięcznik spełnia rolę bieżącej kroniki teatralnej.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. roczna (6 egz.): 72,00 PLN
Oprócz wpłaty na konto wydawcy należy wypełnić formularz zamówienia, który znajduje się stronach wortalu http://www.e-teatr.pl

Spisy treści

2000

Ruch Teatralny 1/2000
Ruch Teatralny 2/2000
Ruch Teatralny 3/2000
Ruch Teatralny 5/2000
Ruch Teatralny 6/2000
Ruch Teatralny 7/2000
Ruch Teatralny 8/2000

2001

Ruch Teatralny 1/2001
Ruch Teatralny 2/2001
Ruch Teatralny 3/2001
Ruch Teatralny 4/2001
Ruch Teatralny 5/2001
Ruch Teatralny 6/2001
Ruch Teatralny 7/2001
Ruch Teatralny 8/2001

2002

Ruch Teatralny 1/2002
Ruch Teatralny 2/2002
Ruch Teatralny 3/2002
Ruch Teatralny 4/2002
Ruch Teatralny 5/2002
Ruch Teatralny 6/2002
Ruch Teatralny 7-8/2002

2003

Ruch Teatralny 1 (72) 2003
Ruch Teatralny 3 (74) 2003
Ruch Teatralny 4 (75-76) 2003

2004

Ruch Teatralny 1 (80) 2004
Ruch Teatralny 2 (81) 2004

2005

Ruch Teatralny 2005