Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

SECESjA 1 (2005)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do SECESjA lub Spisy treści 2005


okładka numeru 1 (2005)


Próba wstępu
Walter Maria Stojan

Ante muralis christianitatis

Franz König – Kardynał stulecia
Johann Marte

Gloria victis

Powstanie Warszawskie 1944 – „60 lat później”
Władysław Bartoszewski

Tempus fugit

Tygiel awangardy
Antoni Beksiak

Per aspera ad astra

„Serce, usta, czyn i życie...”
Hanna Wróblewska

Lingua franca

Powtórzenia, odbicia, przekroczenia – Pisarki w polskiej historii literatury i dzisiaj
Inga Iwasiów

Między ofiarami i oprawcami
Wywiad telefoniczny z Elfriede Jelinek przeprowadzony przez Witolda Malesę

Nobel dla Elfriede Jelinek
dyskusja na forum internetowym w Polsce w opracowaniu Markusa Eberhartera

Viribus unitis

Na Ukrainę! – Jak wyjeżdżając, powracać
Wojciech Stanisławski

Ukraina. Droga do celu – od Galicji do Kijowa
Alois Woldan

Od pogranicza do niepodległości – Ukraina
Andreas Kappeler

Autorzy numeru

========================================
Inhaltsverzeichnis

Versuch eines Vorwortes
Walter Maria Stojan

Ante muralis christianitatis

Franz König – Der Kardinal des Jahrhunderts
Johann Marte

Gloria victis

Der Warschauer Aufstand 1944 – “60 Jahre danach”
Władysław Bartoszewski

Tempus fugit
Im Tiegel der Avantgarde
Antoni Beksiak

Per aspera ad astra

“Herz, Lippen, Tat und Leben...”
Hanna Wróblewska

Lingua franca

Wiederholungen, Abbilder, Tabubrüche – Schriftstellerinnen in der polnischen Literatur der Gegenwart
Inga Iwasiów

Zwischen den Opfern und den Tätern
Telefoninterview mit Elfriede Jelinek geführt von Witold Malesa

Nobelpreis für Elfriede Jelinek
die polnische Internetdiskussionaufbereitet von Markus Eberharter

Viribus unitis

In die Ukraine – Eine Reise als Rückkehr
Wojciech Stanisławski

Wege in die Ukraine – von Galizien nach Kiew
Alois Woldan

Vom Grenzland zur Eigenstaatlichkeit – Ukraine
Andreas Kappeler

Autorinnen und Autoren