Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

SECESjA 1 (6) 2007

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do SECESjA lub Spisy treści 2007


okładka numeru 1 (6) 2007


Potęga przedsłowia

Redakcja

Ante muralis christianitatis

Powrót religii do przestrzeni publicznej
Friedrich Wilhelm Graf

Kościół – „laica” – dialog
Jan Turnau

Gloria victis

Czy Szwajcaria była rzeczywiście neutralna?
Jean– Francois Bergier

Austria pod rządami Hitlera: ofiara czy sprawca?
Hubert Feichtlbauer

Katalizator Steinbach, masochista Kaczyński
Jak niemiecka debata o historii zmieniła Polskę
Gerhard Gnauck

IV Rzeczpospolita wobec Niemiec: anatomia nieufności
Piotr Buras

Rola IPN–u w kształtowaniu się świadomości historycznej Polaków
Agnieszka Opalińska

O jaką przeszłość walczymy (fragment)
Krzysztof Burnetko

Tempus fugit

Między tym, co dawne i banalne i tym, co nowe i bełkotliwe
– kilka refleksji z muzyką Pawła Szymańskiego w tle
Andrzej Chłopecki

Per aspera ad astra

Andrzej Wróblewski zawsze nieznany
Hanna Wróblewska

Lingua franca

Przy obieraniu cebuli (fragment)
Günter Grass

Grass i Polacy
Adam Krzemiński

Wiersze – Krzysztof Siwczyk

Genius loci

Dwanaście (fragment)
Marcin Świetlicki

Kraków jako knajpka artystyczna
fragment z „Gebrauchsanweisung für Polen” – Instrukcja obsługi Polski
Radek Knapp

Viribus unitis

Liberalizm i konserwatyzm we współczesnej Europie
Marcin Król

Nowe drogi w historiografii europejskiej
Gertrud Pikhan

Recenzje

Niczym komar w bursztynie
Kontrowersyjna książka wspomnieniowa Güntera Grassa „Przy obieraniu cebuli”
Michael Hametner

Liczby, Życie codzienne, historia najnowsza
„Od Mińska po Manhattan” – wspaniałe reportaże z Polski
Michael Höck

Wyczytane z polskiej duszy
Walter Maria Stojan

Autorzy numeru

=======================================
Inhaltsverzeichnis

Die Macht des Vorwortes
Die Redaktion

Ante muralis christianitatis

Die Rückkehr der Religion in den öffentlichen Raum
Friedrich Wilhelm Graf

Die Kirche und die polnischen „Laizisten”
Von der Konfrontation zum Dialog
Jan Turnau

Gloria victis

Wie neutral war die Schweiz?
Jean – Francois Bergier

Österreich unter Hitler: Opfer oder Täter?
Hubert Feichtlbauer

Katalysator Steinbach, Masochist Kaczyński
Wie die deutsche Geschichtsdebatte Polen verändert hat
Gerhard Gnauck

Die IV. Republik und Deutschland:
Eine Anatomie des Misstrauens
Piotr Buras

Die Rolle des Instituts für Nationales Gedenken (IPN)
bei der Gestaltung des Geschichtsbewusstseins der Polen
Agnieszka Opalińska

Um welche Vergangenheit kämpfen wir (Auszug)
Krzysztof Burnetko

Tempus fugit

Zwischen dem Alten und Banalen und dem Neuen und Stammeligen – einige Betrachtungen, mit Paweł Szymańskis Musik unterlegt
Andrzej Chłopecki

Per aspera ad astra

Andrzej Wróblewski immer unbekannt
Hanna Wróblewska

Lingua franca

Beim Häuten der Zwiebel (Auszug)
Günter Grass

Grass und die Polen
Adam Krzemiński

Gedichte
Krzysztof Siwczyk

Genius loci

Zwölf (Auszug)
Marcin Świetlicki

Krakau als Kulturkneipe
Auszug aus „Gebrauchsanweisung für Polen”
Radek Knapp

Viribus unitis

Liberalismus und Konservatismus im heutigen Europa
Marcin Król

Neue Wege in der europäischen Geschichtswissenschaft
Gertrud Pikhan

Recenzje

Wie eine Mücke im Bernstein
Günter Grass’ umstrittenes Erinnerungsbuch

„Beim Häuten der Zwiebel”
Michael Hametner

Zahlen, Alltag, Zeitgeschichte
„Von Minsk nach Manhattan”:
Grandiose Reportagen aus Polen
Michael Höck

Aus der polnischen Seele gelesen
Walter Maria Stojan

Autorinnen und Autoren