Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Siódma Prowincja

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Regionalne

sieciowe i papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: jedras-sieradz.pl@wp.pl
redakcja:
red. nacz.: Marek Jędras
adres: ul. Żwirki i Wigury 4, 98 – 200 Sieradz
tel: (o-22) 827 16 41, (0-22) 822 36 71
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego
adres: ul. Żwirki i Wigury 4, 98 – 200 Sieradz

ISSN: 0867-4469
rok założenia: 1991
periodyczność: kwartalniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 48 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Czasopismo ukazuje się od 1991 roku w Sieradzu. Jego wydawcą był Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu (Regionalny Ośrodek Kultury – od 1996 do 1998, Powiatowy Ośrodek Kultury – od 1999 do 2007). W latach 1995 – 1998 ukazywał się w trzech województwach: piotrkowskim, sieradzkim i skierniewickim. Placówki (Wojewódzkie Domy Kultury) w wymienionych województwach współredagowały to czasopismo. Od 1999 czasopismo ukazuje się w powiecie sieradzkim i niektórych powiatach ościennych (pajęczański i wieluński). Czasopismo jako jedno z niewielu czasopism w województwie łódzkim pełni bardzo rozbudowaną funkcję: informatora kulturalnego, kronikarza, edukatora, promotora, recenzenta i integratora środowisk twórczych, wreszcie także dokumentuje działalność placówek kultury, instytucji, stowarzyszeń, zespołów artystycznych, twórców (także ludowych). Stałymi działami są: I. Ludzie Kultury. Sylwetki. Wywiady; II. Kultura. Animacja i Edukacja. Wydarzenia. Relacje. Opinie. III. Literatura. Sztuka; Recenzje; IV. Kultura. Źródła. Dzieje. Każdy kolejny numer przynosi aktualne informacje bieżące o działalności kulturalnej, ciekawych zbiorach, jubileuszach, biografie osób zasłużonych, ciekawe historie kultury materialnej oraz prezentacje artystyczne (literatura, malarstwo, fotografia).

Prenumerata

Prenumerata krajowa:

1. rok: 14,00 PLN
[zgłoszenia na skrzynkę elektroniczną: jedras-sieradz.pl(at)wp.pl] Numery z lat 2006 - 2009 są do nabycia w PBP

Spisy treści

1998

Siódma Prowincja 2-3/1998

2000

Siódma Prowincja 1-4 (38-41) 2000

2001

Siódma Prowincja 1-2 (42-43) 2001
Siódma Prowincja 3-4/2001

2002

Siódma Prowincja 1-4/2002

2003

Siódma Prowincja 1-2 (52-53) 2003
Siódma Prowincja 3-4 (52-53) 2003

2004

Siódma Prowincja 1-2 (54-55) 2004
Siódma Prowincja 3-4 (56-57) 2004

2005

Siódma Prowincja 1-2 (58-59) 2005
Siódma Prowincja 3-4 (60-61) 2005

2006

Siódma Prowincja 1-2 (62-63) 2006
Siódma Prowincja 3-4 (64-65) 2006

2007

Siódma Prowincja 1-2 (66-67) 2007
Siódma Prowincja 3-4 (68-69) 2007

2008

Siódma Prowincja 1-2 (70-71) 2008
Siódma Prowincja 3-4 (72-73) 2008

2009

Siódma Prowincja 1-2 (74-75) 2009
Siódma Prowincja 3-4 (76-77) 2009