Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Spotkania z Zabytkami

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Architektura Historia Sztuka

papierowe miesięczniki dwumiesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/
e-mail: redakcja@spotkania-z-zabytkami.pl
redakcja:
red. nacz.: Wojciech Przybyszewski
adres: ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa
tel./fax: 22 622-46-63

Kontakt z wydawcą

wydawca: Oficyna Wydawnicza TOnZ
adres: ul. Myśliwiecka 1 A, 00-459 Warszawa

ISSN: 0137-222X
rok założenia: 1977
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 40 stron
nakład: 8000 egzemplarzy

Opis

Miesięcznik popularnonaukowy wydawany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Pismo upowszechnia wiedzę o zabytkach architektury i sztuki oraz o szeroko rozumianej kulturze materialnej. Przybliża ich dzieje, pokazuje ich stan aktualny, opisuje sposoby konserwacji. Wśród autorów są historycy sztuki, kultury, muzealnicy, konserwatorzy. Obok studiów otwierających każdy z numerów znaleźć tu można stałe działy: Spotkania na Wschodzie (poświęcone polskim zabytkom na Kresach), Zabytki w krajobrazie (związki architektury z otoczeniem), To też są zabytki (mało znane lub nietypowe obiekty, np. kartki pocztowe, neony reklamowe), Wokół tradycji (zwyczaje, obrzędy), Z warsztatu konserwatora (aktualnie prowadzone prace i odkrycia), Z zagranicy (metody ochrony zabytków), Polskie zabytki na świecie. Inna rubryka - Archiwum tajemnic - publikuje nadesłane przez Czytelników teksty dotyczące różnych niezwykłych zjawisk, zdarzeń, obiektów itd. wraz z próbami ich wyjaśnienia; tworzy się Klub Badaczy Tajemnic Przeszłości. Miesięcznik publikuje także dokumentację dotyczącą dawnych dworów, ogrodów i cmentarzy. W piśmie zamieszczane są również odpowiedzi ekspertów na pytania czytelników dotyczące przedmiotów znajdujących się w ich zbiorach. Redakcja SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI organizuje wśród swoich czytelników liczne konkursy poświęcone zabytkom (jeden z ostatnich tematów to sztuka romańska).

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 72,00 PLN

Spisy treści

2000

Spotkania z Zabytkami 1/2000
Spotkania z Zabytkami 2/2000
Spotkania z Zabytkami 9/2000
Spotkania z Zabytkami 10/2000
Spotkania z Zabytkami 11/2000
Spotkania z Zabytkami 12/2000

2001

Spotkania z Zabytkami 1/2001
Spotkania z Zabytkami 2/2001
Spotkania z Zabytkami 3/2001
Spotkania z Zabytkami 4/2001
Spotkania z Zabytkami 5/2001
Spotkania z Zabytkami 6/2001
Spotkania z Zabytkami 7/2001
Spotkania z Zabytkami 8/2001
Spotkania z Zabytkami 9/2001
Spotkania z Zabytkami 10/2001
Spotkania z Zabytkami 11/2001
Spotkania z Zabytkami 12/2001

2002

Spotkania z Zabytkami 1/2002
Spotkania z Zabytkami 2/2002
Spotkania z Zabytkami 3/2002
Spotkania z Zabytkami 4/2002
Spotkania z Zabytkami 5/2002
Spotkania z Zabytkami 6/2002
Spotkania z Zabytkami 7/2002
Spotkania z Zabytkami 8/2002
Spotkania z Zabytkami 9/2002
Spotkania z Zabytkami 10/2002
Spotkania z Zabytkami 11/2002
Spotkania z Zabytkami 12/2002

2003

Spotkania z Zabytkami 1/2003
Spotkania z Zabytkami 2/2003
Spotkania z Zabytkami 3/2003
Spotkania z Zabytkami 4/2003
Spotkania z Zabytkami 5/2003
Spotkania z Zabytkami 6/2003
Spotkania z Zabytkami 7/2003
Spotkania z Zabytkami 8/2003
Spotkania z Zabytkami 9/2003
Spotkania z Zabytkami 10/2003
Spotkania z Zabytkami 11/2003
Spotkania z Zabytkami 12/2003

2004

Spotkania z Zabytkami 1/2004
Spotkania z Zabytkami 2/2004
Spotkania z Zabytkami 3/2004
Spotkania z Zabytkami 4/2004
Spotkania z Zabytkami 5/2004
Spotkania z Zabytkami 6/2004
Spotkania z Zabytkami 7/2004
Spotkania z Zabytkami 8/2004
Spotkania z Zabytkami 9/2004
Spotkania z Zabytkami 10/2004
Spotkania z Zabytkami 11/2004
Spotkania z Zabytkami 12/2004

2005

Spotkania z Zabytkami 1/2005
Spotkania z Zabytkami 2/2005
Spotkania z Zabytkami 3/2005
Spotkania z Zabytkami 4/2005
Spotkania z Zabytkami 5/2005
Spotkania z Zabytkami 6/2005
Spotkania z Zabytkami 7/2005
Spotkania z Zabytkami 8/2005
Spotkania z Zabytkami 9/2005
Spotkania z Zabytkami 10/2005
Spotkania z Zabytkami 11/2005
Spotkania z Zabytkami 12/2005

2006

Spotkania z Zabytkami 1/2006
Spotkania z Zabytkami 2/2006
Spotkania z Zabytkami 3/2006
Spotkania z Zabytkami 4/2006
Spotkania z Zabytkami 5/2006
Spotkania z Zabytkami 6/2006
Spotkania z Zabytkami 7/2006
Spotkania z Zabytkami 8/2006
Spotkania z Zabytkami 9/2006
Spotkania z Zabytkami 10/2006
Spotkania z Zabytkami 11/2006
Spotkania z Zabytkami 12/2006

2007

Spotkania z Zabytkami 1/2007
Spotkania z Zabytkami 2/2007
Spotkania z Zabytkami 3/2007
Spotkania z Zabytkami 4/2007
Spotkania z Zabytkami 5/2007
Spotkania z Zabytkami 6/2007
Spotkania z Zabytkami 7/2007
Spotkania z Zabytkami 8/2007
Spotkania z Zabytkami 9/2007
Spotkania z Zabytkami 10/2007
Spotkania z Zabytkami 11/2007
Spotkania z Zabytkami 12/2007

2008

Spotkania z Zabytkami 1/2008
Spotkania z Zabytkami 2/2008
Spotkania z Zabytkami 3/2008
Spotkania z Zabytkami 4/2008
Spotkania z Zabytkami 5/2008
Spotkania z Zabytkami 6/2008
Spotkania z Zabytkami 7/2008
Spotkania z Zabytkami 8/2008
Spotkania z Zabytkami 9/2008
Spotkania z Zabytkami 10/2008
Spotkania z Zabytkami 11/2008
Spotkania z Zabytkami 12/2008

2009

Spotkania z Zabytkami 1/2009
Spotkania z Zabytkami 2/2009
Spotkania z Zabytkami 3/2009
Spotkania z Zabytkami 4/2009
Spotkania z Zabytkami 5/2009
Spotkania z Zabytkami 6/2009
Spotkania z Zabytkami 7/2009
Spotkania z Zabytkami 8/2009
Spotkania z Zabytkami 9/2009
Spotkania z Zabytkami 10/2009
Spotkania z Zabytkami 11/2009
Spotkania z Zabytkami 12/2009

2010

Spotkania z Zabytkami 1-2/2010
Spotkania z Zabytkami 3-4/2010
Spotkania z Zabytkami 5-6/2010
Spotkania z Zabytkami 7-8/2010
Spotkania z Zabytkami 9-10/2010
Spotkania z Zabytkami 11-12/2010

2011

Spotkania z Zabytkami 1-2/2011
Spotkania z Zabytkami 3-4/2011
Spotkania z Zabytkami 5-6/2011
Spotkania z Zabytkami 7-8/2011
Spotkania z Zabytkami 9-10/2011
Spotkania z Zabytkami 11-12/2011

2012

Spotkania z Zabytkami 1-2/2012
Spotkania z Zabytkami 3-4/2012
Spotkania z Zabytkami 5-6/2012
Spotkania z Zabytkami 7-8/2012
Spotkania z Zabytkami 9-10/2012
Spotkania z Zabytkami 11-12/2012

2013

Spotkania z Zabytkami 1-2/2013
Spotkania z Zabytkami 3-4/2013
Spotkania z Zabytkami 5-6/2013
Spotkania z Zabytkami 7-8/2013
Spotkania z Zabytkami 9-10/2013
Spotkania z Zabytkami 11-12/2013

2014

Spotkania z Zabytkami 1-2/2014
Spotkania z Zabytkami 3-4/2014
Spotkania z Zabytkami 5-6/2014
Spotkania z Zabytkami 7-8/2014
Spotkania z Zabytkami 9-10/2014
Spotkania z Zabytkami 11-12/2014

2015

Spotkania z Zabytkami 1-2/2015
Spotkania z Zabytkami 3-4/2015
Spotkania z Zabytkami 5-6/2015
Spotkania z Zabytkami 7-8/2015
Spotkania z Zabytkami 9-10/2015
Spotkania z Zabytkami 11-12/2015

2016

Spotkania z Zabytkami 1-2/2016
Spotkania z Zabytkami 3-4/2016

Omówienia z „Witryny”