Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Sztuka i Filozofia 22-23/2003

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Sztuka i Filozofia lub Spisy treści 2003


okładka numeru 22-23/2003


Artur Przybysławski
Wywiad z Paulem de Manem przeprowadzony przez Stefano Rosso

John D. Caputo
Jak oddzielić stronę lewą (niewłaściwą) od prawej (właściwej)

Włodzimierz Lorenc
John D. Caputo i próba radykalizacji filozofii hermeneutycznej

Norbert Leśniewski
Fenomenologia Hegla i Heideggera. Próba ujęcia radykalnohermeneutycznego

Tsuyoshi Kurata
Poza ontologią: Paul Ricoeur i kwestia sztuki

Daniel Lipka
Podmiot transcendentalny fenomenologii w Derridiańskiej koncepcji pisma

Tomasz Majewski
Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu

Agata Bielik–Robson
Tragedia rozwoju, czyli nowoczesność dzieckiem podszyta

Maciej Kaczyński
Czy można wrócić do genialnej epoki? Dzieciństwo jako kategoria filozoficzna

Kamilla Najdek
Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w Zielonym Henryku Gottfrieda Kellera

Ireneusz Ziemiński
Logos czasu

Grażyna Gajewska
Dotknąć przeszłości. Kilka uwag na temat różnych form doświadczenia historycznego

Andrzej Leder
Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej

Jeffrey S. Librett
Pomiędzy nihilizmem i mitem: wartości, estetyka i polityka w Sensie świata Jeana–Luca Nancy’ego

Carole Talon–Hugon
Sztuka wobec przemocy miasta

Magdalena Willems–Pisarek
Teza W. Welscha o modelowej roli sztuki dla współczesnej rzeczywistości i myśli filozoficznej na tle inspiracji późną filozofią L. Wittgensteina

Artur Przybysławski
Problem tragedii w systemie Schellinga

Małgorzata Szyszkowska
Gest ekspresyjny jako element estetycznej interpretacji dzieła muzycznego

Anna Sobieska
Prymat tworzenia nad poznaniem w teoriach symbolizmu rosyjskiego i twórczości Bolesława Leśmiana

recenzje, noty, informacje