Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Teksty Drugie 1 (162) 2017

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Teksty Drugie lub Spisy treści 2017


okładka numeru1(162) 2017

Nowa humanistyka

Wstęp

Przemysław Czapliński Sploty

Szkice

Ryszard Nycz Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji

Ewa Domańska Sprawiedliwość epistemiczna w humanistyce zaangażowanej

Ryszard Koziołek Humanistyka literaturoznawcza w dobie nowych konfliktów plemiennych. Próba wykonania ruchu

Andrzej Skrendo Literaturoznawstwo jako nauka. Nowe szanse, stare zagrożenia

Roma Sendyka W imię zmarłych: humanistyka forensycznej wrażliwości i publicznej prawdomówności

Tomasz Rakowski Etnografia i eksperymenty artystyczne. O powstawaniu nowych pól poznawczych we współczesnej antropologii

Roztrząsania i rozbiory

Ewa Serafin-Prusator Nadwiślańskie szumy i szmery

Łukasz Androsiuk Przede wszystkim o paratekstualności i remediacjach

Przemysław Górecki Z marginesów do centrum: Encyklopedia gender i inne nowe omówienia a przemieszczanie dyscypliny gender studiem

Marek Biernacki Miłosz | Krasnogruda. Opowieści wędrowców

Stanowiska

Agata Bielik-Robson Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic

Ewa Rewers Humanistyka wobec koncepcji ‘kulturynatury’

Małgorzata Sugiera Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych

Arkadiusz Żychliński Fikcjogramy. Elementy przemian literatury współczesnej

Jakub Momro Epistemologia anachronizmu

Prezentacje

Franko Moretti Literatura – zmierzona Przeł. M. Maryl

Naomi Sagal Od literatury do piśmienności kulturowej. Wprowadzenie Przeł. E. Kołodzieczyk

Komentarze

Marcin Cieński Nowa Humanistyka i odpowiedzialność za ciągłość (dawnej) tradycji

Anna Łebkowska Autorefleksyjność współczesnych nauk humanistycznych i co powinno z tego wynikać

Michał Kuziak W sprawie polityczności polskiej humanistyki

Justyna Tabaszewska Literaturoznawstwo służebne

Dociekania

Aleksandra Kil, Jacek Małczyński, Dorota Wolska Ku laboratorium humanistycznemu

Maciej Maryl Kim są polscy humaniści cyfrowi?

Ewa Szczęsna Humanistyka wobec rozwoju technologii cyfrowych

Urszula Pawlicka Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium?

Otwarcia

Bożena Shallcross Materialność i codzienna logosfera

Joanna Żylińska Fotografia po człowieku Przeł. P. Poniatowska

Interpretacje

Agnieszka Dauksza Laboratorium artystyczne: realizm afektywny. Praktyki Joanny Rajkowskiej

Anna Barcz O rzece, która wylewa. Literatura i nowa pamięć o powodzi

Maria Kobielska „Ja tutaj piszę o sobie”. Uwikłania pamięciolożki

Dominik Antonik Twórczość literacka w pejzażu medialnym. O społecznym życiu literatury

Rozmowy

Joanna Rajkowska, Agnieszka Dauksza Materia to podstawa. Relacje, reakcje i eksperymenty

Przechadzki

Leonard Neuger Babcia z Zabierzowa. Przekład z lokalnego na lokalny

Listy do redakcji

Danuta Danek