Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Teksty Drugie 6 (161) 2016

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Teksty Drugie lub Spisy treści 2016


okładka numeru6(161) 2016

Polska pamięć

Wstęp

Ryszard Nycz Polska pamięć

Szkice

Stefan Chwin Polska pamięć – dzisiaj. Co pozostaje? Trwały ślad i mechanizmy niepamiętania

Joanna Kurczewska Wspólnoty pamięci lokalnej i narodowej. Kilka uwag o ich zbiorowym wytwarzaniu à la polonaise Michał Bilewicz (Nie)pamięć zbiorowa Polaków jako skuteczna regulacja emocji

Agata Bielik-Robson Pamięć, czyli farmazon

Adam Lipszyc Polak Mały i fantazja impotencji

Marek Zaleski Natręctwo niepamięci naszej o Zagładzie

Dociekania

Joanna Tokarska-Bakir Pamięć nieumarła. Czytając Kazimierza Wykę w Polsce roku 2016

Jacek Leociak Osobliwe zrządzenie Opatrzności Bożej… Polska pamięć Zagłady w perspektywie katolicko-narodowej

Marcin Zaremba „Im się zdaje, że zapomnimy. O nie!” Rodowody rewolucji

Przemysław Czapliński Bunt w ramach pamięci. „Solidarność”, rewolucja, powstanie

Otwarcia

Andrzej Leder Nienapisana epopeja. Kilka uwag o zapomnianym wyzwoleniu

Agnieszka Dauksza Doświadczenie bez nazwy. „Oświęcim” ≠ Auschwitz

Roma Sendyka Niepamięć albo o sytuowaniu wiedzy o formach pamiętania

Tomasz Rakowski Etnografia, pamięć, eksperyment: w stronę alternatywnej historii społecznej

Grzegorz Niziołek Coming in. Przyczynek do badania historii homoseksualności

Interpretacje

Dorota Głowacka Współ-pamięć, pamięć „negatywna” i dylematy przekładu w „wycinkach” z Shoah Claude’a Lanzmanna

Katarzyna Bojarska Polska pamięć wielokierunkowa? (Kto nie pamięta z nami, ten nie pamięta przeciwko nam)

Magdalena Saryusz-Wolska Publiczne konstruowanie historii. Przeszłość w prawicowej ikonografii

Komentarze

Sławomir Kapralski Żydzi i zagłada w polskich kulturach pamięci: między antagonizmem i agonem

Maria Kobielska Polska pamięć autoafirmacyjna

Justyna Tabaszewska Klisze i prześwietlenia. Braki i naddatki polskiej pamięci

Dorota Sajewska Nekroperformans. O sprawczym oddziaływaniu szczątków w polskiej pamięci kulturowej

Roztrząsania i rozbiory

Sonia Ruszkowska Co powiedziałby Goethe, czyli o kulturze w Buchenwaldzie

Maciej Michalski Obraz vs ślad, czyli o nihilizmie, ikonoklazmie, ikonofilii i nie tylko

Prezentacje

Hans Walter Gabler Od pamięci do fikcji – analiza genetyczna

Polemiki

Paweł Wolski O intencjach, przypisach i przy-pisywaniu (w odpowiedzi Danucie Szajnert)