Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Teksty Drugie 6 (167) 2017

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Teksty Drugie lub Spisy treści 2017


okładka numeru6(167) 2017 Copyright by "Teksty Drugie", 2018

Chłopskość

Wstęp

Grzegorz Grochowski Kwestia chłopska

Szkice

Przemysław Czapliński Śmierć, śmierć, inne życie. Wieś w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku

Andrzej Skrendo „Nocny złodziej jabłek” – Henryk Bereza i nurt chłopski w prozie polskiej

Andrzej Leder Nienapisana epopeja. Kilka uwag o zapomnianym wyzwoleniu

Anna Engelking „Poleszuk” nieoswojony. Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości

Agnieszka Dauksza O pewnym chłopskim geście. Od rabacji do Zagłady

Grzegorz Wołowiec Filologia i nacjonalizm. Stanisław Pigoń jako ideolog kultury ludowo-narodowej

Interpretacje

Krzysztof Obremski Gatunkowa hybryda z1638 roku: Samuela Twardowskiego Dafnis drzewem bobkowym (przyczynek do „zagłady gatunków”)

Wacław Forajter „Krwawa droga” i„czarowna jazda”. Z socjologii podróży w wieku XIX

Inga Iwasiów Przesiedleni chłopi uruchamiają miasto

Dociekania

Aleksandra Ubertowska Pisanie puszczy. Ekonomie dyskursu ekokrytycznego i postkolonialnego

Bożena Karwowska Kultura chłopska w optyce prasy społeczno-kulturalnej lat 1944-1948. „Warszawa” i dyskusje nad modelem kultury powojennej Polski

Andrzej Zieniewicz Czułość i wrogość przemian (migracje, reforma rolna isocrealizm w perspektywie „prześnionej rewolucji”)

Alina Molisak Żydzi-chłopi

Karolina Koprowska Tożsamościowe roz-poznania. Doświadczenia Zagłady na wsi

Roztrząsania i rozbiory

Małgorzata Litwinowicz-Droździel Wyprawa po skrzynię posażną. Po lekturze Toastu na progu Andrzeja Mencwela

Marta Tomczok Trzecie ciało