Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Uniwersytet Kulturalny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Studenckie i młodzieżowe

sieciowe i papierowe miesięczniki
zawieszone

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.uniwersytet.uw.edu.pl/kultura/index.php
e-mail:
redakcja:
red. nacz.: redaguje kolegium studenckie (opiekun: Włodzimierz Pessel - wlodzimierz@pnet.pl)
adres: Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel:
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Marek Przybylik
adres: ul. Nabielaka 2, 00-743 Warszawa

ISSN: 1509-5819
rok założenia: 2000
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A2
objętość: 8 s. stron
nakład: 8000 egz. egzemplarzy

Opis

Bezpłatne pismo dystrybuowane na terenie Uniwersytetu Warszawskiego utrzymujące się wyłącznie z płatnych ogłoszeń. Miesięcznik o ambicjach popularnonaukowych – ukazujący się pod patronatem Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki – adresowany jest przede wszystkim do studentów kierunków humanistycznych. Studentami UW są również autorzy pisma, głównie kulturoznawcy i poloniści, od których przyjmowane są do druku szkice i drobne przyczynki. Młodzi warszawscy humaniści, adepci różnych specjalności, nie mają sprecyzowanego programu, łączy ich wszelako socjoantropologiczne spojrzenie na rozmaite zjawiska kultury, szczególnie te kontrowersyjne lub nieobecne w potocznej świadomości. Publicyści UNIWERSYTETU KULTURALNEGO śledzą nie tylko wydarzenia rozgrywające się na UW, promują działalność i publikacje pracowników Instytutu, moderują kulturę akademicką, ale również starają się interpretować fakty wyłuskane z rzeczywistości społecznej i wzięte z historii kultury.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Uniwersytet Kulturalny 8 (8) 2000
Uniwersytet Kulturalny 9 (9) 2000
Uniwersytet Kulturalny 10 (10) 2000

2001

Uniwersytet Kulturalny 1 (11) 2001
Uniwersytet Kulturalny 2 (12) 2001
Uniwersytet Kulturalny 3 (13) 2001
Uniwersytet Kulturalny 4 (14) 2001
Uniwersytet Kulturalny 5 (15) 2001
Uniwersytet Kulturalny 6 (16) 2001
Uniwersytet Kulturalny 8 (18) 2001
Uniwersytet Kulturalny 9 (19) 2001
Uniwersytet Kulturalny 10 (20) 2001
Uniwersytet Kulturalny 11 (21) 2001
Uniwersytet Kulturalny 12 (22) 2001

2002

Uniwersytet Kulturalny 1 (23) 2002
Uniwersytet Kulturalny 2 (24) 2002
Uniwersytet Kulturalny 3 (25) 2002
Uniwersytet Kulturalny 4 (26) 2002
Uniwersytet Kulturalny 5 (27) 2002
Uniwersytet Kulturalny 6 (28) 2002
Uniwersytet Kulturalny 10/2002
Uniwersytet Kulturalny 11/2002
Uniwersytet Kulturalny 12/2002

2003

Uniwersytet Kulturalny 1/2003
Uniwersytet Kulturalny 2/2003
Uniwersytet Kulturalny 3/2003
Uniwersytet Kulturalny 4/2003
Uniwersytet Kulturalny 5/2003
Uniwersytet Kulturalny 6 (36) 2003
Uniwersytet Kulturalny 10 (37) 2003
Uniwersytet Kulturalny 11 (38) 2003
Uniwersytet Kulturalny 12 (39) 2003

2004

Uniwersytet Kulturalny 1 (40) 2004
Uniwersytet Kulturalny 2 (41) 2004
Uniwersytet Kulturalny 3 (42) 2004
Uniwersytet Kulturalny 4 (43) 2004
Uniwersytet Kulturalny 5 (44) 2004
Uniwersytet Kulturalny 6 (45) 2004
Uniwersytet Kulturalny 10 (46) 2004
Uniwersytet Kulturalny 11 (47) 2004
Uniwersytet Kulturalny 12 (48) 2004

2005

Uniwersytet Kulturalny 1 (49) 2005
Uniwersytet Kulturalny 2 (50) 2005
Uniwersytet Kulturalny 3 (51) 2005
Uniwersytet Kulturalny 4 (52) 2005
Uniwersytet Kulturalny 5 (53) 2005
Uniwersytet Kulturalny 6 (54) 2005