Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Warmia i Mazury

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Regionalne Krytyka

papierowe miesięczniki
zawieszone

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: stowmem@free.ngo.pl
redakcja:
red. nacz.: p.o. Sławomir Mołda
adres: ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
tel: (0-89) 5260085
fax: (0-89) 5260085

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Kulturalne MEM
adres: ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

ISSN: 1641-0831
rok założenia: 2000
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 52 s. stron
nakład: 1100 egzemplarzy

Opis

Miesięcznik społeczno-kulturalny adresowany w pierwszej kolejności do inteligencji Warmii i Mazur. Najbardziej okazałym składnikiem czasopisma jest jego część publicystyczna wypełniona artykułami na temat historii, stanu obecnego i perspektyw regionu. W odróżnieniu od redagowanej w tym samym mieście (Olsztyn) BORUSSI, na łamach WARMII I MAZUR ukazują się bodaj wyłącznie teksty pisane przez miejscowych autorów, przedstawicieli różnych pokoleń i środowisk (współpracownikami pisma są m.in. młodzi autorzy PORTRETU). Miesięcznik obok materiałów publicystycznych zamieszcza teksty literackie (głównie prezentacje poetyckie), recenzje książek, spektakli teatralnych, filmów, koncertów i wystaw plastycznych. Zwracają też uwagę kolumny z omówieniami imprez kulturalnych, jakie miały miejsce poza Olsztynem. Są to rubryki zarezerwowane dla poszczególnych miast regionu (m.in. Elbląg, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce). Każdy numer zamyka zestaw felietonów.

Prenumerata

Spisy treści

2000

Warmia i Mazury 12 (2) 2000

2001

Warmia i Mazury 1-2 (3) 2001
Warmia i Mazury 3 (4) 2001
Warmia i Mazury 4 (5) 2001
Warmia i Mazury 6 (7) 2001
Warmia i Mazury 7 (8) 2001

2002

Warmia i Mazury 8-9 (9-10) 2002