Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamojski Kwartalnik Kulturalny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Regionalne

papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.zdk.zamosc.pl
e-mail: artyst@zdk.zamosc.pl
redakcja:
red. nacz.: red. odpowiedzialny – Agnieszka Szykuła
adres: ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
tel: (0-84) 639 20 21, 639 20 22, 639 32 87
fax: (0-84) 639 32 87

Kontakt z wydawcą

wydawca: Zamojski Dom Kultury
adres: ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość

ISSN: 0239-8710
rok założenia: 1984
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format:
objętość: stron
nakład: 500 egzemplarzy

Opis

ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY jest pismem regionalnym, poświęconym dziejom, historii kultury, myśli społecznej oraz aktualnym tematom dotyczącym życia kulturalnego Zamościa i Zamojszczyzny. Pismo tworzą historycy, znawcy sztuki, muzealnicy, regionaliści, archeolodzy, pracownicy naukowi uczelni zamojskich i lubelskich, ludzie ze świata kultury i sztuki. Redakcja współpracuje z placówkami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, naukowcami, twórcami i regionalistami.
Pismo ma za zadanie przyczyniać się do wzmocnienia poczucia identyfikacji mieszkańców Zamojszczyzny z własnym regionem, skłaniać do pielęgnowania pamięci o dziedzictwie kulturalnym, wreszcie aktywizować intelektualny potencjał regionu. Nie bez znaczenia jest wkład ZKK w rozwój kultury pogranicza i umacnianie polsko-ukraińskich więzów sąsiedzkich.
Niektóre artykuły ukazują się w formie cyklicznej; co jakiś czas wydawane są kwartalniki tematyczne, poświęcone określonym miejscom bądź wydarzeniom, ważnym nie tylko z punktu widzenia regionu. W dodatkach, będących integralną częścią czasopisma, ZKK prezentuje sylwetki i twórczość rodzimych artystów.

Prenumerata

Prenumeratę można zamówić u Wydawcy (Zamojski Dom Kultury),
formularze dostępne na stronie www.zdk.zamosc.pl w zakładce: WYDAWNICTWA
cena: 45 zł/ rok + 8 zł koszty przesyłki)

Spisy treści

2000

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (62-63) 2000
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (64-65) 2000

2001

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (66-67) 2001
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (68-69) 2001

2002

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (70-71) 2002
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (72-73) 2002

2003

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (74-75) 2003
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (76-77) 2003

2004

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (78-79) 2004
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (80-81) 2004

2005

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (84-85) 2005

2006

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1-2 (86-87) 2006
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3-4 (88-89) 2006

2007

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (90) 2007
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (91) 2007
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3 (92) 2007
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (93) 2007

2008

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (94) 2008
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (95) 2008
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3 (96) 2008
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (97) 2008

2009

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (98) 2009
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (99) 2009
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3 (100) 2009
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (101) 2009

2010

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (102) 2010
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (103) 2010
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3 (104) 2010
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (105) 2010

2011

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (106) 2011
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (107) 2011
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3 (108) 2011
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (109) 2011

2012

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (110) 2012
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (111) 2012
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 3 (112) 2012
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (113) 2012

2013

Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1 (114) 2013
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2 (115) 2013
Zamojski kwartalnik Kulturalny 3 (116) 2013
Zamojski Kwartalnik Kulturalny 4 (117) 2013