Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zeszyty Sandomierskie

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Historia Regionalne

papierowe nieregularniki
prenumerata krajowa

Spisy treści: 1999 2000


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: tns@wshp.sandomierz.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Burek
adres: ul. Szegedyńska 5/155, 01-957 Warszawa
tel: (0-22) 8357386
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie
adres: ul. Opatowska 17, 27-600 Sandomierz

ISSN: 1233-6300
rok założenia: 1994
periodyczność: nieregularniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 72 s. stron
nakład: 800 egzemplarzy

Opis

Wydawany w Sandomierzu biuletyn lokalnego Towarzystwa Naukowego, redagowany przez Krzysztofa Burka. Oprócz zamieszczania popularnonaukowych artykułów i wszelkiego rodzaju publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym Ziemi Sandomierskiej, celem tego półrocznika jest także dokumentacja działalności stowarzyszenia. Stałe miejsce na łamach ZESZYTÓW SANDOMIERSKICH zajmują następujące działy: Szkice i Przyczynki (prezentacje postaci ważnych dla Sandomierszczyzny); Wykłady, Sesje, Odczyty, Spotkania; Biografie (głównie ludzi związanych z regionem), Ze starego albumu (publikowane są tu np. fragmenty pamiętników), Sylwetki członków Towarzystwa, Kronika (omówienie najważniejszych regionalnych wydarzeń), Przegląd nowości wydawniczych (recenzje książek związanych z Ziemią Sandomierską) oraz Bibliografia (cykliczna publikacja materiałów składających się na bibliografię Sandomierszczyzny). Pismo drukuje także wiersze i opowiadania. Na stronach zeszytów znajdziemy dużo czarno-białych, także historycznych zdjęć ilustrujących artykuły, zaś na okładce kolorową panoramę Sandomierza lub reprodukcje eksponatów z tamtejszego Muzeum Diecezjalnego.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 14,00 PLN

Spisy treści

1999

Zeszyty Sandomierskie 10 (1999)

2000

Zeszyty Sandomierskie 11 (2000)
Zeszyty Sandomierskie 12 (2000)