Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ziemia Kłodzka

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Regionalne

papierowe nieregularniki
prenumerata krajowa

Spisy treści: 2000 2001 2004


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.netgate.com.pl/frost/wydawnictwo/polnisch/index.html
e-mail: frost@netgate.com.pl
redakcja:
red. nacz.: Teresa Bazała
adres: ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda
tel: (0-74) 8725308
fax: (0-74) 8724624

Kontakt z wydawcą

wydawca: Wydawnictwo Ziemia Kłodzka
adres: ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda

ISSN: 1234-9208
rok założenia: 1989
periodyczność: nieregularniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 40 s. stron
nakład: 2000 egzemplarzy

Opis

Regionalny miesięcznik ukazujący się od 1989 roku nakładem Wydawnictwa Ziemia Kłodzka. Pismo jest w zasadzie periodykiem trójjęzycznym, chociaż nie wszystkie zamieszczane w nim teksty polskie są równolegle tłumaczone na czeski lub niemiecki. ZIEMIĘ KŁODZKĄ redaguje międzynarodowe kolegium, w którym za część niemiecką odpowiadają Elisabeth Kynast-Schmidt i Marek Żmiejewski, za czeską – Karel Hrubý, Tomaš Kočička i Radomir Morawiec, zaś redaktorem naczelnym magazynu jest Stanisław Tomkiewicz. Za cel kłodzkiego miesięcznika uznać należy szeroko pojętą promocję regionu oraz zaznajomienie czytelników z miejscowymi zabytkami oraz niepowtarzalnym charakterem lokalnej przyrody. Pismo zajmuje się aktywnie problemami ekologii (dział: Oficyna pod różą kłodzką), publikuje wiersze (Poezja ze słów rozsypanych), prezentuje wyczerpująco ciekawe miejsca regionu oraz ich zabytki, a także publikuje w odcinkach książkę Tomasza Serwatki Historia Europy Środkowej. Objętość miesięcznika to około 50 stron, zaś wewnątrz znajdziemy dużo czarno-białych zdjęć, reprodukcje starych pocztówek, a od czasu do czasu również wklejki z fotografiami w kolorze.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. pół roku: 25,00 PLN

2. rok: 50,00 PLN

Spisy treści

2000

Ziemia Kłodzka 8 (120) 2000
Ziemia Kłodzka 11 (123) 2000
Ziemia Kłodzka 12 (124) 2000

2001

Ziemia Kłodzka 1-2 (125-126) 2001
Ziemia Kłodzka 3 (127) 2001
Ziemia Kłodzka 128-129 (2001)
Ziemia Kłodzka 6 (130) 2001
Ziemia Kłodzka 7-8 (131-132) 2001
Ziemia Kłodzka 134 (2001)
Ziemia Kłodzka 135-136 (2001)
Ziemia Kłodzka 137-138 (2001)

2004

Ziemia Kłodzka 157 (2004)
Ziemia Kłodzka 158-160 (2004)

Publikacje książkowe

praca zbiorowa II Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 1999.

praca zbiorowa W cieniu Rodziny

Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Nowa Ruda 1999.

Joseph Wittig Wybór opowiadań

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 1999.

Joseph Wittig Wybór opowiadań

Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 1999.

Tomasz Serwatka Polacy i Czesi – Dziesięć wieków sąsiedztwa

Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 1998.

praca zbiorowa Joseph Wittig – śląski teolog i historiograf

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, Nowa Ruda 1997.

praca zbiorowa Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, Nowa Ruda 1997.