Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Orońsko

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Sztuka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: kwartalnik rzeźby Orońsko
e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl
redakcja:
red. nacz.: Jan Gagacki
adres: ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko
tel: (0-48) 618 40 27, 618 45 16
fax: (0 48) 618 44 70

Kontakt z wydawcą

wydawca: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
adres: ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko

ISSN: 1230-6703
rok założenia: 1990
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 64 stron
nakład: 500 egzemplarzy

Opis

Periodyk artystyczny, poświęconym problematyce współczesnej sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i artystycznych działań w przestrzeni, zapełniany tekstami czołowych polskich artystów-rzeźbiarzy, krytyków i teoretyków sztuki. Pismo zamieszcza omówienia i recenzje wystaw, prezentuje dorobek najwybitniejszych artystów polskich oraz ważnych galerii, publikuje szkice z zakresu teorii sztuki, a także wywiady. Dużo uwagi poświęca najmłodszemu pokoleniu artystów i krytyków. W kwartalniku zamieszczana jest także bogato ilustrowana dokumentacja działalności Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, przejawiającej się różnorodnością wystaw, plenerów, sympozjów, publikacji, w których biorą udział artyści polscy i obcy, tworzący dzieła nie tylko na terenie Centrum, ale często także specjalnie dla zbiorów orońskiej placówki (np. Magdalena Abakanowicz, Józef Szajna). Jako wydawnictwo specjalistyczne OROŃSKO trafia do wszystkich najważniejszych bibliotek w kraju i prestiżowych instytucji kulturalnych za granicą.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. Roczna: 50,00 PLN
W całkowity koszt prenumeraty wliczone są także koszty przesyłki 4 numerów.

Prenumeraty zagraniczne:

1. Roczna: 40,00 USD

Spisy treści

1999

Orońsko 3-4/1999

2000

Orońsko 1/2000
Orońsko 3 (40) 2000

2001

Orońsko 3 (44) 2001

2003

Orońsko 2-3 (47-48) 2003
Orońsko 4 (53) 2003

2004

Orońsko 1-2/2004
Orońsko 3/2004
Orońsko 4/2004

2005

Orońsko 1-2/2005
Orońsko 3/2005
Orońsko 4/2005

2006

Orońsko 1/2006
Orońsko 2/2006
Orońsko 3-4/2006

2007

Orońsko 1/2007
Orońsko 2/2007
Orońsko 3-4/2007

2008

Orońsko 1/2008
Orońsko 2/2008
Orońsko 3/2008
Orońsko 4/2008

2009

Orońsko 1-2/2009
Orońsko 3-4/2009

2010

Orońsko 1/2010
Orońsko 2/2010
Orońsko 3/2010
Orońsko 4/2010

2011

Orońsko 1-2/2011
Orońsko 3/2011
Orońsko 4/2011

2012

Orońsko 1-2/2012
Orońsko 3/2012
Orońsko 4/2012

2013

Orońsko 1/2013
Orońsko 2/2013
Orońsko 3-4/2013

2014

Orońsko 1-2/2014
Orońsko 3/2014
Orońsko 4/2014

2015

Orońsko 1-2/2015
Orońsko 3-4/2015

2016

Orońsko 1/2016
Orońsko 2/2016
Orońsko 3/2016
Orońsko 4/2016

2017

Orońsko 1-2/2017
Orońsko 3-4/2017

2018

Orońsko 1/2018
Orońsko 2-3/2018
Orońsko 4/2018

2019

Orońsko 1/2019
Orońsko 2-3/2019
Orońsko 4/2019

2020

Orońsko 1-2/2020
Orońsko 3/2020
Orońsko 4/2020

2021

Orońsko 1-2/2021
Orońsko 3/2021
Orońsko 4/2021

Omówienia „Witryny”