Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Arcana

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Polityka i społeczeństwo

papierowe dwumiesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.arcana.pl
e-mail: dwumiesiecznik@arcana.pl, piotr@arcana.pl, arcana@poczta.internetdsl.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Szczerski
adres: ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków
tel: (0-12) 4228448
fax: (0-12) 4295629

Kontakt z wydawcą

wydawca: Wydawnictwo Arcana sp. z o.o.
adres: ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków

ISSN: 1233-6882
rok założenia: 1995
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 220 stron
nakład: 2500 egzemplarzy

Opis

Krakowski dwumiesięcznik o wyrazistym profilu ideowym i politycznym, powołany do życia z myślą o tworzeniu zaplecza intelektualnego dla polskiej prawicy, zwłaszcza dla jej skrzydła konserwatywnego; na tle innych pism tego typu ARCANA bez wątpienia wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym ogłaszanych artykułów. Periodyk publikuje teksty czołowych eseistów i publicystów prawicowych lub autorów sympatyzujących z tymi nastawieniami (Ryszard Legutko, Jacek Trznadel, Cezary Michalski i in.). Zamieszcza zarówno dłuższe rozprawy i analizy poświęcone ważkim wydarzeniom historycznym, życiu politycznemu i gospodarczemu kraju, jak i sporo „gorącej”, nastawionej na aktualność publicystyki. Chętnie drukuje dokumenty, najchętniej te służące krytyce i ocenie PRL (Archiwum „Arcanów”). Każdy zeszyt składa się z dwóch lub trzech bloków tematycznych wypełnionych dłuższymi esejami, wypowiedziami zaproszonych gości lub wywiadami (np. II wojna światowa – alternatywy i konsekwencje; Upadek Europy).

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. roczna: 75,00 PLN

2. półroczna: 37,50 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. Europa: 60,00 EUR

2. USA i Kanada: 120,00 USD

3. Australia: 140,00 USD

Spisy treści

2000

Arcana 1 (31) 2000
Arcana 2 (32) 2000
Arcana 3 (33) 2000
Arcana 4 (34) 2000
Arcana 5 (35) 2000
Arcana 6 (36) 2000

2001

Arcana 1 (37) 2001
Arcana 2 (38) 2001
Arcana 3 (39) 2001
Arcana 4 (40) 2001
Arcana 5 (41) 2001
Arcana 6 (42) 2001

2002

Arcana 2 (44) 2002
Arcana 3 (45) 2002
Arcana 4-5 (46-47) 2002
Arcana 6 (48) 2002

2003

Arcana 1 (50) 2003
Arcana 2-3 (51-52) 2003
Arcana 4 (53) 2003
Arcana 5 (54) 2003

2004

Arcana 1-2 (55-56) 2004
Arcana 3 (57) 2004
Arcana 4-5 (58-59) 2004
Arcana 6 (60) 2004

2005

Arcana 1-2 (61-62) 2005
Arcana 3 (63) 2005
Arcana 4-5 (64-65) 2005
Arcana 6 (66) 2005

2006

Arcana 1 (67) 2006
Arcana 2 (68) 2006
Arcana 3 (69) 2006
Arcana 4-5 (70-71) 2006
Arcana 6 (72) 2006

2007

Arcana 1 (73) 2007
Arcana 2-3 (74-75) 2007
Arcana 4 (76) 2007
Arcana 5 (77) 2007
Arcana 6 (78) 2007

2008

Arcana 1 (79) 2008
Arcana 2 (80) 2008
Arcana 3-4 (81-82) 2008
Arcana 5 (83) 2008
Arcana 6 (84) 2008

2009

Arcana 1 (85) 2009
Arcana 2-3 (86-87) 2009
Arcana 4 (88) 2009
Arcana 5 (89) 2009
Arcana 6 (90) 2009

2010

Arcana 1 (91) 2010
Arcana 2-3 (92-93) 2010
Arcana 4 (94) 2010
Arcana 5 (95) 2010
Arcana 6 (96) 2010

2011

Arcana 1 (97) 2011
Arcana 2-3 (98-99) 2011
Arcana 4 (100) 2011
Arcana 5 (101) 2011
Arcana 6 (102) 2011