Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Arcana 2-3 (92-93) 2010

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Arcana lub Spisy treści 2010


okładka numeru
2-3(92-93) 2010


OSTATNIA ROZMOWA Z PREZYDENTEM
LECHEM KACZYŃSKIM

Rozważania o dziejach Rzeczpospolitej

Zofia Zielińska – Przyjaciele i wrogowie: Polska między Rosją a Prusami A.D. 1766
Jan Dzięgielewski – Uwagi o ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Jolanta Choińska – Mika – Od inkorporacji do integracji: Mazowsze w systemie politycznym Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej
Krzysztof Chłapowski – Sumaryzacja Metryki Koronnej po polsku

Rozważania o historii Rzeczypospolitej

Władysław Konopczyński – Pierwszy rozbiór Polski
Ks. Zygmunt Zieliński – Historia na usługach

Literatura i historia

Kazimierz Braun – Maximilianus
Keith Botsford – Kolaboracja
Bronisław Wildstein – Czas niedokonany

Mieszaniny polityczne

Barbara Fedyszak – Radziejowska –Ile PRL w III RP?
Sceny z pola walki o demokrację

Piotr Bartula –Dziesięć tysięcy gniewnych ludzi patrzy na flagę
(Prawdziwa historia III RP)

Tomasz Szulc – Ukraińska gazowa epopeja narodowa

Ludzie głębszego podziemia

Feliks Stefan Burdecki – Życiorys
A.N. Karpow –Geniusz w czasach pogardy (rzecz o Gustawie Szpecie)
Zdzisław Hryhorowicz – Legion Michała Archanioła w publicystyce prasowej Constantina Noiki

Dokumenty i świadectwa

Anna Zechenter – Towarzysz Atłas donosi...
Działania STASI w PRL przeciwko Solidarności w 1981 r.
Rola ambasady NRD w Warszawie (cz. 2)

Tomasz Wituch – Wierna pamięć

Przeglądy

Tomasz Gabiś – Przegląd niemiecki (IX)
Jan Prokop – Letnie czy gorące (XXIX)
Szczepan Twardoch –Wypisy z dziennika (IX)
Ryszard Czarnecki – Unijna dyplomacja nie dla Polaków

Recenzje i omówienia

Jan Musiał – Panorama, jeszcze nie synteza
Tomasz Skrzyński – Myśli polityczne Konopczyńskiego
Paweł Duber–Od Piłsudskiego do Wałęsy
Piotr Kosmala –Walcząc z bykami i ludźmi
Krzysztof Wołosiuk– Polakach i Czechach w kwartalniku „Prostor”
Jacek Bartyzel, Tomasz Gabiś –Nowości z prawej półki

Polemiki i sprostowania:

Adam Chajewski –Jak Polak z Litwinem...
Odpowiedź J.E. Ambasadorowi Republiki Litwy

Od redakcji – Sprostowanie