Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

As-Salam

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe Wiara, kościół
papierowe kwartalniki
Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt: http://www.as-salam.pl/kontakt
www: http://www.as-salam.pl
e-mail: mariusz.wieczerzynski@as-salam.pl, redakcja@as-salam.pl
redakcja: Mariusz Turowski (red. nacz.), Mariusz Wieczerzyński (z-ca red. nacz.), Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Ali Abi Issa, Tomasz Stefaniuk
adres: al. Kasprowicza 24, 51-137 Wrocław
tel: (0-71) 326 00 26
fax: (0-71) 326 00 26

Kontakt z wydawcą

wydawca: Liga Muzułmańska w RP
adres: ul. Niska 25/43, 01-046 Warszawa

ISSN: 1732-2448
rok założenia: 2004
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 32 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

As-Salam jest muzułmańskim czasopismem społeczno-kulturalnym ukazującym się od 2004 roku. Wydawcą jest Liga Muzułmańska w RP. Począwszy od 16 numeru (1/2009) czasopismo ukazuje się w cyklu kwartalnym i jest dostępne w ogólnopolskiej sieci sprzedaży za pośrednictwem salonów EMPIK oraz wybranych salonów prasowych RUCH-u.


Tematy poruszane na łamach „As-Salam” obejmują treści dotyczące islamu jako religii, kultury i sposobu życia. Obok tekstów o charakterze teologicznym i filozoficznym, redakcja prezentuje zagadnienia dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, wielokulturowości, współczesnych problemów społeczno-politycznych, ujętych przez pryzmat najświeższych ustaleń i koncepcji alternatywnych w stosunku do dominujących dyskursów. W stałych działach można znaleźć artykuły podejmujące kwestię funkcjonowania i roli islamu w poszczególnych krajach oraz poruszające zagadnienia z zakresu cywilizacji muzułmańskiej. Obok tego znajdziemy porcję publicystyki, recenzji, a także informacji związanych z islamem w Polsce.


As-Salam wpisuje się w nurt perspektywy dialogu kultur w przeciwieństwie do postawy określanej jako „zderzenie cywilizacji”, która kładzie nacisk na ich konfrontację. Wobec wielu przekłamań w mediach masowych czasopismo stanowi cenne i autentyczne źródło wiedzy dotyczącej islamu. Skierowane jest zarówno do społeczności muzułmańskiej w Polsce, jako inicjatywa edukacyjna oraz platforma integracji, ale również do szerokiej rzeszy osób otwartych na poznawanie innych kultur i zainteresowanych dorobkiem intelektualnym świata muzułmańskiego. „As-Salam” jest czasopismem dla osób o otwartych umysłach, zafascynowanych wielokulturowością i różnorodnością świata.


Bliska jest nam postawa, u podłoża której leży przekonanie, że poprzez edukację, wiedzę i wzajemne poznawanie różnic kulturowych można tworzyć warunki sprzyjające pokojowej egzystencji i współpracy.

Spisy treści

2009

As-Salam 1 (16) 2009/1430
As-Salam 2 (17) 2009/1430
As-Salam 3 (18) 2009/1430

2010

As-Salam 1 (19) 2010/1431
As-Salam 2/3 (20/21) 2010/1431

2011

As-Salam 1 (22) 2011/1432
As-Salam 2 (23) 2011/1432
As-Salam 3 (24) 2011/1432

2012

As-Salam 1 (25) 2012/1433
As-Salam 2 (26) 2012/1433

2013

As-Salam 1 (27) 2013/1434
As-Salam 2 (28) 2013/1434
As-Salam 3 (29) 2013/1434

2014

As-Salam 1 (30) 2014/1435