Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Czasopis

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Mniejszości narodowe Regionalne

sieciowe i papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.czasopis.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Czasopis
e-mail: redakcja@czasopis.pl
redakcja:
red. nacz.: Jerzy Chmielewski
adres: ul. Lipowa 4/221, skr. pocz. 262, 15-001 Białystok
tel: (0-85) 6537966, 502661316
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich
adres: ul. Lipowa 4/221, skr. pocz. 262, 15-001 Białystok

ISSN: 1230-1876
rok założenia: 1990
periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe i papierowe
format: A4
objętość: 44 s. stron
nakład: 1050 egzemplarzy

Opis


Białoruskie pismo społeczno-kulturalne poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie. Artykuły i listy publikowane są – o ile autor nie życzy sobie inaczej – w języku oryginału: po polsku lub białorusku.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

miesięczna: 4,80 PLN
Odpowiednio do liczby zamawianych egzemplarzy i okresu prenumeraty należy wpłacić wielokrotność w/w kwoty na konto Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich.

Spisy treści

2000

Czasopis 1/2000
Czasopis 2/2000
Czasopis 3/2000
Czasopis 4/2000
Czasopis 5/2000
Czasopis 6/2000
Czasopis 7-8/2000
Czasopis 9/2000
Czasopis 11/2000
Czasopis 12/2000

2001

Czasopis 1/2001
Czasopis 9/2001
Czasopis 10/2001
Czasopis 11/2001
Czasopis 12/2001

2002

Czasopis 1/2002
Czasopis 2/2002
Czasopis 3/2002
Czasopis 4/2002
Czasopis 5/2002
Czasopis 6/2002
Czasopis 7-8/2002
Czasopis 9/2002
Czasopis 10/2002
Czasopis 11/2002
Czasopis 12/2002

2003

Czasopis 1/2003
Czasopis 2/2003
Czasopis 3/2003
Czasopis 4/2003
Czasopis 5/2003
Czasopis 6/2003
Czasopis 9/2003
Czasopis 10/2003
Czasopis 11/2003
Czasopis 12/2003

2004

Czasopis 1/2004
Czasopis 2/2004
Czasopis 3/2004
Czasopis 4/2004
Czasopis 5/2004
Czasopis 6/2004
Czasopis 7-8/2004
Czasopis 9/2004
Czasopis 10/2004
Czasopis 11/2004
Czasopis 12/2004

2005

Czasopis 1/2005
Czasopis 2/2005
Czasopis 3/2005
Czasopis 4/2005
Czasopis 5/2005
Czasopis 6/2005
Czasopis 7/2005
Czasopis 9/2005
Czasopis 10/2005
Czasopis 11/2005
Czasopis 12/2005

2006

Czasopis 1/2006
Czasopis 2/2006
Czasopis 3/2006
Czasopis 4/2006
Czasopis 5/2006
Czasopis 6/2006
Czasopis 7-8/2006
Czasopis 9/2006
Czasopis 10/2006
Czasopis 11/2006
Czasopis 12/ 2006

2007

Czasopis 1/2007
Czasopis 2/2007
Czasopis 3/2007
Czasopis 4/2007
Czasopis 5/2007
Czasopis 6/2007
Czasopis 7-8/2007
Czasopis 9/2007
Czasopis 10/2007
Czasopis 11/2007
Czasopis 12/2007

2008

Czasopis 1/2008
Czasopis 2/2008
Czasopis 3/2008
Czasopis 4/2008
Czasopis 5/2008
Czasopis 6/2008
Czasopis 7-8/2008
Czasopis 9/2008
Czasopis 10/2008
Czasopis 11/2008

2014

Czasopis 7-8/2014
Czasopis 9/2014
Czasopis 10/2014
Czasopis 11/2014
Czasopis 12/2014

2015

Czasopis 1/2015
Czasopis 2/2015
Czasopis 3/2015
Czasopis 4/2015
Czasopis 5/2015
Czasopis 6/2015

2016

Omówienia z „Witryny”