Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

EleWator. Kwartalnik literacko-kulturalny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.elewator.org/
e-mail: Paweł Nowakowski (sekretarz redakcji): pnowakowski@elewator.org
Profil na FB: https://www.facebook.com/pages/EleWator/439075946135959?fref=pb
redakcja:
Paweł Nowakowski (proza, sekretarz redakcji)
Paweł Orzeł (film)
Monika Petryczko (muzyka)
Arkadiusz Polewka (sztuki plastyczne i architektura)
Karol Samsel (eseje i szkice)
Artur Szlosarek (krytyka literacka)
Konrad Wojtyła (poezja, redaktor naczelny)
adresdo korespondencji: 71-141 Szczecin, skrytka pocztowa nr 39
tel:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy
adres: ul. E. Romera 10e, 71-246 Szczecin
e-mail: biuro@funadacja-berezy.org
ISSN: 2299-5692
rok założenia: 2012
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: xx str.
nakład: 500 egz.

Opis

„eleWator” jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a także eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom z Berlina, Dublina, Kijowa, Kopenhagi, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, „eleWator” ma charakter globalny, a także interdyscyplinarny. Wiele uwagi poświęca bowiem najnowszym światowym działaniom artystycznym omawianym w działach filmu, muzyki, sztuk plastycznych i architektury oraz teatru.
Kwartalnik, którego wydawcą jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy jest pismem szczególnym, bowiem punktem odniesienia do wszystkich decyzji formalnych, redakcyjnych i konceptualnych, jest dziedzictwo Autora „Prozaicznych początków”.

Prenumerata

prenumerata w latach 2017 na terenie Polski:
1 numer kwartalnika – 28 zł (w tym koszt przesyłki)
2 numery kwartalnika – 50 zł (w tym koszt przesyłki)
4 numery kwartalnika – 92 zł (w tym koszt przesyłki)

wpłaty na konto Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy:
Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Szczecinie
15 1540 1085 2030 9109 7206 0001

prenumerata zagraniczna na rok 2017 – wg indywidualnej wyceny

Spisy treści

2012

eleWator 1/2012
eleWator 2/2012

2013

eleWator 1 (3) 2013
eleWator 2 (4) 2013
eleWator 3 (5) 2013
eleWator 4 (6) 2013

2014

eleWator 1 (7) 2014
eleWator 2 (8) 2014
eleWator 3 (9) 2014
eleWator 4 (10) 2014

2015

eleWator 1 (11) 2015
eleWator 2 (12) 2015
eleWator 3 (13) 2015
eleWator 4 (14) 2015

2016

eleWator 1 (15) 2016
eleWator 2 (16) 2016
eleWator 3 (17) 2016
eleWator 4 (18) 2016

2017

eleWator 1 (19) 2017
eleWator 2 (20) 2017
eleWator 3 (21) 2017
eleWator 4 (22) 2017

2018

eleWator 1 (23) 2018

Publikacje książkowe

KSIĄŻKI (pod redakcją Artura Daniela Liskowackiego):

Refleksy 2008-2016, ISBN 978-83-64403-12-5, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 15
Jacek Bielawa – „Święty Antoni” i inne opowiadania, ISBN 978-83-64403-01-9, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 6
Dominik Flaszyński – Gratuluję! Wygrał pan w Loto, ISBN 978-83-64403-11-8, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 14
Anna Frajlich – Aby wiatr namalować / Tylko ziemia, ISBN 978-83-64403-13-1, wydanie 2 (pierwsze w tej edycji), bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 16
Anna Frajlich – Aby wiatr namalować / Tylko ziemia, ISBN 978-83-64403-14-9, wydanie 3 (drugie w tej edycji)
Agnieszka Jelonek-Lisowska – Babidło, ISBN 978-83-64403-10-1, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 14
Natalia Komarow – Gocław, Saska Kępa, Śródmieście, ISBN 978-83-64403-08-8, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 10
Mirosław Mrozek – Horyzont zdarzeń, ISBN 978-83-64403-06-4, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 10
Mirosław Mrozek – Horyzont zdarzeń, ISBN 978-83-64403-09-5, wydanie 2
Emilia Plateaux – Fake czyli konfabulacje zachodzą na zakrętach, ISBN 978-83-64403-02-6, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 6
Ireneusz Sakowski – Waleniada, ISBN 978-83-64403-03-3, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 6
Andrzej Turczyński – Homo Pictor, Homo Viator, ISBN 978-83-64403-00-2, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 5
Piotr Zemanek – Południk Greenwich, ISBN 978-83-64403-07-1, wydanie 1, bezpłatny dodatek do kwartalnika literacko-kulturalnego eleWator nr 10