Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Karta 69 (2011)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Karta lub Spisy treści 2011


okładka numeru
69 (2011)


Czesław Miłosz o Polsce
Z Literacką Nagrodą Nobla Czesław Miłosz uznawany był w Polsce niemal za wieszcza. Przyglądał się Polakom jak obcemu, niepokojącemu żywiołowi. Nie był jednak krytykiem niechętnym czy bezlitosnym, potrafił stanąć po stronie tego społeczeństwa, gdy uznał, że Polska odzyskuje mniej karykaturalną twarz. Przedstawiamy wybór – z całej spuścizny poetyckiej i prozatorskiej Autora – z którego wyłania się nieoczywisty i zobowiązujący obraz polskości, nie traktowanej jak Bogini.
Płyta CD Polska Czesława Miłosza, dołączona do tego numeru „Karty”, zawiera nagranie czytanych fragmentów poezji i prozy Autora.


II RP: żądamy kolonii
Wybór zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego
Władze II RP dokładały dyplomatycznych wysiłków, by pozyskać dostęp do zamorskich kolonii – imaginowanego źródła surowców, rynku zbytu i potwierdzenia silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Założona w 1930 roku Liga Morska i Kolonialna szybko stała się organizacją masową – w 1939 roku zrzeszała prawie milion członków, którzy nie wahali się przed publicznym demonstrowaniem reprezentowanych przez Ligę aspiracji kolonialnych. Doroczne Dni Kolonialne były okazją do powszechnych manifestacji i defilad.


Może Argentyna
Montaż źródeł dotyczących niezwykłego przedsięwzięcia II RP
Kilka lat po odzyskaniu niepodległości Polska rozpoczęła zabiegi dyplomatyczne, których efektem miało być uzyskanie kolonii. Sytuacja międzynarodowa – jak sądzili architekci polityki zagranicznej – sprzyjała nowemu podziałowi kolonialnej mapy świata. Beneficjentem takiego podziału chciała stać się również Polska. Gdy okazało się, co oczywiste, że żadne państwo kolonialne nie kwapi się do zrzeknięcia się swoich terenów, niemożność zdobycia i administrowania prawdziwą kolonią zmusiła polityków do szukania nowych rozwiązań. Zamierzano za państwowe pieniądze stworzyć prężne pod względem gospodarczym i politycznym skupiska Polonii w Ameryce Południowej. W 1937 roku rozpoczęła się właściwa część przedsięwzięcia – z Polski wypłynęli pierwsi emigranci. Zamieszkali w trzech koloniach: Polana, Wanda i Gobernador Lanusse. W sumie sprowadzono do Misiones 144 rodziny (stan z lutego 1939). Napływ osadników został przerwany w 1939 roku przez wybuch wojny.


Wyjście z Andersem
Album zdjęć z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie – w 70. rocznicę wyjścia armii z Sowietów. Pokazana w kadrach droga przez ZSRR żołnierzy armii Andersa i towarzyszących im cywilów, wyrywających się z rąk sowieckich.


Kamienica w ogniu – 1944
Fragmenty dziennika Danuty Nogajewskiej (1921–2009). Po zajęciu Gdyni przez Niemców we wrześniu 1939 Autorka wysiedlona została wraz z rodziną do Generalnej Guberni. Wraz z matką, siostrą i bratem zamieszkała w kamienicy przy ulicy Koszykowej 28. Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego zaczęła pisać dziennik.


Historia „Karty” (lata 80.)
Opowiedziana głosem Zbigniewa Gluzy historia środowiska, które tworzyło podziemną „Kartę” –najpierw publicystyczną gazetkę (1982), potem niezależny almanach (1983–90). Relacja o korzeniach współczesnego kwartalnika historycznego – pisma o tożsamości (od 1991) i jego ideowym zapleczu.