Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Karta

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Historia

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.karta.org.pl
e-mail: redakcja@karta.org.pl
redakcja:
red. nacz.: Zbigniew Gluza
adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
tel: (0-22) 8480712
fax: (0-22) 6466511

Kontakt z wydawcą

wydawca: Fundacja Ośrodka KARTA
adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

ISSN: 0867-3764
rok założenia: 1982
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 160 stron
nakład: 8000 egzemplarzy

Opis

Pismo zajmujące się historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wschodniej, a w jej obrębie – spraw polskich. Od początku swego istnienia do dziś KARTA z ogromną uwagą przygląda się grupie zagadnień zwanych do niedawna „białymi plamami” (rewolucja w Rosji i tajemnice władzy radzieckiej, deportacje do ZSRR, stosunki polsko-ukraińskie, nieznane epizody II wojny światowej itp.); ostatnio w coraz większym zakresie pojawia się tematyka krajowa, niekiedy w niezwykle ciekawych ujęciach (np. zbiór artykułów traktujących o prywatnej inicjatywie w PRL). Pismo zamieszcza wiele materiałów o charakterze źródłowym: dokumenty i relacje świadków, fragmenty pamiętników i kronik, a także mnóstwo unikalnych fotografii. Atrakcyjność publikowanych w KARCIE materiałów jest pochodną badań własnych (Ośrodek Karta, jego Archiwum Wschodnie i Archiwum PRL-u) oraz długoletniej współpracy m.in. z rosyjskim Stowarzyszeniem „Memoriał”. Pismo prowadzi serię wydawniczą, w ramach której ukazało się szereg monumentalnych prac historycznych (np. wielotomowy Indeks represjonowanych, zawierający nazwiska jeńców polskich i ofiar martyrologii na Wschodzie); w roku 2000 wydano pierwszy tom pracy Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 4 numery (77-80): 44,00 PLN
w tym koszty wysyłki

2.Pakiet specjalny 30 numerów (42-71): 150 PLN
w tym koszty wysyłki

Prenumeraty zagraniczne:

1. 4 numery(77-80): 36,00 EUR
w tym koszty wysyłki

2. 4 numery(77-80): 48,00 USD
w tym koszty wysyłki

Spisy treści

1999

Karta 29 (1999)

2000

Karta 31 (2000)

2001

Karta 32 (2001)
Karta 33 (2001)

2002

Karta 34 (2002)
Karta 35 (2002)

2003

Karta 36 (2003)
Karta 37 (2003)
Karta 38 (2003)
Karta 39 (2003)

2004

Karta 40 (2004)
Karta 41 (2004)
Karta 42 (2004)
Karta 43 (2004)

2005

Karta 44 (2005)
Karta 45 (2005)
Karta 46 (2005)

2006

Karta 47 (2006)
Karta 48 (2006)
Karta 49 (2006)

2007

Karta 50 (2007)
Karta 51 (2007)
Karta 52 (2007)
Karta 53 (2007)

2008

Karta 54 (2008)
Karta 55 (2008)
Karta 56 (2008)
Karta 57 (2008)

2009

Karta 58 (2009)
Karta 59 (2009)
Karta 60 (2009)
Karta 61 (2009)

2010

Karta 62 (2010)
Karta 63 (2010)
Karta 64 (2010)
Karta 65 (2010)

2011

Karta 66 (2011)
Karta 67 (2011)
Karta 68 (2011)
Karta 69 (2011)

2012

Karta 70 (2012)
Karta 71 (2012)
Karta 72 (2012)
Karta 73 (2012)

2013

Karta 74 (2013)
Karta 75 (2013)
Karta 76 (2013)
Karta 77 (2013)

2014

Karta 78 (2014)
Karta 79 (2014)
Karta 80 (2014)

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Halina Zawadzka Ucieczka z getta

seria: Żydzi polscy
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2001.

Baruch Milch Testament

seria: Żydzi polscy
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2001.

praca zbiorowa Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89

Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2000.

praca zbiorowa Polska - Ukraina: trudne pytania, tom 7

seria: Polska - Ukraina: trudne pytania
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2000.

praca zbiorowa Więźniowie łagrów w rejonie Workuty, cz. 1

seria: Indeks Represjonowanych
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2000.

praca zbiorowa Jeńcy w Juży

seria: Indeks Represjonowanych
Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2000.