Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kartki

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe nieregularniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna


Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://Kartki-Kwartalnik.pl
e-mail: kartkibogdan@gmail.com, kartki-pismo@wp.pl
redakcja:
red. nacz.: Bogdan Dudko
adres: PO BOX 254, 15-001 Białystok 1
tel: 728 232 847
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Twórców Kultury „FILMVISAGE"
adres: ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok 1

ISSN: 1233-3662
rok założenia: 1991
periodyczność: nieregularniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 60-70 stron
nakład: 1000 egzemplarzy

Opis

Białostocki nieregularnik redagowany od początku przez Bogdana Dutkę; bardzo atrakcyjne wizualnie pismo literacko-artystyczne, często drukujące fotografie i reprodukcje współczesnych dzieł sztuki na specjalnych kredowych wklejkach. KARTKI nie ograniczają się wyłącznie do prezentacji autorów z regionu, chociaż trzeba zaznaczyć, że to one po raz pierwszy w Polsce opublikowały szeroki wybór współczesnej literatury białoruskiej. W piśmie znajdziemy utwory zarówno reprezentantów tzw. kultury wysokoartystycznej, jak ignorowanych zwykle przez nobliwe pisma literackie outsiderów roczników 60. (m.in. Krzysztofa Jaworskiego, Grzegorza Wróblewskiego, Pawła Konnaka, Lopeza Mausere). KARTKI konsekwentnie zajmują się alternatywą plastyczną i muzyczną, publikując np. wywiady z Robertem Brylewskim i Tymonem Tymańskim. Oprócz tego w piśmie zawsze znajdziemy dużo poezji i prozy, eseje, recenzje książkowe, wywiady oraz satyryczny dodatek redagowany przez Mieto Legusa. KARTKI wydały też monograficzne numery poświęcone Mickiewiczowi i Słowackiemu, mające pokazać, jak wygląda recepcja ich poezji u współcześnie żyjących autorów. Pismo wydaje książki (ostatnio seria „Świat na uboczu”) i organizuje wydarzenia kulturalne (w roku 2000 spotkania artystyczne „Pod koniec wieku na końcu świata”).

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

50,00 PLN za numery wraz z dodatkami (książki lub płyty), które ukażą się do końca 2010 r. (nie licząc numerów 1/2010 i 2/2010).

Prenumeraty zagraniczne:

W sprawie szczegółów proszę pisać do redakcji.

Spisy treści

2000

Kartki 1 (21) 2000
Kartki 2 (22) 2000

2001

Kartki 1 (23) 2001
Kartki 2 (24) 2001
Kartki 3 (25) 2001

2002

Kartki 1 (26) 2002
Kartki 2 (27) 2002
Kartki 28 (2002)

2003

Kartki 29 (2003)
Kartki 30 (2003)
Kartki 31 (2003)

2004

Kartki 32 (2004)
Kartki 33-34 (2004-2005)

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Lesław Nowara Wielki Mały Ludek

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2004.

Mariusz Kajsaniuk połączenia

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2003.

Rafał Budzon, Krzysztof Lutowski 33 wiersze, 10 fotografii

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2003.

Mira Łuksza Wiersze tutejsze

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2003.

Mirosław Gryka Opowiadania znad Narwi

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2003.

Irena Stelmach, Jerzy Fiedoruk Retrospekcje/Obrazy

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2003.

Paweł Lekszycki Wiersze przygodowe i dokumentalne

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2001.

antologia Szósta wieczór. Fama

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2001.

Andrzej Piotr Nowik Ścierniska

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2001.

Herkus Kunčius (tłum. Iza Korybut-Daszkiewicz) Moja walka bambino

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2001.

Krzysztof Gedroyć Drabina, szpaki, dachy i kominy

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2001.

Dariusz Kiełczewski Jeśli jest jakieś niebo

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2001.

Jerzy Plutowicz Zapomniana wojna. Okno na sad

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2000.

Krzysztof Gedroyć kim

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2000.

Katarzyna Ewa Zdanowicz Szkliwo

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 2000.

Jan Kamiński Metafizyka prowincji

seria: Świat na uboczu
Kartki, Białystok 2000.

Michał Aniempadystau, Lawon Wolski Narodny Albom

seria: Świat na uboczu
Kartki, Białystok 2000.

Łukasz Szopa Roadmovie

seria: Świat na uboczu
Kartki, Białystok 2000.

Grzegorz Wróblewski Kopenhaga

seria: Świat na uboczu
Kartki, Białystok 2000.

Dariusz Kiełczewski Szkice

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 1999.

Krzysztof Jaworski Hiperrealizm świętokrzyski

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 1999.

Ryszard Częstochowski Liryki mordercze

seria: Biblioteka Kartek
Kartki, Białystok 1999.