Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-4/2001

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Konteksty. Polska Sztuka Ludowa lub Spisy treści 2001


okładka numeru 1-4/2001


Zbigniew Benedyktowicz
Antropologia kultury między nauką a sztuką

„Tajemnicę czynić bliską”
Z Włodzimierzem Staniewskim rozmawia Zbigniew Benedyktowicz

Włodzimierz Staniewski
Po drugiej w nocy. Notatki

Włodzimierz Staniewski
Zapiski do zajęć ze studentami w Katedrze Kultury Polskiej UW

Mariusz Gołaj
„Metamorfozy” - zapiski aktora

Tomasz Rodowicz
Onou Orchesis - Taniec Osła. O pracy nad „Metamorfozami”

Krystyna Bartol
Paideia poetów

Jerzy Danielewicz
Biesiadne inicjacje - rozważania o greckim sympozjonie

Włodzimierz Lengauer
Dionizos kourotrophos. Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej

Lech Trzcionkowski
Misteria Demeter na terenie Attyki.
Obrzędy Lykomidów we Phlyi pomiędzy inicjacją a misterium

Giovani Cerri
Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne
(Ksenofanes, Parmenides, Empedokles)
(przeł. Jerzy Danielewicz)

Warren D. Anderson
Etyczne i duchowe aspekty muzyki starożytnej Grecji
(przeł. Maciej Bańkowski)

Leszek Kolankiewicz
Widowiska polskie a religia Dionizosa

Krzysztof Rutkowski
Poezja i obrzęd. Słowo i tradycja według Mickiewicza

Zbigniew Taranienko
„Złoty Osioł” Gardzienic - odsłanianie twarzy Grecji

Z, pomiędzy i ku. „Misteria, Inicjacje” Kraków 2000
Festiwal „Misteria, Inicjacje”. Dyskusja panelowa
Dariusz Kosiński, Krystyna Bartol, Jerzy Danielewicz, Jacek Dobrowolski, Ireneusz Guszpit,
Wiesław Juszczak, Tomasz Kubikowski, Włodimierz Lengauer, Czesław Rybotycki, Richard Schechner
Włodimierz Staniewski, Zbigniew Taranienko, Lech Trzcionkowski

Michael Lambert
Etyka w klasycznych Atenach i tradycyjna etyka afrykańska:
hermeneutyka wstydu i winy
(przeł. Ewa Klekot)

Jadwiga Iga M. Rodowicz
Pieśń jako zawiązek działania aktorskiego

Piotr Machul
„Zawierzenie i powrót do początku”
Z Maciejem Rychłym o pracy nad muzyką do spektakli „Carmina Burana”
i „Metamorfozy” rozmawia Piotr Machul

Jan Stęszewski
Muzyka greckiego antyku, „Gardzienice” i Maciej Rychły

Jakob Ullman
List do Tomasza Rodowicza (przeł. Dariusz Czaja)

Zofia Kałkus
Człowiek splątany

„Taniec z tradycją jak z wazą François”. Dyskusja panelowa
o „Gardzienicach” i „Metamorfozach”
Krystyna Bartol, Anna Wyka, Zbigniew Benedyktowicz, Jerzy Danielewicz, Jacek Dobrowolski,
Ireneusz Guszpit, Dariusz Kosiński, Tomasz Kubikowski, Włodimierz Lengauer, Czesław Rybotycki,
Tomasz Rodowicz, Maciej Rychły, Włodimierz Staniewski, Zbigniew Taranienko, Lech Trzcionkowski,
Magdalena Bartnik, Agata Zyglewska, Paweł Passini

Agata Zyglewska
Komentarz do niektórych wypowiedzi po „Misteriach, Inicjacjach”

Włodzimierz Lengauer
Postscriptum o ofierze krwawej u Greków
(w odpowiedzi Jackowi Dobrowolskiemu)

Howard Brenton
Dajcie Osiołkowi Róże
(przeł. Anna Wyka)

Zbigniew Taranienko
Dwadzieścia lat „Gardzienic”

Alison Hodge
Włodzimierz Staniewski: „Gardzienice” i aktor naturalizowany
(przeł. Anna Wyka)

Lucjan Świetlicki
Gawędy gardzienickie

Carol Martin
Inny rodzaj metamorfozy
(przeł. Maciej Bańkowski, przekład przejrzał Jacek Dobrowolski)

Jacek Dobrowolski
Metamorfozy i nieporozumienia

Arkadiusz Cholewa
Historie gardzienickie

Włodzimierz Staniewski
„Carmina Burana” - Scenariusz

Jacek Dziekan
Ezoteryczna prywatność.
O sposobach budowania postaci w „Carmina Burana” OPT „Gardzienice”

Włodzimierz Staniewski
Noty reżyserskie. „Żywota protopopa Awwakuma”, „Carmina Burana”, „Metamorfozy”

Monika Kubat
Wokół „Żywota protopopa Awwakuma”
Z Jerzym Nowosielskim rozmawia Monika Kubat

Monika Kubat
Przestrzeń sakralna a przestrzeń teatralna

Mira Żelechower-Aleksiun
Kosmos - Gardzienice

Agata Zyglewska
Akademia Praktyk Teatralnych
Informacja o wykładach. Akademia Praktyk Teatralnych 1997/2001

Maria Fogler
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” jako przykład działalności hermeneutycznej w teatrze

Piotr Machul
Mały słownik terminów Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Wybrane hasła

Paweł Passini
Fragment raportów

Tomek Kubicki
Abecadło gardzienickie

Tomek Kubicki, Joanna Wichowska
Raporty - Wiersze

Viliam Dočolomanský
Bóg mieszka w Polsce

Viliam Dočolomanský
Wypowiedź o „Gardzienicach”

Przemysław Sieraczyński
Oswajanie aktora

Mariusz Gołaj
Zapiski z gardzienickiej chaty

Tomasz Rodowicz
O dwuznaczności związku sztuki z sacrum. W notatkach robotnika sztuki

Wojciech Michera
Tradycja i współczesność. Aktor

Albert Hunt
„Gardzienice” - celebracja zdziwienia
(przeł. Sławomir Sikora)

Peter Hulton
„Gardzienice”. Rozmowa z Włodzimierzem Staniewskim
(przeł. Sławomir Sikora)

Fragmenty not i recenzji o książce Z. Taranienki „Gardzienice”
Paweł Goźliński, Grzegorz Ziółkowski, Janusz R. Kowalczyk, Krzysztof Miklaszewski,
Zbigniew Osiński

Zbigniew Taranienko
Jak pisałem „Gardzienice”...
Wybrana bibliografia tekstów o działalności „Gardzienic”
[Informacje o wyjazdach zagranicznych - „Metamorfozy”]

Błazej Matusiak OP
Wino z potłuczonej wazy

Dariusz Czaja
Muzyka greckich cieni

Włodimierz Staniewski
„Metamorfozy albo Złoty Osioł”. Synopsis

Lidia Kuchtówna
Karola Frycza misja dyplomatyczna na Dalekim Wschodzie

Jerzy S. Wasilewski
Opisywanie Chin. Etnolog w podróży

Aleksander Jackowski
Moja mapa kraju i okolic

Krystyna Duniec
Pokolenie, którego nie ma. Młody teatr lat dziewięćdziesiątych

Maria Prusak
„Wesele”. Między Fredrą i Słowackim.

Adam Nawierski
Węgajty - między teatrem a rytuałem? Uwagi na marginesie spektaklu „Ludus Paschalis”

Aleksander Jackowski
„Słońce od strachu nagłego zemdleje”.
Apokalipsa według Chełmowskiego

Aleksandra Melbechowska - Luty
Sąd Ostateczny artystów polskich

Aleksandra Melbechowska - Luty
Apologia zdegradowanej kontemplacji. O dwóch Melancholiach Cypriana Norwida

Andrzej Pieńkos
Wulkaniczne spektakle natury w sztuce nowoczesnej

Jacek Jan Pawlik SVD
Lalka w obrzędach pogrzebowych

Autorzy numeru

Anna Micińska - pożegnanie

Stanisław Cichowicz - pożegnanie

Summary of Articles

Publikowane dotychczas w „Kontekstach” („Polskiej Sztuce Ludowej”)
teksty dotyczące teatru i antropologii teatru