Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia Historia Sztuka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.konteksty.pl
e-mail: konteksty@ispan.pl
redakcja:
red. nacz.: Zbigniew Benedyktowicz
adres: ul. Długa 28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 999
tel: (22) 50 48 243
fax: (0-22) 50 48 296

Kontakt z wydawcą

wydawca: Instytut Sztuki PAN
adres: ul. Długa 26/28, skr. poczt. 994, 00-950 Warszawa

ISSN: 1230-6142
rok założenia: 1947
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 150 stron
nakład: 1200 egzemplarzy

Opis

Redaktorzy kwartalnika przyjęli założenie, iż nie ma zjawiska, na które nie można by spojrzeć z antropologicznego punktu widzenia. W obszarze zainteresowań redakcji znajdują się więc zarówno kultura masowa oraz zwyczaje życia codziennego, jak i wytwory kultury wysokiej, zwłaszcza doktryny filozoficzne i dzieła sztuki. Autorzy artykułów – przede wszystkim antropolodzy i krytycy sztuki ze środowiska warszawskiego – tropią wpływy antropologii na praktykę artystyczną i sposoby interpretowania zjawisk kultury. Głównym gatunkiem wypowiedzi jest tu obszerny, naukowy bądź popularnonaukowy esej. Większość zeszytów zawiera bloki monograficzne (np. poświęcone relacjom historii i antropologii oraz antropologicznej funkcji obrazu). KONTEKSTY często zajmują się problemami mniejszości narodowych i sąsiednich kultur. Niewątpliwą atrakcją pisma są publikowane od 1997 roku nieznane wcześniej listy i dzienniki Bronisława Malinowskiego. Redakcja zadbała o opatrzenie tych materiałów komentarzem i esejami prezentującymi postać światowej sławy badacza.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. roczna: 60,00 PLN

2. półroczna: 30,00 PLN

Spisy treści

2000

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-4/2000

2001

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-4/2001

2002

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2/2002
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4/2002

2003

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2/2003
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (262-263) 2003

2004

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2 (264-265) 2004
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (266-267) 2004

2005

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1/2005
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (269) 2005
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3 (270) 2005
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 4 (271) 2005

2006

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (272) 2006
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (273) 2006
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (274-275) 2006

2007

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (276) 2007
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (277) 2007
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (278-279) 2007

2008

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (280) 2008
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (281) 2008
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (282-283) 2008

2009

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2 (284-285) 2009
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3 (286) 2009
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 4 (287) 2009

2010

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (288) 2010
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2-3 (289-290) 2010
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 4 (291) 2010

2011

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (292) 2011
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2-3 (293-294) 2011
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 4 (295) 2011

2012

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1-2 (296-297) 2012
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (298-299) 2012

2013

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (300) 2013
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (301) 2013
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3 (302) 2013
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 4 (303) 2013

2014

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 0/2014
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (304) 2014
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 2 (305) 2014
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 3-4 (306-307) 2014

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”