Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kresy

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Sztuka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: redakcjakresy@poczta.fm; baglajewski@go2.pl
redakcja:
red. nacz.: Arkadiusz Bagłajewski
adres: ul. Peowiaków 12, skr. poczt. 110 (adres do korespondencji), 20-950 Lublin
tel: (0-81) 5323276
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie Literackie KRESY
adres: ul. Peowiaków 12, 20-950 Lublin

ISSN: 0867-1125
rok założenia: 1989
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 265-280 stron
nakład: 1100 egzemplarzy

Opis

Solidny, na poły akademicki kwartalnik poświęcony literaturze oraz sztuce redagowany przez polonistów i kulturoznawców związanych z uczelniami Lublina. Prezentuje twórczość oryginalną autorów różnych generacji: od Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Tadeusza Różewicza po czołówkę tzw. pokolenia „bruLionu”; na ogół są to fragmenty powieści lub zestawy wierszy z książek przygotowywanych do druku. Imponujący jest również dział eseistyczno-krytyczny – z jednej strony specjalistyczny, odzwierciedlający aktualne tendencje w polonistyce (niezliczone szkice i przyczynki o pisarskich znakomitościach formatu Schulza czy Gombrowicza), z drugiej zaś nastawiony na opis zjawisk najnowszych, bliski bieżącym wydarzeniom literackim. Osobne miejsce zajmuje żywo redagowany dział Sztuka (m.in. dyskusje o dziedzictwie awangardy, sztuce polskiej lat 90.). W każdym numerze pojawiają się ponadto Archiwum (korespondencje i inne dokumenty) oraz autorskie przeglądy prasy (nie tylko literackiej). Kwartalnik prowadzi serię wydawniczą; (m.in. książki poetyckie Andrzeja Niewiadomskiego, Andrzeja Sosnowskiego, Tadeusza Pióry)

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 35,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 40,00 USD

Spisy treści

2000

Kresy 1 (41) 2000
Kresy 2-3 (42-43) 2000
Kresy 4 (44) 2000

2001

Kresy 1-2 (45-46) 2001
Kresy 3 (47) 2001
Kresy 4 (48) 2001

2002

Kresy 1 (49) 2002
Kresy 2 (50) 2002
Kresy 3-4 (51-52) 2002

2003

Kresy 1 (53) 2003
Kresy 2-3 (54-55) 2003
Kresy 4 (56) 2003

2004

Kresy 1-2 (57-58) 2004
Kresy 3 (59) 2004
Kresy 4 (60) 2004

2005

Kresy 1-2 (61-62) 2005
Kresy 3 (63) 2005
Kresy 4 (64) 2005

2006

Kresy 1-2 (65-66) 2006
Kresy 3 (67) 2006
Kresy 4 (68) 2006

2007

Kresy 1-2 (69-70) 2007
Kresy 3 (71) 2007
Kresy 4 (72) 2007

2008

Kresy 1-2 (73-74) 2008
Kresy 3 (75) 2008
Kresy 4 (76) 2008

2009

Kresy 1-2 (77-78) 2009
Kresy 3 (79) 2009
Kresy 4 (80) 2009

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Tadeusz Pióro Wiersze okolicznościowe

seria: Biblioteka "Kresów"
Stowarzyszenie Literackie "Kresy", Lublin 1997.

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Liber mortuorum

seria: Biblioteka
Stowarzyszenie Literackie, Lublin 1997.

Andrzej Niewiadomski Prewentorium: 21 wierszy i pół

seria: Biblioteka "Kresów"
Stowarzyszenie Literackie "Kresy", Lublin 1997.

Andrzej Sosnowski Stancje

seria: Biblioteka "Kresów"
Stowarzyszenie Literackie "Kresy", Lublin 1997.