Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Krytyka Polityczna

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Polityka i społeczeństwo

papierowe kwartalniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: Krytyka Polityczna
e-mail: redakcja@krytykapolityczna.pl
adres: ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
tel: (+48 22) 505 66 90
fax: (+48 22) 505 66 84

Kontakt z wydawcą

wydawca: Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
adres: ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa
tel: (+48 22) 505 66 90
fax: (+48 22) 505 66 84
ISSN: 1644-0919
rok założenia: 2002
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: b5
objętość: 400 stron
nakład: 6500 egzemplarzy

Opis

Pismo „Krytyka Polityczna” powstało w roku 2002 jako punkt wyjścia szerszego projektu ożywienia tradycji polskiej inteligencji zaangażowanej. Nazwa nawiązuje do młodopolskiego periodyku Wilhelma Feldmana oraz drugoobiegowej „Krytyki”, publikującej teksty opozycyjnych wobec PRL pisarzy i publicystów. Wydawcą „Krytyki Politycznej” jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, wybitnego lewicowego pisarza, krytyka literackiego i filozofa tworzącego na początku XX wieku. Jego misją było poszukiwanie adekwatnych odpowiedzi na wyzwania tożsamościowe i emancypacyjne, jakie stawiały przed społeczeństwem epoka nowoczesna i system kapitalistyczny.

Każdy numer pisma opiera się na temacie przewodnim, któremu poświęcone są artykuły polskich i zagranicznych autorów, wywiady oraz przekłady. Obejmują one zazwyczaj filozofię, socjologię, ekonomię, ale ważną rolę w piśmie odgrywają także literatura, teatr, film, sztuki wizualne. Ich wybitni reprezentanci należą do środowiska wydającego pismo.

Pierwszy numer pod tytułem „Inteligenci – bezradni czy martwi?” otwierał programowy tekst Sławomira Sierakowskiego "Co to jest krytyka polityczna?", w którym pisał on m.in. o polskiej debacie publicznej i potrzebie jej rewitalizacji: [...] konfrontacja z najbardziej elementarnym – wręcz słownikowym – rozumieniem „debaty” prowadzi wprost do uznania jej polskiej realizacji za atrapę, symulację, teatr, w którym gazetowi polemiści lub politycy w studiu telewizyjnym grają tylko rolę partnerów dyskusji". Duży rozgłos zdobył też wywiad-rzeka z profesorem Andrzejem Walickim "Społeczeństwo bez mózgu i sumienia?" (przedrukowany w „Gazecie Wyborczej” z 10 sierpnia 2008). W numerze znalazły się także przekłady klasycznych prac Juliena Bendy, Pierre'a Manenta i Ulricha Becka. Kolejne numery pisma zawierały liczne teksty autorów światowej sławy, wywiady z najważniejszymi osobistościami współczesnej humanistyki, jak również publikacje słynnych postaci polskiego życia publicznego. Na łamach „Krytyki Politycznej” gościli m.in.: Richard Rorty, Michael Walzer, Chantal Millon-Delsol, David Held, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Karol Modzelewski, Cezary Michalski (nr 2 – "Lewica, prawica, pomieszanie języków"), Richard Sennet, Michael Sandel, Seyla Benhabib, prof. Jacek Kurczewski, prof. Przemysław Czapliński (nr 3 – "Nasz dom publiczny"), Norbert Elias, Zygmunt Bauman, Marshall Berman, Elliot Aronson, prof. Marcin Kula, Stefan Chwin (nr 4 – "Jeszcze nie jesteś populistą?"), Francois Mitterand, Adam Szostkiewicz, Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Umberto Eco, Gianni Vattimo, Fernando Savater, Wiktor Pielewin, prof. Henryk Domański, prof. Stanisław Obirek, Olga Tokarczuk, Mariusz Sieniewicz (nr 5 – "Polska dwóch prędkości"), Daniel Cohn-Bendit, Immanuel Wallerstein, Claus Offe, Michel Houellebecq, prof. Maria Janion, prof. Irena Grudzińska-Gross, Aleksander Smolar (nr 6 – "Czas zadymy"), Subcommendante Marcos, Gabriel Garcia Marquez, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Naomi Klein, Hayden White, Jacques Le Goff, Edwin Bendyk (nr 7-8 – "Stworzyć przeszłość, opisać przyszłość"), Albert Einstein, Frederic Beigbeder, Regis Jauffret, Mario Vargas Llosa, Anthony Giddens, prof. Zbigniew Bokszański (nr 9-10 – "Miłość do polityki"), John Rawls, Giorgio Agamben, Walter Benjamin, David Ost, Antonio Gramsci, Judith Butler, Alain Badiou, Jan Klata, Roman Pawłowski (nr 11-12 – "Pochwała antagonizmu"), Pier Paolo Passolini, Ernst Bloch, Carl Schmitt, Jacob Taubes, Jacques Ranciere, René Pollesch, Radosław Sikorski, Jan Rokita, Piotr Gruszczyński, Maciej Nowak (nr 13 – "Wakacje z prawicą"), John Milbank, Ernst Kantorowicz, Kenneth Reinhardt, Eric L. Santner, prezydent Aleksander Kwaśniewski, Jacek Kuroń (nr 14 – "Tylko prawda nas wyzwoli"), Donna Haraway, Bruno Latour, Gilles Kepel, prof. Paweł Śpiewak, Marian Pankowski, Henryka Krzywonos (nr 15 – "Nie-ludzka polityka"), Janusz Głowacki, Manuela Gretkowska, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Frederic Jameson, Terry Eagleton, Cornelius Castoriadis, Peter Sloterdijk (nr 16-17 - "Jeśli nie monogamia, to co?"), Paweł Althamer, Sanja Iveković, Santiago Sierra, Artur Żmijewski (nr 18 - "Idź i patrz!", numer wizualny), Edwin Bendyk, Michał Boni, Anna Delick, Thomas Frank, Jan Klata, Robert Krasowski, Tomasz Piątek, Jerzy Pilch, Wilhelm Sasnal, Marci Shore, Slavoj Žižek (nr 19 - "Nowy Wspaniały Świat), Walter Benjamin, Fryderyk Engels, Julia Kristeva, Claude Lefort, Karol Marks, Krzysztof Michalski, Olga Tokarczuk (nr 20-21 - "Manifest komunistyczny i kryminał"), Maurice Merleau-Ponty, Georges Sorel, Judith Butler, Noam Chomsky, Hannah Arendt, Susan Sontag, Paweł Demirski, Stanisław Brzozowski, Michel Foucault (nr 22 - "Przemoc"), Andriej Siniawski, Borys Kagarlicki, Bronisław Łagowski, Andrzej Walicki, Yael Bartana, Tadeusz Kowalik, Małgorzata Kowalska, Zachar Prilepin, Władysław Sofronow, Michaił Weller (nr 23 - "Na wschód od Edenu"), Pierre Bourdieu, Claire Bishop, Maciej Gdula, Joanna Kos-Krauze, Van Pham, Gayatri Spivak, Bronisław Świderski, Joanna Warsza (nr 24-25 - "Selekcja), Anastasija Bezwercha, Wasyl Czerepanin, Dmytro Hajduk, Ołena Kuczeruk, Adam Leszczyński, Kateryna Miszczenko, Adam Ostolski, Tomasz Piątek, Denys Połtaweć, Oleksij Radinsky, Taras Ratuszny, Anastasija Riabczuk, Jewhenija Zakrewska, Serhij Żadan (numer specjalny w języku ukraińskim - "Політичні наркотики").


„Krytyka Polityczna” jako kwartalnik filozoficzno-artystyczno-polityczny, adresowana jest do szeroko rozumianych środowisk inteligenckich – naukowców, intelektualistów, publicystów, dziennikarzy czy artystów. Zasięg oddziaływania ideowego pisma jednak o wiele szerszy – liczne publikacje na łamach „KP” znalazły oddźwięk w polskiej debacie publicznej. Do najgłośniejszych należą: poświęcony diagnozie liberalnej sfery publicznej tekst "Polska do Nietzschego" Sławomira Sierakowskiego (nr 6), manifest artystycznego zaangażowania "Stosowane sztuki społeczne" Artura Żmijewskiego (nr 11-12), krytyczny wobec dominujących w polskim teatrze tendencji "Teatr dramatopisarzy" Pawła Demirskiego (nr 13) czy głośne wywiady-rzeki S. Sierakowskiego z Cezarym Michalskim ("Liberalizm zmęczenia", nr 13) i prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim ("Płynę mniej więcej tak, żeby było dobrze", nr 14).

Podstawowym celem Krytyki Politycznej jest umocnienie w sferze publicznej lewicowego projektu walki z ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. Punktem wyjścia jest przekonanie, że nie będzie szans dla lewicowej polityki bez stworzenia wcześniej w sferze publicznej miejsca na lewicowy dyskurs i projekt społeczny. Z tego wynika, obok pracy czysto akademickiej, czynne zaangażowanie ludzi z tego środowiska w debatę publiczną, a także aktywna działalność na polu literatury, teatru i sztuk wizualnych. Środowisko KP od początku stara się uczestniczyć nie tylko w przedsięwzięciach niszowych, ale szeroko publikuje w mediach głównego nurtu, gdzie tworzy jedyny dobrze słyszalny lewicowy głos w Polsce. Priorytetem jest stworzenie fundamentu dla uczciwej i nowoczesnej lewicy, która odwołując się do najnowszych osiągnięć filozofii politycznej i wielkich tradycji polskiej myśli lewicowej, znajdzie adekwatną odpowiedź na stojące przed Polską, Europą i światem wyzwania.

Założenia ideowe, jakie środowisko Krytyki Politycznej uznaje za podstawowe dla swojego rozumienia lewicowego projektu politycznego, to m.in.: przyznanie priorytetu egalitaryzmowi w budowie ustroju społeczno-ekonomicznego i poparcie dla socjaldemokratycznej wersji gospodarki kapitalistycznej (w ramach państw narodowych modele niemiecki i skandynawski, w wymiarze ponadnarodowym przeniesienie modelu państwa opiekuńczego na poziom europejski); poparcie dla postulatów emancypacyjnych grup dyskryminowanych z przyczyn kulturowych: rasy, wyznania, pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej i wieku; dążenie do stworzenia europejskiego państwa federacyjnego na drodze pogłębionej integracji politycznej, gospodarczej i społecznej w ramach Unii Europejskiej, także jako jedynej drogi do budowy bezpieczeństwa międzynarodowego; zrównoważony rozwój w skali światowej, zakładający redystrybucję bogactwa z obszarów zamożnych do obszarów uboższych i stopniowe znoszenie różnic między centrum a peryferiami zglobalizowanej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego; krytyka konsensualnego modelu demokracji liberalnej inspirowana koncepcją demokracji agonicznej autorstwa Chantal Mouffe i Ernesto Laclau; przekroczenie w filozofii społecznej zarówno oświeceniowego racjonalizmu, jak i postmodernistycznego relatywizmu, z wykorzystaniem tzw. myśli postsekularnej, inspirowanej tradycją teologii politycznej (Carl Schmitt, Walter Benjamin, Alain Badiou, Giorgio Agamben); oparta na współczesnych ustaleniach psychoanalizy lacanowskiej krytyka kultury współczesnej, inspirowana m.in. pracami Slavoja Žižka i Todda McGowana; znoszenie sztucznych granic pomiędzy sferami sztuki, nauki i polityki i promowanie modelu artysty zaangażowanego.

Oprócz publikacji pisma środowisko Krytyki Politycznej od września 2007 prowadzi oficynę wydawniczą – Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Jego celem jest wprowadzenie w polski obieg idei najważniejszych prac z filozofii, socjologii politycznej, teorii kultury i sztuki, ekonomii i historii. Publikuje przekłady, prace polskich autorów i ważne wznowienia, z których wiele wywołało burzliwe dyskusje w mediach opiniotwórczych, zwłaszcza książki Slavoja Žižka, Elizabeth Dunn, Chantal Mouffe, Thomasa Franka, Judith Butler, Daniela Cohn-Bendita, Stanisława Brzozowskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego czy wywiad-rzeka z Andrzejem Żuławskim.

Siedzibą pisma i wydawnictwa w latach 2006–2009 była REDakcja w Warszawie przy ul. Chmielnej. Był to również ośrodek wymiany myśli, dyskusji, prezentacji prac artystycznych, projektów społecznych i politycznych. REDakcja stała się miejscem codziennych spotkań środowiska Krytyki i bazą dla organizowanych na zewnątrz akcji społecznych, trwale wpisując się w mapę kulturalną stolicy. W styczniu 2008 roku otrzymała nagrodę kulturalną „Wdechy 2007” w kategorii Miejsce Roku, przyznawaną przez warszawski dodatek „Gazety Wyborczej”. Przez trzy lata w świetlicy odbyło się kilkaset spotkań otwartych: dyskusji, warsztatów, seminariów i pokazów filmowych. Gościliśmy ważnych aktorów sceny społecznej, politycznej, literackiej i artystycznej, wśród nich wielu z zagranicy.

W listopadzie 2009 Krytyka Polityczna otworzyła interdyscyplinarne Centrum Kultury „Nowy Wspaniały Świat”. Jest to miejsce debat, spotkań naukowych i artystycznych, pokazów filmowych, a także przestrzeń wystawiennicza i kawiarnia kulturalna. Do końca 2010 roku zorganizowano tu niemal 500 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 300 prelegentów i artystów, w tym blisko 40 zagranicznych artystów i intelektualistów – m.in. Timothy Garton Ash, Zygmunt Bauman, Iwan Krastew, Gesine Schwan, Marci Shore, Timothy Snyder, Charles Taylor i Slavoj Žižek.

Dzięki sympatykom i współpracownikom KP w innych miastach Polski powstały Kluby Krytyki Politycznej. Aktualnie funkcjonuje 20 lokalnych ośrodków: w Białymstoku, Bydgoszczy, Cieszynie, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Koninie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Trójmieście, Włocławku, Wrocławiu, Zielonej Górze i na Śląsku. W Gdańsku i Cieszynie od listopada 2009 działają świetlice kulturalne. Kluby KP powstają też poza granicami Polski - w Kijowie i Londynie.

Prenumerata

Spisy treści

2002

Krytyka Polityczna 1 (2002)

2003

Krytyka Polityczna 2 (2003)
Krytyka Polityczna 3 (2003)
Krytyka Polityczna 4 (2003)

2004

Krytyka Polityczna 5 (2004)
Krytyka Polityczna 6 (2004)

2005

Krytyka Polityczna 7-8 (2005)
Krytyka Polityczna 9-10 (2005)

2007

Krytyka Polityczna 11-12 (2007)
Krytyka Polityczna 13 (2007)

2008

Krytyka Polityczna 14 (2007/2008)
Krytyka Polityczna 15 (2008)

2009

Krytyka Polityczna 16-17 (2009)
Krytyka Polityczna 18 (2009)
Krytyka Polityczna 19 (2009)

2010

Krytyka Polityczna 20-21 (2010)
Krytyka Polityczna 22 (2010)
Krytyka Polityczna 23 (2010)
Krytyka Polityczna 24-25 (2010)
Krytyka Polityczna 26 (2010)

2011

Krytyka Polityczna 27-28 (2011)
Krytyka Polityczna 29 (2011)
Krytyka Polityczna 30 (2011)

2012

Krytyka Polityczna 31-32 (2012)

2013

Krytyka Polityczna 33 (2013)
Krytyka Polityczna 34 (2013)
Krytyka Polityczna 35-36 (2013)

2014

Krytyka Polityczna 37-38 (2014)
Krytyka Polityczna 39 (2014)

2015

Krytyka Polityczna 40-41 (2015)
Krytyka Polityczna 42 (2015)

Wybrane artykuły

Piotr Gruszczyński, OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ PRO

Omówienia z „Witryny”