Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kultura Współczesna

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Filozofia i antropologia

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.kulturawspolczesna.pl
e-mail: kwartalnik[at]nck.pl
redakcja:
red. nacz.: Andrzej Gwóźdź
adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa
tel:
fax:

Kontakt z wydawcą

wydawca: Narodowe Centrum Kultury
adres: ul. Senatorska 12, 00-490 Warszawa

ISSN: 1230-4808
rok założenia: 1994
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 216 stron
nakład: 600 egzemplarzy

Opis

Ceniony przez środowiska uniwersyteckie specjalistyczny kwartalnik redagowany z myślą o objęciu wszechstronną refleksją teoretyczną i metodologiczną najważniejszych zjawisk zachodzących w nauce o kulturze. Z uwagi na swój specjalistyczny profil KULTURA WSPÓŁCZESNA skierowana jest przede wszystkim do zawodowych humanistów: pracowników nauki i studentów starszych lat. Publikuje prace autorów polskich i zagranicznych. Od roku 2002 wydawcą pisma jest Narodowe Centrum Kultury, a problematyka kwartalnika poszerzona została o zagadnienia związane z praktyką działalności kulturalnej. Zmiana ta znalazła wyraz w podtytule pisma, pojawił się też nowy dział „Życie kulturalne”, a w nim rubryka „Forum” otwarta na wypowiedzi czytelników.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 84,00 PLN

2. pół roku: 42,00 PLN

Spisy treści

2000

Kultura Współczesna 1-2 (23-24) 2000
Kultura Współczesna 3 (25) 2000
Kultura Współczesna 4 (26) 2000

2001

Kultura Współczesna 1 (27) 2001
Kultura Współczesna 2-3 (28-29) 2001

2003

Kultura Współczesna 1-2 (35-36) 2003
Kultura Współczesna 3 (37) 2003
Kultura Współczesna 4 (38) 2003

2004

Kultura Współczesna 1 (39) 2004
Kultura Współczesna 2 (40) 2004
Kultura Współczesna 3 (41) 2004
Kultura Współczesna 4 (42) 2004

2005

Kultura Współczesna 1 (43) 2005
Kultura Współczesna 2 (44) 2005
Kultura Współczesna 3 (45) 2005
Kultura Współczesna 4 (46) 2005

2006

Kultura Współczesna 1 (47) 2006
Kultura Współczesna 2 (48) 2006
Kultura Współczesna 3 (49) 2006
Kultura Współczesna 4 (50) 2006

2007

Kultura Współczesna 1 (51) 2007
Kultura Współczesna 2 (52) 2007
Kultura Współczesna 3 (53) 2007
Kultura Współczesna 4 (54) 2007

2008

Kultura Współczesna 1 (55) 2008
Kultura Współczesna 2 (56) 2008
Kultura Współczesna 3 (57) 2008
Kultura Współczesna 4 (58) 2008

2009

Kultura Współczesna 1 (59) 2009
Kultura Współczesna 2 (60) 2009
Kultura Współczesna 3 (61) 2009
Kultura Współczesna 4 (62) 2009

2010

Kultura Współczesna 1 (63) 2010
Kultura Współczesna 2 (64) 2010
Kultura Współczesna 3 (65) 2010
Kultura Współczesna 4 (66) 2010

2011

Kultura Współczesna 1 (67) 2011
Kultura Współczesna 2 (68) 2011
Kultura Współczesna 3 (69) 2011
Kultura Współczesna 4 (70) 2011
Kultura Współczesna 5 (71) 2011

2012

Kultura Współczesna 1 (72) 2012
Kultura Współczesna 2 (73) 2012
Kultura Współczesna 3 (74) 2012
Kultura Współczesna 4 (75) 2012

2013

Kultura Współczesna 1 (76) 2013
Kultura Współczesna 2 (77) 2013
Kultura Współczesna 3 (78) 2013
Kultura Współczesna 4 (79) 2013

2014

Kultura Współczesna 1 (80) 2014
Kultura Współczesna 2 (81) 2014
Kultura Współczesna 3 (82) 2014
Kultura Współczesna 4 (83) 2014

2015

Kultura Współczesna 1 (84) 2015
Kultura Współczesna 2 (85) 2015
Kultura Współczesna 3 (86) 2015
Kultura Współczesna 4 (87) 2015


2016

Kultura Współczesna 1 (88) 2016
Kultura Współczesna 2 (89) 2016
Kultura Współczesna 3 (90) 2016
Kultura Współczesna 4 (91) 2016
Kultura Współczesna 5 (92) 2016

2017

Kultura Współczesna 1 (93) 2017
Kultura Współczesna 2 (94) 2017

Omówienia z „Witryny”

Publikacje książkowe

Ryszard W. Kluszczyński Film-wideo-Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej

Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Beata Frydryczak (red.) Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym

Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Anna Zeidler-Janiszewska, Roman Kubicki Poszerzanie granic

Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Teresa Kostyrko (red.) O nowoczesnej myśli estetycznej w Polsce

Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Teresa Kostyrko, Marcin Czerwiński (red.) Kultura polska w dekadzie przemian

Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Andrzej Ekwiński, Jan S. Wojciechowski Challenge. International Seminar

Instytut Kultury, Warszawa 1999.

Andrzej Turowski Awangardowe marginesy

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Marian Golka Transformacja systemowa a kultura w Polsce po roku 1989

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Ludwig Wittgenstein Uwagi na temat "Złotej gałęzi" Frazera

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Anna Zeidler-Janiszewska, Jan St. Wojciechowski (red.) Formy estetyzacji przestrzeni publicznej

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Ryszard w. Kluszczyński Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Andrzej Zalewski Strategiczna dezorientacja

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Jan Stanisław Wojciechowski Jaki rozum po katastrofach? Wokół polskiej sztuki lat 90

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

M. Buchowski (red.) Amerykańska antropologia postmodernistyczna

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Daniel Trarschys Wydobyc z marginesu. Przyczynki do dyskusji o kulturze i rozowju w Europie

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Witold Michorzewski Między gestem a dyskursem. Szkice z teorii sztuki

Instytut Kultury, Warszawa 1998.

Jerzy Damrosz Myśl teoretyczna w polskiej etnografii i entologii w okresie powojennym (1945-1989)

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Marcin Czerwiński Sztuka w pejzażu kultury

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Ludwik Bielawski, Grażyna Dąbrowska (red.) Taniec, obrzęd, muzyka

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Eugenia Basara-Lipiec Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Anna Zeiudler-Janiszewska Między melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Teresa Kostyrko Obraz i jego konteksty

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Stefan Symotiuk Filozofia i genius loci

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Teresa Pękala Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Marcin Czerwiński (red.) Kultura lokalna. Gminy wiejskie w okresie przełomu

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Halina Janaszek-Ivanickova (red.) Antologia współczesnej komparatystyki literackiej

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Jerzy Damrosz (red.) Kultura polska w nowej sytuacji historycznej

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

George Steiner Rzeczywiste obecności

Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Paweł Dybel Freuda sen o kulturze

Instytut Kultury, Warszawa 1996.

Anna Zeidler-Janiszewska (red.) Estetyczne przestrzenie współczesności

Instytut Kultury, Warszawa 1996.

Andrzej Tyszka, Alina Kapciak, Leszek Korporowicz (red.) Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania

Instytut Kultury, Warszawa 1996.

Leszek Korporowicz Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji

Instytut Kultury, Warszawa 1996.

Tomasz Płonkowski Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Dorota Ilczuk Sektor nonprofit w kulturze. Analiza instytucjonalno-finansowa fundacji i stowarzyszeń

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Jan Stanisław Wojciechowski Postmodernistyczna kultura sztuk pięknych

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Marek Kłosiński Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Jerzy Kowalczyk (red.) Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Teresa Kostyrko Leona Chwistka filozofia sztuki

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

Anna Grzegorczyk Anioł po katastrofie

Instytut Kultury, Warszawa 1995.

A. Siciński, A.G. Dabrowski, J. Gmurek Ministerstwo kultury i sztuki w dokumentach 1918-1998

Instytut Kultury, Warszawa 0.