Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kwartalnik Artystyczny

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Krytyka

papierowe kwartalniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.kwartalnik.art.pl
e-mail: kwartalnik@ksiaznica.torun.pl
redakcja:
red. nacz.: Krzysztof Myszkowski
adres: ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel: (56) 622 57 01

Kontakt z wydawcą

wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu
adres: ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

ISSN: 1232-2105
rok założenia: 1993
periodyczność: kwartalniki
medium: papierowe
format: B5
objętość: 200 stron
nakład: 500 egzemplarzy

Opis

Pismo wydawane w Toruniu (do grudnia 2021 roku w Bydgoszczy), ukazuje się od 1993 roku.
Od 1.1.1995 roku redaktorem naczelnym jest Krzysztof Myszkowski.
W „Kwartalniku Artystycznym” publikowane są wiersze, prozy, eseje, szkice, recenzje i wypowiedzi (rozmowy, ankiety) między innymi:
- w numerach archiwalnych: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Jana Błońskiego, Tomasza Burka, Kazimierza Hoffmana, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Lema, Artura Międzyrzeckiego, Joanny Pollakówny, J.M. Rymkiewicza, Jana Józefa Szczepańskiego, ks. Jana Twardowskiego, Zbigniewa Żakiewicza
- w numerach bieżących: Kazimierza Brakonieckiego, Stefana Chwina, Mirosława Dzienia, Aleksandra Fiuta, Michała Głowińskiego, Renaty Gorczyńskiej, Jacka Gutorowa, Ireneusza Kani, Marka Kędzierskiego, Bogusława Kierca, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego, Jacka Łukasiewicza, Jerzego Madejskiego, Piotra Matywieckiego, Krzysztofa Myszkowskiego, Antoniego Libery, Krzysztofa Lisowskiego, Anny Nasiłowskiej, Kazimierza Nowosielskiego, Krystyny Rodowskiej, Krzysztofa Siwczyka, Piotra Sobolczyka, Piotra Sommera, Leszka Szarugi, Piotra Szewca, Artura Szlosarka, Janusza Szubera, Andrzeja Szuby, Pawła Tańskiego, Macieja Wróblewskiego, Andrzeja Zawady oraz najciekawsze debiuty.

W „Kwartalniku Artystycznym” znajdują się także ankiety: Po co piszę?; Trzy wiersze; Jaki jest teraźniejszy stan literatury polskiej?; Po przełomie – najważniejsze książki dwudziestolecia 1989–2009; Moi mistrzowie; Po co literatura?; Najważniejsze książki 1918–2018; Jak oceniam literaturę polską trzydziestolecia 1989–2019.
„Kwartalnik Artystyczny” publikuje numery tematyczne i monograficzne, w których zaprezentowani zostali między innymi: Jerzy Andrzejewski (dwa numery), Francis Bacon, Samuel Beckett (osiem numerów), Thomas Bernhard (dwa numery), Jan Błoński (dwa numery), Josif Brodski, Louis-Ferdinand Céline, Stefan Chwin (dwa numery), Alberto Giacometti (trzy numery), Allen Ginsberg, Michał Głowiński, Julia Hartwig (dwa numery), Zbigniew Herbert (dwa numery), Ryszard Kapuściński, Konstandinos Kawafis, Ryszard Krynicki, Artur Międzyrzecki, Czesław Miłosz (osiem numerów), Robert Pinget, Harold Pinter, Ezra Pound, Tadeusz Różewicz (pięć numerów), Wisława Szymborska (trzy numery), ksiądz Jan Twardowski, a także numery prezentujące poezję amerykańską, literaturę izraelską (dwa numery), francuską, rosyjską, niemiecką i czeską oraz wydawnictwa Suhrkamp Verlag i Editions de Minuit (dwa numery).
Zapraszamy do czytania!

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. roczna: 60,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. roczna: 40,00 USD/ 40,00 EUR

Spisy treści

2000

Kwartalnik Artystyczny 1 (25) 2000
Kwartalnik Artystyczny 2 (26) 2000
Kwartalnik Artystyczny 3 (27) 2000
Kwartalnik Artystyczny 4 (28) 2000

2001

Kwartalnik Artystyczny 1 (29) 2001
Kwartalnik Artystyczny 2 (30) 2001
Kwartalnik Artystyczny 3 (31) 2001
Kwartalnik Artystyczny 4 (32) 2001

2002

Kwartalnik Artystyczny 1 (33) 2002
Kwartalnik Artystyczny 2 (34) 2002
Kwartalnik Artystyczny 3 (35) 2002
Kwartalnik Artystyczny 4 (36) 2002

2003

Kwartalnik Artystyczny 1 (37) 2003
Kwartalnik Artystyczny 2-3 (38-39) 2003
Kwartalnik Artystyczny 4 (40) 2003

2004

Kwartalnik Artystyczny 1 (41) 2004
Kwartalnik Artystyczny 2 (42) 2004
Kwartalnik Artystyczny 3 (43) 2004
Kwartalnik Artystyczny 4 (44) 2004

2005

Kwartalnik Artystyczny 1 (45) 2005
Kwartalnik Artystyczny 2 (46) 2005
Kwartalnik Artystyczny 3 (47) 2005
Kwartalnik Artystyczny 4 (48) 2005

2006

Kwartalnik Artystyczny 1 (49) 2006
Kwartalnik Artystyczny 2 (50) 2006
Kwartalnik Artystyczny 3-4 (51-52) 2006

2007

Kwartalnik Artystyczny 1 (53) 2007
Kwartalnik Artystyczny 2 (54) 2007
Kwartalnik Artystyczny 3 (55) 2007
Kwartalnik Artystyczny 4 (56) 2007

2008

Kwartalnik Artystyczny 1 (57) 2008
Kwartalnik Artystyczny 2 (58) 2008
Kwartalnik Artystyczny 2 (58) 2008 - dodatek
Kwartalnik Artystyczny 3 (59) 2008
Kwartalnik Artystyczny 4 (60) 2008

2009

Kwartalnik Artystyczny 1 (61) 2009
Kwartalnik Artystyczny 2 (62) 2009
Kwartalnik Artystyczny 3 (63) 2009
Kwartalnik Artystyczny 4 (64) 2009

2010

Kwartalnik Artystyczny 1 (65) 2010
Kwartalnik Artystyczny 2 (66) 2010
Kwartalnik Artystyczny 3 (67) 2010
Kwartalnik Artystyczny 4 (68) 2010

2011

Kwartalnik Artystyczny 1 (69) 2011
Kwartalnik Artystyczny 2 (70) 2011
Kwartalnik Artystyczny 3 (71) 2011
Kwartalnik Artystyczny 4 (72) 2011

2012

Kwartalnik Artystyczny 1 (73) 2012
Kwartalnik Artystyczny 2 (74) 2012
Kwartalnik Artystyczny 3 (75) 2012
Kwartalnik Artystyczny 4 (76) 2012

2013

Kwartalnik Artystyczny 1 (77) 2013
Kwartalnik Artystyczny 2 (78) 2013
Kwartalnik Artystyczny 3 (79) 2013
Kwartalnik Artystyczny 4 (80) 2013
Kwartalnik Artystyczny 4 (80) 2013 - dodatek

2014

Kwartalnik Artystyczny 1 (81) 2014
Kwartalnik Artystyczny 2 (82) 2014
Kwartalnik Artystyczny 3 (83) 2014
Kwartalnik Artystyczny 4 (84) 2014

2015

Kwartalnik Artystyczny 1 (85) 2015
Kwartalnik Artystyczny 2 (86) 2015
Kwartalnik Artystyczny 3 (87) 2015
Kwartalnik Artystyczny 4 (88) 2015
Kwartalnik Artystyczny 4 (88) 2015 - dodatek

2016

Kwartalnik Artystyczny 1 (89) 2016
Kwartalnik Artystyczny 2 (90) 2016
Kwartalnik Artystyczny 3 (91) 2016
Kwartalnik Artystyczny 4 (92) 2016

2017

Kwartalnik Artystyczny 1 (93) 2017
Kwartalnik Artystyczny 2 (94) 2017
Kwartalnik Artystyczny 3 (95) 2017
Kwartalnik Artystyczny 4 (96) 2017
Kwartalnik Artystyczny 4 (96) 2017 - dodatek

2018

Kwartalnik Artystyczny 1 (97) 2018
Kwartalnik Artystyczny 2 (98) 2018
Kwartalnik Artystyczny 3 (99) 2018
Kwartalnik Artystyczny 4 (100) 2018

2019

Kwartalnik Artystyczny 1 (101) 2019
Kwartalnik Artystyczny 2 (102) 2019
Kwartalnik Artystyczny 3 (103) 2019
Kwartalnik Artystyczny 4 (104) 2019

2020

Kwartalnik Artystyczny 1 (105) 2020
Kwartalnik Artystyczny 2 (106) 2020
Kwartalnik Artystyczny 3 (107) 2020
Kwartalnik Artystyczny 4 (108) 2020

2021

Kwartalnik Artystyczny 1 (109) 2021
Kwartalnik Artystyczny 2 (110) 2021
Kwartalnik Artystyczny 3 (111) 2021
Kwartalnik Artystyczny 4 (112) 2021

2022

Kwartalnik Artystyczny 1 (113) 2022
Kwartalnik Artystyczny 2 (114) 2022
Kwartalnik Artystyczny 3 (115) 2022
Kwartalnik Artystyczny 4 (116) 2022

2023

Kwartalnik Artystyczny 1 (117) 2023
Kwartalnik Artystyczny 2 (118) 2023
Kwartalnik Artystyczny 3 (119) 2023
Kwartalnik Artystyczny 4 (120) 2023

Omówienia z „Witryny”

Wybrane artykuły

Publikacje książkowe

Krzysztof Myszkowski Fragmenty murów obronnych

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2021.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski Pułapka Becketta

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2020.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Myszkowski Punkt wyjścia

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2019.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Myszkowski W rozmowie

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2018.

Krzysztof Myszkowski Puste miejsce

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2018.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Myszkowski Addenda

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
Dom Wydawniczy Margrafsen, Bydgoszcz 2017.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kazimierz Hoffman Znaki

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wojewódzki Ośrodek Kultury, Bydgoszcz 2008.

Jerzy Andrzejewski Dziennik paryski

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 2003.

Tadeusz Nowakowski Obóz Wszystkich Świętych

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 2003.

Mieczysław Orski Lustratorzy wyobraźni, rewidenci fikcji

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 2003.

Grzegorz Musiał Kraj wzbronionej miłości

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 2001.

Janina Kościałkowska Bih me!

seria: Emigracje
Wydawnictwo Open, Warszawa 2000.

Maria Danilewicz-Zielińska Biurko Konopnickiej

seria: Emigracje
Wydawnictwo Open, Warszawa 2000.

Grzegorz Musiał Dziennik z Iowa

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 2000.

Bożena Keff Nie jest gotowy

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 2000.

Michał Głowiński Czarne sezony

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 1998.

Krzysztof Myszkowski Funebre

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 1998.

Jarosław Klejnocki W drodze do Delft

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 1998.

Mirosław Dzień Cierpliwość

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 1998.

Piotr Matywiecki Zwyczajna symboliczna prawdziwa

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Open, Warszawa 1998.

Grzegorz Musiał Al Fine

seria: Biblioteka Kwartalnika Artystycznego
Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1997.