Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Kwartalnik Artystyczny 2 (58) 2008 - dodatek

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Kwartalnik Artystyczny lub Spisy treści 2008


okładka dodatku
do numeru 2/2008

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Herbert”


Zbigniew Herbert
Strefa liryczna
Pan Cogito. Ars longa
Pan Cogito a Małe Zwierzątko
Telefon
Brewiarz


Głosy i glosy w 10. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta


Stefan Chwin
Złote runo Zbigniewa Herberta


Mirosław Dzień
„Nieprzeniknione życie kamyka” - Zbigniew Herbert dziś


Henryk Grynberg
Tylko ocean


Julia Hartwig
Dwaj poeci


Maria Kalota-Szymańska
Spotkania z Herbertem


Bogusław Kierc
Herbert


Wojciech Ligęza
Sukces, przesyt, znaki obecności


Krzysztof Lisowski
Znak muratora


Jacek Łukasiewicz
* * *


Paweł Mackiewicz
Herbert - w czyśćcu czy przed czyśćcem?


Piotr Matywiecki
* * *


Piotr Michałowski
Pan Cogito i Pan Credo


Krzysztof Myszkowski
Herbert - strefa mroku, strefa światła


Anna Nasiłowska
Herbert po latach


Kazimierz Nowosielski
Herbert dzisiaj czytany


Marek Skwarnicki
Traktat o nieśmiertelności


Leszek Szaruga
Czytanie Herberta


Piotr Szewc
Czyste światło


Janusz Szuber
Pułkownik Herbert. Listy


ZBIGNIEW HERBERT w Rotterdamie. Fotografował Ryszard Krynicki


Listy Zbigniewa Herberta do Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego


Antoni Libera
Trzy wiersze trzech mistrzów Herberta...


Konstandinos Kawafis
Itaka


Thomas Stearns Eliot
Podróż trzech Króli


William Butler Yeats
Drugie przyjście


...i trzy wiersze Becketta


Samuel Beckett
ni tego, ni tego / downs
no właśnie co / Z papierów po moim ojcu


Krzysztof Myszkowski
Herbert w „Kwartalniku Artystycznym”


Rozmowa
„Nie napisane wiersze” Zbigniewa Herberta - z Aleksandrem Fiutem o ostatnim tomiku Herberta Epilog burzy rozmawiają Mateusz Antoniuk i Tomasz Cieślak-Sokołowski


Joanna Zach
Norwid i Herbert: świadkowie kultur i cywilizacji