Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nowe Książki

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Rynek książki Krytyka

papierowe miesięczniki
prenumerata krajowa prenumerata zagraniczna

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www:
e-mail: noweksiazki@wp.pl
redakcja:
red. nacz.: Tomasz Łubieński
adres: ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa
tel: (0-22) 8266260, 8267036,
fax: (0-22) 8266235

Kontakt z wydawcą

wydawca: Biblioteka Narodowa
adres: Al. Niepodległości 213, 00-973 Warszawa

ISSN: 0137-8562
rok założenia: 1949
periodyczność: miesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: 88 stron
nakład: 4000 egzemplarzy

Opis

Najszerzej znane i najłatwiej dostępne czasopismo poświęcone nowościom wydawniczym. Miesięcznik zajmuje się głównie książką literacką (polską i obcą) oraz humanistyczną i popularnonaukową (stałe działy: O literaturze, Z dziejów kultury, Sztuka, Idee – Ideologia, Prawo, Filozofia, Historia, Psychologia – Psychoterapia). Każdy numer zawiera ok. 100 recenzji i not. Również ok. 100 książek jest odnotowanych w Kurierze Nowości i Zapowiedzi Wydawniczych – wkładce do NOWYCH KSIĄŻEK gromadzącej dane bibliograficzne i miniaturowe opisy poszczególnych tytułów. Czasopismo ma charakter popularyzatorski, stąd recenzje i omówienia – mimo że pisane przez naukowców i uznanych krytyków – odznaczają się komunikatywnością i klarownością stylu. Stałym elementem NOWYCH KSIĄŻEK jest prezentacja sylwetki i dorobku wybitnego pisarza lub uczonego (rozmowa z bohaterem numeru oraz szkic jemu poświęcony). Ponadto miesięcznik zamieszcza korespondencje zagraniczne, felietony oraz kronikę wydarzeń literackich i księgarskich.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. rok: 84,00 PLN

2. półroczna: 42,00 PLN

3. kwartalna: 21,00 PLN

Prenumeraty zagraniczne:

1. rok: 90,00 USD
(Europa i poza Europą)

2. roczna: 70,00 EUR
(Europa i poza Europą)

Spisy treści

2000

Nowe Książki 10/2000
Nowe Książki 11/2000
Nowe Książki 12/2000

2001

Nowe Książki 1/2001
Nowe Książki 2/2001
Nowe Książki 3/2001
Nowe Książki 4/2001
Nowe Książki 5/2001
Nowe Książki 6/2001
Nowe Książki 7/2001
Nowe Książki 8/2001
Nowe Książki 9/2001
Nowe Książki 10/2001
Nowe Książki 11/2001
Nowe Książki 12/2001

2002

Nowe Książki 1/2002
Nowe Książki 2/2002
Nowe Książki 3/2002
Nowe Książki 4/2002
Nowe Książki 5/2002
Nowe Książki 6/2002
Nowe Książki 7-8/2002
Nowe Książki 9/2002
Nowe Książki 10/2002
Nowe Książki 11/2002
Nowe Książki 12/2002

2003

Nowe Książki 1/2003
Nowe Książki 2/2003
Nowe Książki 3/2003
Nowe Książki 4/2003
Nowe Książki 5/2003
Nowe Książki 6/2003
Nowe Książki 7-8/2003
Nowe Książki 9/2003
Nowe Książki 10/2003
Nowe Książki 11/2003
Nowe Książki 12/2003

2004

Nowe Książki 1/2004
Nowe Książki 2/2004
Nowe Książki 3/2004
Nowe Książki 4/2004
Nowe Książki 5/2004
Nowe Książki 6/2004
Nowe Książki 7/2004
Nowe Książki 8/2004
Nowe Książki 9/2004
Nowe Książki 10/2004
Nowe Książki 11/2004
Nowe Książki 12/2004

2005

Nowe Książki 1/2005
Nowe Książki 2/2005
Nowe Książki 3/2005
Nowe Książki 4/2005
Nowe Książki 5/2005
Nowe Książki 6/2005
Nowe Książki 7/2005
Nowe Książki 8/2005
Nowe Książki 9/2005
Nowe Książki 10/2005
Nowe Książki 11/2005
Nowe Książki 12/2005

2006

Nowe Książki 1/2006
Nowe Książki 2/2006
Nowe Książki 3/2006
Nowe Książki 4/2006
Nowe Książki 5/2006
Nowe Książki 6/2006
Nowe Książki 7/2006
Nowe Książki 8/2006
Nowe Książki 9/2006
Nowe Książki 10/2006
Nowe Książki 11/2006
Nowe Książki 12/2006

2007

Nowe Książki 1/2007
Nowe Książki 2/2007
Nowe Książki 3/2007
Nowe Książki 4/2007

2013

Nowe Książki 1/2013
Nowe Książki 2/2013
Nowe Książki 3/2013
Nowe Książki 4/2013
Nowe Książki 5/2013
Nowe Książki 6/2013
Nowe Książki 7/2013
Nowe Książki 8/2013
Nowe Książki 9/2013
Nowe Książki 10/2013
Nowe Książki 11/2013
Nowe Książki 12/2013

2014

Nowe Książki 1/2014
Nowe Książki 2/2014
Nowe Książki 3/2014
Nowe Książki 4/2014
Nowe Książki 5/2014
Nowe Książki 6/2014
Nowe Książki 7/2014
Nowe Książki 8/2014
Nowe Książki 9/2014
Nowe Książki 10/2014
Nowe Książki 11/2014
Nowe Książki 12/2014

2015

Nowe Książki 1/2015
Nowe Książki 2/2015
Nowe Książki 3/2015
Nowe Książki 4/2015
Nowe Książki 5/2015
Nowe Książki 6/2015
Nowe Książki 7/2015
Nowe Książki 8/2015
Nowe Książki 9/2015
Nowe Książki 10/2015
Nowe Książki 11/2015
Nowe Książki 12/2015

Omówienia z „Witryny”