Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ochrona Zabytków 1-2/2004

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Ochrona Zabytków lub Spisy treści 2004


okładka numeru 1-2/2004


ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE

RAFAŁ EYSYMONTT
Rewaloryzacja miast na Dolnym Śląsku po 1990 roku. Analiza wybranych przykładów
The Revalorisation of Towns in Lower Silesia after 1990. An Analysis of Selected Examples (Summary)

JERZY WAŻNY, WOJCIECH KURPIK
Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce. Historia i stan badań
Conservation of Wood Artifacts in Poland – History and State of the Research (Summary)

RZEŹBA, MALARSTWO
SCULPTURE, PAINTING

DARIUSZ MARKOWSKI
Ołtarz Panny Marii z Witoszyna dziełem Mistrza z Gościszowic
The Altar of the Holy Virgin Mary in Witoszyn – A Work by the Master of Gościszowice (Summary)

MALARSTWO
PAINTING

WITOLD NOWIK, JUSTYNA OLSZEWSKA-ŚWIETLIK
Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2. poł. XV wieku
The Identification of Red Organic Dyes in Table Painting from Gdańsk (Second Half of the Fifteenth Century) (Summary)

CERAMIKA
POTTERY

JACEK MARTUSEWICZ
Polichromowana ceramika w grobowcach hellenistycznej Apulii
Polychrome Pottery in the Graves of Hellenistic Apulia (Summary)

ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGY

ANDRZEJ GOŁEMBNIK, TADEUSZ MORYSIŃSKI
Czas na nowe technologie
High Time for New Technologies (Summary)

NEKROPOLIE
NECROPOLISES

TADEUSZ RUDKOWSKI
O ochronę mentarzy zabytkowych
For the Protection of Historical Cemeteries (Summary)

STATY WOJENNE
WARTIME LOSSES

TOMASZ ŁUCZAK
Wojenne straty dzieł sztuki Kościoła katolickiego w Wielkopolsce
Wartime Losses of Art Works of the Catholic Church in Greater Poland (Summary)

PRAWO I PRAKTYKA
LAW AND PRAXIS

PIOTR CHLEBOWICZ
Sytuacja prawna właścicieli obiektów zabytkowych
The Legal Situation of Owners of Historical Objects (Summary)

KRAJOBRAZY
LANDSCAPE

ANNA PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA
Funkcje turystyczne zamków Mazowsza
The Tourist Functions of the Castles of Mazovia (Summary)

RAFAŁ ROUBA
Hotele w obiektach zabytkowych
Hotels in Historical Objects (Summary)

TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIES

TOMASZ KOZIELEC
Amoniakalne metody masowego odkwaszania XIX- i XX-wiecznych papierów drukowych
Ammonia – Mass Deacidification Methods of XIX- and XX c. Printed Papers (Summary)

ADAM KRAJEWSKI
Kołatek domowy – najgroźniejszy ksylofag niszczący zabytki w Polsce
The Deathwatch Beetle the Most Dangerous Xylophage Threatening Historical Monuments in Poland (Summary)

KOMUNIKATY
COMMUNIQUES

BARBARA JAMSKA
Dekada swingu. Architektura modernistyczna w Polsce lat trzydziestych XX wieku. Fotografie Czesława Olszewskiego ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN
The Swing Decade.Modernistic Architecture in Poland during the 1930s. Photographs by Czesław Olszewski from the Collections of the Institute of Art at the Polish Academy of Sciences (Summary)

PIŚMIENNICTWO
LITERATURE

ANNA KALINA
Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu
Catalogue of Monuments of Dutch Settlements in Mazovia (Summary)

BARBARA JAMSKA
Spotkania w Willi Struvego 1998-2001. Wykłady o dziedzictwie kultury
Meetings in the Struve Villa 1998 -2001. Lectures on Cultural Heritage (Summary)

KATARZYNA SADOWSKA-MAZUR Budownictwo
Zabytki architektury drewnianej województwa podlaskiego drewniane w Szydłowie (na płytach CD)
Monuments of Wooden Architecture in the Voivodeship in Podlasie (CD) Wooden Architecture in Szydłów (CD) (Summary)

EWA POPŁAWSKA-BUKAŁO
Zielony Ursynów, sentymentalne Bielany
Green Ursynów, Sentimental Bielany (Summary)