Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

POLECENIA FORMATOWANIA

Z Katalog.Czasopism.pl

Spis treści

Wstęp

Swój tekst możesz w prosty sposób formatować przy pomocy znaczników wiki. Do ich tworzenia wykorzystujemy następujące znaki z klawiatury: gwiazdkę (*), apostrof ('), nawiasy ostre (< >), ukośnik (/). Wszystkie operacje są proste i z czasem nie będziesz potrzebować podpowiedzi, żeby formatować tekst. Na przykład, żeby pochylić wyraz, wystarczy objąć go dwoma pojedynczymi apostrofami: ''wyraz'' ---> wyraz.
Pamiętaj jednak, że nie trzeba się uczyć podstawowych znaków specjalnych na pamięć - są one dostępne nad oknem edycji tekstu, tj. na pasku narzędziowym.

Podstawowe znaczniki

Znacznik Zastosowanie Efekt
' ' (2 apostrofy) ''kursywa'' kursywa
' ' ' (3 apostrofy) ''pogrubienie'' pogrubienie
' ' ' ' ' (5 apostrofów) '''''pogrubienie i pochylenie''''' pogrubienie i pochylenie
<u> </u> <u>podkreślenie</u> podkreślenie
<nowiki> </nowiki> <nowiki>***brak kodu wiki</nowiki> ***brak kodu wiki


ZWRÓĆ UWAGĘ:
 • na znacznik <u>: litera u została ujęta w nawiasy ostre, a drugi znacznik został „zamknięty” przez poprzedzenie go ukośnikiem.
 • na znacznik <nowiki>: użycie go sprawi, że kod wiki zostanie wyłączony. Znacznik <nowiki> przydaje się w konkretnym przypadku, opisanym w przykładzie poniżej.Przykład: W spisach treści czasopism literackich często pojawiają się tytuły wierszy zaczynające się od trzech gwiazdek. Tak się dzieje w numerze 4 (68) 2006 „Kresów”. Żeby mechanizm wiki nie potraktował gwiazdki na początku wersu jako sygnału wprowadzenia nienumerowanego spisu (por. Listy), należy użyć właśnie znacznika <nowiki>. Wpis w oknie edycyjnym powinien w takiej sytuacji wyglądać następująco:
Paweł ROGALSKI <nowiki>***</nowiki> (Sprzedamy dom); *** (W długie weekendy); *** (W mroźnym powietrzu); <nowiki>***</nowiki> (Przed sklepem spożywczym); *** (W półśnie leżę przy narzeczonej); *** (Taki dom jest jedyny)
Po kliknięciu przycisku Zapisz uzyskamy taki efekt:
Paweł ROGALSKI *** (Sprzedamy dom); *** (W długie weekendy); *** (W mroźnym powietrzu); *** (Przed sklepem spożywczym); *** (W półśnie leżę przy narzeczonej); *** (Taki dom jest jedyny)

Wersy, akapity i listy

Wersy

 • z linią światła

Aby przejść do następnego wersu, wystarczy na końcu poprzedniego wersu wstawić znacznik <br />, po czym raz kliknąć enter. Wówczas pomiędzy wersami tekstu pojawi się linia światła (tutaj - odstęp szerokości jednego wersu).


Przykład:
Janina Śpiewakowska <br /> enter „Owoce na drzewie” (opowiadanie)

co da nam efekt:


Janina Śpiewakowska
„Owoce na drzewie” (opowiadanie)


 • bez linii światła

Jeśli chcemy przejść do następnego wersu bez wprowadzania linii światła, trzeba na końcu poprzedniego wersu lub na początku następnego, lub między dwoma wersami pisanymi łącznie wpisać znacznik <br />

Przykład:
Janina Śpiewakowska <br /> „Owoce na drzewie” (opowiadanie)

co równa się zapisowi:


Janina Śpiewakowska <br />Owoce na drzewie (opowiadanie)

co znów równa się zapisowi:


Janina Śpiewakowska <br />„Owoce na drzewie” (opowiadanie)

Wszystkie trzy wymienione wyżej sposoby zapisu dają ten sam efekt:


Janina Śpiewakowska „Owoce na drzewie” (opowiadanie)

ZWRÓĆ UWAGĘ: Znacznik <br /> nie będzie widoczny na stronie z zapisanym już spisem treści. Widać go tylko w brudnopisie.

Akapity

Aby utworzyć nowy akapit, wystarczy kliknąć dwa razy enter.


Przykład:
Pismo „XYZ” powstało w 2020 roku jako inicjatywa Koła Miłośników Dobrej Twórczości. enter enter Ambicją redaktorów pisma jest prezentowanie szczególnie interesujących zjawisk artystycznych.

co da efekt:


Pismo „XYZ” powstało w 2020 roku jako inicjatywa Koła Miłośników Dobrej Twórczości.
Ambicją redaktorów pisma jest prezentowanie szczególnie interesujących zjawisk artystycznych.


 • Zadanie

A teraz spróbujmy połączyć informacje o sposobach tworzenia nowych wersów i akapitów. Przyjrzyjmy się kolejnemu
przykładowi i zastanówmy się, co zrobić, by otrzymać podany efekt?


Przykład:
Pismo „XYZ” powstało w 2020 roku jako inicjatywa Koła Miłośników Dobrej Twórczości. Ambicją redaktorów pisma jest prezentowanie szczególnie interesujących zjawisk artystycznych. Wśród tysiąca nowych nazwisk, a także formacji, nie tak łatwo wyłonić prawdziwe talenty.
„XYZ” w każdym numerze dopuszcza do głosu młodych, dobrze zapowiadających się artystów. Forma ich prezentacji zależna jest od uprawianej dziedziny sztuki.
Oprócz działalności wydawniczej „XYZ” organizuje też spotkania na żywo z artystami.

Jedna z możliwych wersji w brudnopisie wyglądałaby w ten sposób:


Pismo „XYZ” powstało w 2020 roku jako inicjatywa Koła Miłośników Dobrej Twórczości. Ambicją redaktorów pisma jest prezentowanie szczególnie interesujących zjawisk artystycznych. Wśród tysiąca nowych nazwisk, a także formacji, nie tak łatwo wyłonić prawdziwe talenty. <br /> enter „XYZ” w każdym numerze dopuszcza do głosu młodych, dobrze zapowiadających się artystów. <br /> Forma ich prezentacji zależna jest od uprawianej dziedziny sztuki. enter enter Oprócz działalności wydawniczej „XYZ” organizuje też spotkania na żywo z artystami.

Listy

Listę nienumerowaną tworzy się za pomocą gwiazdki (*), listę numerowaną - za pomocą kratki (#).

Znacznik Zastosowanie Efekt
* (gwiazdka) *Rośliny zielone
 • Rośliny zielone
** (2 gwiazdki) *Rośliny doniczkowe
**palmy*Rośliny doniczkowe
**palmy
**paprocie

 • Rośliny doniczkowe
  • palmy


 • Rośliny doniczkowe
  • palmy
  • paprocie
# (kratka)


lub

## (2 kratki)

#Rośliny rabatowe


#Rośliny rabatowe
#Rośliny doniczkowe#Rośliny rabatowe
#Rośliny doniczkowe
##palmy

 1. Rośliny rabatowe


 1. Rośliny rabatowe
 2. Rośliny doniczkowe


 1. Rośliny rabatowe
 2. Rośliny doniczkowe
  1. palmy

Linki wewnętrzne i zewnętrzne

1. LINKI WEWNĘTRZNE pozwalają na odsyłanie do innych artykułów wewnątrz Katalogu Czasopism Kulturalnych. Dzięki linkom wewnętrznym łatwiej jest się poruszać po Katalogu.

Linki wewnętrzne tworzy się za pomocą podwójnych nawiasów kwadratowych [[ ]].
W Katalogu Czasopism Kulturalnych linki wewnętrzne najczęściej wykorzystywane są do oznaczania różnego rodzaju
Kategorii, a tym samym do odsyłania do nich, a także do oznaczania Spisów treści oraz okładek czyli plików graficznych (por. stronę Specjalna:Nowe_pliki). Z użyciem linków wewnętrznych można też spotkać się na stronach Pomocy, gdzie pełnią one funkcję hipertekstowych odnośników.

 • Jak utworzyć link wewnętrzny do kategorii albo grafiki?
Wystarczy przed nazwą kategorii albo grafiki dodać dwukropek (:).

1. Przykłady dla kategorii: (kod przykładu --> przykład, czyli sposób odświetlania się) [[:Kategoria:Literatura|Literatura]] --> Literatura [[:Kategoria:sieciowe i papierowe|sieciowe i papierowe]] --> sieciowe i papierowe


ZWRÓĆ UWAGĘ na to, że w kodzie przykładu pomiędzy dwoma nawiasami kwadratowymi mamy kilka wyrazów, natomiast sam przykład jest krótszy. Jak zatem zmienić opis zbyt długiego linku na krótszy? Zgodnie z zapisem w przykładach, należy nazwę strony, do której odsyła link, oddzielić od jej nowego opisu pionową kreską (|).


2. Przykład dla grafiki: (kod przykładu --> przykład, czyli sposób odświetlania się) [[:Image:Notes 35 07.jpg]] --> Image:Notes 35 07.jpg


ZWRÓĆ UWAGĘ! Gdybyśmy zapomnieli o pierwszym dwukropku [[Image:Notes 35 07.jpg]], zamiast linku na uzupełnianej stronie wyświetliłaby się okładka czasopisma:

Notes 35 07.jpg

UWAGA! Bardziej rozbudowane informacje, jak zamieszczać okładki czasopism na stronie spisu treści danego czasopisma, znajdziesz w poradniku Jak zamieścić okładkę, a zwłaszcza w podpunkcie 3. Wstawianie okładki do spisu treści.


2. LINKI ZEWNĘTRZNE służą do odsyłania na strony www poza Katalog Czasopism Kulturalnych, najczęściej do stron domowych czasopism prezentowanych w Katalogu.

Linki zewnętrzne zwykle tworzy się za pomocą pojedynczych nawiasów kwadratowych [ ].

Przykłady: (kod przykładu --> przykład, czyli sposób odświetlania się) 1. http://www.gadki.lublin.pl --> http://www.gadki.lublin.pl 2. [http://www.gadki.lublin.pl www.gadki.lublin.pl] --> www.gadki.lublin.pl 3. [http://www.gadki.lublin.pl Gadki z Chatki] --> Gadki z Chatki


ZWRÓĆ UWAGĘ w przykładach na to, że możesz zamieszczać link zewnętrzny do czasopisma na trzy sposoby:

1. podać pełny adres strony www, wpisując go do fiszki bezpośrednio - tj. bez nawiasu kwadratowego (koniecznie razem z oznaczeniem http://, co sprawi, że edytor automatycznie zamieni go na aktywny adres);
2. stosując nawias kwadratowy [ ], podać pełny adres strony www, ale ukrywając jego oznaczenie http://;
3. stosując nawias kwadratowy [ ], podać pełny adres strony www, ukrywając jego adres, a wyświetlając nazwę opisową, czyli tytuł czasopisma.

Jak zatem zmieniać nazwę odnośnika (linku)? Wystarczy pomiędzy adresem strony www a opisem, czyli nazwą linku, która ma się odświetlać, wstawić pojedynczą spację (por. przykłady nr 2 i 3).


Zobacz też część JAK ZAMIESZCZAĆ MATERIAŁY