Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Parnasik

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Film Literatura

papierowe dwumiesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2003 2004 2005 2006


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: e-mail: magazyn-parnasik@wp.pl
redakcja:
red. nacz.: Paweł Trzemkowski
adres: ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
tel: (0-29) 760 51 06
fax: (0-29) 764 66 37

Kontakt z wydawcą

wydawca: Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
adres: ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

ISSN: 1508-5948
rok założenia: 1992
periodyczność: dwumiesięczniki
medium: papierowe
format: A4
objętość: stron
nakład: 10000 egzemplarzy

Opis

Magazyn założony w 1992 roku przez poetę i prozaika Edwarda Kupiszewskiego. Od początku istnienia pismo miało charakter literacki. Na jego łamach obok uznanych poetów swoje wiersze publikowali debiutanci. Po śmierci Kupiszewskiego w 2000 roku magazyn zmienił charakter – obecnie jego trzon stanowią szkice teoretycznoliterackie i krytyczne. Zakres tematyczny poszerzono o film i szeroko pojętą sztukę. Nadal dużo miejsca zajmuje w nim twórczość literacka. PARNASIK jest kolportowany bezpłatnie do wszystkich bibliotek uniwersyteckich, większości bibliotek wojewódzkich i większości bibliotek wyższych szkół humanistycznych. Dociera również do najważniejszych instytucji badawczych zajmujących się badaniami nad literaturą.


Prenumerata

Spisy treści

2003

Parnasik 2 (42) 2003

2004

Parnasik 1 (43) 2004
Parnasik 2-3 (44-45) 2004
Parnasik 4 (46) 2004
Parnasik 5 (47) 2004

2005

Parnasik 1 (48) 2005
Parnasik 2 (49) 2005
Parnasik 3 (50) 2005
Parnasik 4-5 (51-52) 2005

2006

Parnasik 1-2 (53-54) 2006
Parnasik 3-4-5 (55-56-57) 2006
Parnasik 6 (58) 2006

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”