Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Parnasik 2 (49) 2005

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Parnasik lub Spisy treści 2005


okładka numeru 2 (49) 2005


JAN PAWEŁ II
List do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” piękna, aby podarować je światu
w twórczości artystycznej

JAN PAWEŁ II
Czego lęka się współczesny człowiek?

JAN PAWEŁ II
Syn – minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku. O Cyprianie Norwidzie w 180. Rocznicę urodzin poety

JAN PAWEŁ II
Szukałem was... Orędzie z okazji XVI Światowego Dnia Młodzieży

JAN PAWEŁ II
Tryptyk Rzymski

KAROL WOJTYŁA (JAN PAWEŁ II)
Poezje wybrane

JAN PAWEŁ II
Testament

JOSEPH RATZINGER (BENEDYKT XVI)
Pójdź za mną. Homilia wygłoszona na uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II

STANISŁAW FAJKA
Mówią, że odszedł, a jest... Kilka refleksji o „Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
Apostoł – Poeta. Rozmyślania nad twórczością Jana Pawła II

PAWEŁ TRZEMKOWSKI
Człowiek jest kapłanem (s)tworzenia. Szkic o twórczości literackiej papieża Jana Pawła II

ANNA ZYCH
Listy do wiernych z całego świata. Szkic o encyklikach papieskich

WALDEMAR SMASZCZ
Czas miłosierdzia. Drogi pisarstwa Karola Wojtyły

MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA-KUFLOWA
Słuchajcie moich pieśni, słuchajcie mej mowy...

Ks. MICHAŁ CZAJKOWSKI
Papa Judaeorum. Papież wszystkich Żydów?

DOROTA PLUCIŃSKA
Jaką miarą mierzyć człowieka? O heroizmie ludzkiej egzystencji
w przesłaniu Jana Pawła II

LITERATURA

Z życia sfer wysokich, średnich i niskich. Informacje z salonów literackich i nie tylko

MONIKA OWSIANKA
Radość z odzyskanego śmietnika. W ramach badań literackich problem typologii powieści politycznej dwudziestolecia międzywojennego

ANNA REZNER
Takich ulic jak Nowa w Lublinie już nie ma. Stereotypy
w twórczości Izaaka Baszewisa Singera jako przykład literackiego źródła wiedzy o społeczeństwie

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI
Od Damięt do Olsztyna. W „portrecie subtelnym” przypomnienie Henryka Syski w 85. urodziny i 5. rocznicę śmierci

HANNA ANNA BAKUŁA
Poza kulturą. Analiza nieuświadomionych aspektów kultury. Szkic krytyczny na „półce z książkami”

SESJA NAUKOWA

TOMASZ SEMIRADZKI
Polska kultura pogranicza. Pomiędzy uniwersalnością
a hermetyzmem

KRYSTYNA CUKROWSKA
Pogranicza literatury

ARNOLD DEĆ
Rozstaje Europy. Problemy pogranicza w filmie dokumentalnym Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2005. Szkic problemowy

PAWEŁ TRZEMKOWSKI
„Pomarańczowa rewolucja” w publicystyce światowej. Droga
do demokracji narodu ukraińskiego

TWÓRCZOŚĆ

Z DMITRIJEM LIPSKIEROWEM w „godzinie szczerości” rozmawia OKSANA SIEMIONOWA. Drugi Puszkin czy Czechów? Wywiad

TOM KONOPKA
Teatrzyk Rozmaitości Rzeczywistych przedstawia: Zjawisko Oświeconej Luminescencji

LECH BRYWCZYŃSKI
Wyrocznia. Dramat w jednym akcie

TADEUSZ FRANCISZEK MACHNOWSKI
W „fabryce myśli” opowiadanie: Serce nadziei

AUGUSTE RENOIR
Obraz wybitnego impresjonisty. Na „fajf oklok”

W „ostatnim słowie” przemówił CZESŁAW MIŁOSZ: Oda
na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II