Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Polis - Miasto Pana Cogito

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Literatura Polityka i społeczeństwo HistoriaFilozofia i antropologia

sieciowe miesięczniki

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2008 2009 2010


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://www.polis2008.pl/
e-mail: Miasto_Pana_Cogito@polis2008.pl
redakcja:
red.nacz. Free Your Mind

periodyczność: miesięczniki
medium: sieciowe

Opis

2008 - dobiegał końca rok Herberta, ale nie kończył się czas Pana Cogito. Twórczość i postawa „obywatela Poety" wyznaczyła pewien istotny paradygmat kulturowy, który, na skromną miarę naszych możliwości, postanowiliśmy przejąć i rozwijać w ramach inicjatywy nazwanej POLIS. Projekt pojawił się na gruncie blogosfery, gdy okazało się, że oto jest wiele osób, którym wizja poważnej przebudowy polskiej kultury wydaje się bliska, a które odczuwają pustkę lub też poważny niedosyt w stosunku do tego, co oferują istniejące kulturalno-społeczne czasopisma. (...) W ramach POLIS staramy się zatem podjąć próby przebudowy polskiej kultury na dwóch podstawowych i jak sądzimy, bliskich Herbertowi, fundamentach - antykomunizmu i katolicyzmu. Do współpracy zachęcamy wszystkich, którym koncepcja, z jaką wiąże się POLIS, wydaje się poważna, zobowiązująca i zarazem atrakcyjna. Projekt narodził się w blogosferze, lecz żywimy wielką nadzieję na to, że wciągnie też osoby spoza Sieci; zresztą do współpracy w ramach POLIS już zaczynają się tacy ludzie zgłaszać, co znakomicie rokuje na przyszłość. Postarajmy się działać tak, by dumny był z nas nie tylko Pan Cogito, ale też byśmy sami mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Polska kultura nie musi mieć wcale takiego kształtu, jaki nadał jej postkomunizm - nadajmy jej więc zupełnie nową formę. Proponujemy, by POLIS stało się miejscem szerokiej dysputy na tematy polskie, toczonej na wielu płaszczyznach - politologicznej, socjologicznej i filozoficznej; miejscem, w którym obcują ze sobą pisarze, poeci, krytycy i w ogóle interesujący i intrygujący artyści; miejscem, w którym toczą się spory dotyczące zagadnień antropologicznych, etycznych czy filozoficzno-naukowych, ale też miejscem, w którym ożywa przeszłość, historia, wspomnienia oraz świadectwa. POLIS niech będzie Miastem nie tylko Pana Cogito (i naszym), lecz także Miastem tych, którzy już przechadzają się „po niebieskich łąkach", Miastem, w którym kładą się długie cienie naszych najznakomitszych poprzedników z Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej oraz tych wszystkich wygnańców, którzy w chwili niemieckiego i rosyjskiego najazdu na Polskę we wrześniu 1939 r. utracili Ojczyznę na zawsze.

Obywatele Miasta Polis

Spisy treści

2008

Polis - Miasto Pana Cogito 12/2008

2009

Polis - Miasto Pana Cogito 1/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 2/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 3/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 4/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 5/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 6/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 7-8/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 9/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 10/2009
Polis - Miasto Pana Cogito 11-12/2009
Polis - Miasto Pana Cogito Odsłona Świąteczna Polis MPC

2010

Polis - Miasto Pana Cogito 1/2010
Polis - Miasto Pana Cogito 2-3/2010
Polis - Miasto Pana Cogito Specjalna Odsłona Polis MPC

Wybrane artykuły

Omówienia z „Witryny”