Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Scriptores

Z Katalog.Czasopism.pl


Kategorie: Studenckie i młodzieżowe Polityka i społeczeństwo

sieciowe i papierowe nieregularniki
prenumerata krajowa

Spisy treści czasopism ukazujących się w latach: 2000 2003 2004 2005 2007 2008


Spis treści

Kontakt z redakcją

kontakt:
www: http://tnn.pl/k_49_m_3.html
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
redakcja:
red. nacz.: Marcin Skrzypek, Tomasz Pietrasiewicz
adres: ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
tel: (0-81) 5325867
fax: (0-81) 5346110

Kontakt z wydawcą

wydawca: Ośrodek BRAMA GRODZKA - TEATR NN oraz Stowarzyszenie BRAMA GRODZKA
adres: ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin

ISSN: 1644-9444
rok założenia: 1993
periodyczność: nieregularniki
medium: sieciowe i papierowe
format: B5
objętość: 150-200 s. stron
nakład: 1000 egz. egzemplarzy

Opis

SCRIPTORES to kontynuacja wydawanego do 2000 roku kwartalnika Scriptores Scholarum. Oprócz rzucającego się w oczy unowocześnienia szaty graficznej, wprowadzone po przerwie w wydawaniu pisma zmiany sprowadzają się, według deklaracji redaktorów, do rezygnacji z ambicji ściśle oświatowych na rzecz szeroko pojętej edukacji społecznej. Podtytuł czasopisma: „małe ojczyzny - spotkania kultur - laboratorium pamięci” określa zakres zainteresowań redaktorów oraz podejmowanych wysiłków edukacyjnych. Pierwszy numer wznowionego pisma poświęcony został koegzystencji żydów i katolików w Lublinie na przestrzeni wieków, a obok materiałów źródłowych opublikowano teksty znanych historyków i publicystów. Artykuły nie są bez wyjątku premierowe, co wynika ze świadomej polityki redakcji, mającej ambicję porządkowania rzeczywistości i dostarczania kontekstu znanym faktom.

Prenumerata

Prenumeraty krajowe:

1. 3 numery: 45,00 PLN

Spisy treści

2000

Scriptores 1 (26) 2000

2003

Scriptores 1 (27) 2003

2004

Scriptores 28 (2004)

2005

Scriptores 29 (2005)

2007

Scriptores 30 (2007)
Scriptores 31 (2007)

2008

Scriptores 32 (2008)

Omówienia z „Witryny”