Nasza strona internetowa używa plików cookie (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Każdy ma możliwość wyłączenia plików cookie w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Scriptores 30 (2007)

Z Katalog.Czasopism.pl

Przejdź do Scriptores lub Spisy treści 2007


okładka numeru 30 (2007)


LUDZIE

Feliks Araszkiewicz (1895-1966)

Jan Arnsztajn (1897-1934)

Marek Arnsztajn (1855-1930)

Franciszka Arnsztajnowa (1865-1942)

Franciszka Arnsztajnowa i Czechowicz

Konrad Bielski (1902-1970)

Konrad Bielski i Czechowicz

Mieczysław Biernacki (1862-1948)

Czesław Bobrowski (1904-1996)

Witold Chomicz (1910-1984)

Henryk Domiński (1913-?)

Franciszek Głowiński (1894-1944?)

Wacław Gralewski (1900-1972)

Wacław Gralewski i Czechowicz

Stanisław Grędziński (1895-?)

Edward Hartwig (1909-2003)

Julia Hartwig (ur. 1921)

Kazimierz Andrzej Jaworski (1897-1973)

Anna Kamieńska (1920-1986)

Julian Krzyżanowski (1892-1976)

Urszula Kurzątkowska, Juliusz Kurzątkowski (1888-1952) i Józef Czechowicz

Józef Łobodowski (1909-1988)

Józef Łobodowski i Czechowicz

Antonii Madej (1899-1989)

Bronisław Ludwik Michalski (1903-1935)

Kazimierz Miernowski (1899-1958)

Jerzy Pleśniarowicz (1920-1978)

Jerzy Pleśniarowicz i Czechowicz

Franciszek Raczkowski księgarz lubelski (1871-1947)

Daniel Śliwicki (1873-1921)

Michalina Śliwicka (1907-?)

Stanisław Wójcik drukarz

Jan Wydra (1902-1937)

Jan Wydra i Czechowicz

Ksiądz Ludwik Zalewski (1878-1952)

Wiktor Ziółkowski (1893-1978)

Wiktor Ziółkowski i Czechowicz

Henryk Zwolakiewicz (1903-1984)

ŻYCIE KULTURALNE – INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Życie kulturalne Lublina – lata dwudzieste

Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego (1907)

Muzeum Lubelskie (1914)

Archiwum Państwowe (1918)

Katolicki Uniwersytet Lubelski (1918)

Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki (1926)

Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1927)

Komisja Regionalistyczna (1927) – lubelscy regionaliści

Lubelski Związek Pracy Kulturalnej (1934)

Kina lubelskie

Teatr lubelski

SZKOŁY W LUBLINIE

Gimnazjum im. Stanisława Staszica

Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Gimnazjum żeńskie im. Unii Lubelskiej

„Szkoła Lubelska” (Gimnazjum im. Stefana Batorego)

Żeńskie Gimnazjum Arciszowej

Gimnazjum Szperowej

PRASA LUBELSKA

Drukarnie

Józef Czechowicz – redaktor lubelskich pism

Pismo uczniowskie „Młodzież”

„Lucifer”

„Reflektor”

PRZEŁOM POETYCKI CZECHOWICZA (1925)

„Express Lubelski”

„Przegląd Lubelsko-Kresowy”

„Region Lubelski”

Pismo uczniowskie „W Słońce”

„Ognisko Nauczycielskie”

„Ziemia Lubelska”

„Kurier Lubelski” Józefa Czechowicza (1.I-11.V.1932)

„Dziennik Lubelski”

„Trybuna”

„barykady”

„Kamena”

„Dźwigary”

ŻYCIE KULTURALNE I CYGANERIA

Geografia poetycka lat 30-tych w Polsce – rola prowincji

Lubelski krąg Czechowicza

Opowieść o papierowej koronie

Drukarnia „Udziałowa”. Plac Litewski 1

We czterech

Kamień

Lubelska cyganeria – atmosfera

Konrad Bielski, oda do wina

Dom przy Złotej

Lubelski Związek Literatów

Antologia współczesnych poetów lubelskich

Spotkania u Księdza Ludwika

Przewodnik sentymentalny po lubelskich kawiarniach i restauracjach

Loża Wielkiego Uśmiechu

Księgarnie

Spotkanie bibliofilów 31 maja 1931 w Muzeum Lubelskim

Nowości Lubelskie

Stare kamienie

Szopka „Reflektora”

Lubelskie skandale literackie. Jaworski, „Lucyfer”, Łobodowski

Józef Łobodowski, Słowo o prokaturatorze

Dzieje Józefa Zakrzewskiego

Spacery po Lublinie

Grupa „Elipsa”

Środowisko lubelskich plastyków

PRZEDWOJENNE TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Czesław Bobrowski
Nowa Sztuka i grupa „Reflektora” (1925)

Józef Czechowicz
We czterech (1927)

Kazimiera Głuszewska
„Reflektor” (1930)

Nowości lubelskie. Katalog regionalny najwybitniejszych autorów miejscowych (1931)

Józef Czechowicz
Nowości lubelskie Suplement (1933)

Józef Czechowicz
Mowa inauguracyjna Związku Literatów w Lublinie (1932)

Stanisław Czernik
Poeci Lubelszczyzny (1934)

Antoni Madej
Życie artystyczne Lublina (1935)

Jan Kowalski (Józef Czechowicz)
Trud i dzieło artysty. Rzecz o sztuce Jana Wydry. (1937)

Henryk Zasławski (Józef Czechowicz)
Przedwczesna śmierć zgasiła wielki talent. O życiu i dziełach lubelskiego malarza Jana Wydry (1937)

Józef Czechowicz
Wstęp do Antologia współczesnych poetów lubelskich (1939)

Feliks Araszkiewicz
Ruch literacki w Lubelszczyźnie 1918-1938 (1939)

Józef Czechowicz
Fraszki

POWOJENNE TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Feliks Araszkiewicz
Franciszka Arnsztajnowa

WOKÓŁ WYJĄTKOWO DŁUGIEJ LINII:

Dom wszechświat
rozmowa z Hanną Krall

Marek Radziwion
Żeby być ze wszystkimi

Historia kontaktu z kamienicą
rozmowa z Hanną Krall

Mirosław Derecki
Dziwaczny, trochę śmieszny

Mirosław Derecki
KAJ – mieszkaniec spokojnych domów

Mirosław Derecki
O Konradzie Bielskim

Anna Kamieńska
O wierszach Henryka Domińskiego

Henryk Domiński
Wspomnienie o Lublinie

Mirosław Derecki
Willa przy ulicy Granicznej

Julian Krzyżanowski
O fraszkach Józefa Czechowicza

Julian Kot (Wiktor Ziółkowski)
Czechowicz fraszkopis

Henryka Dobosz
Lublin literacki dwudziestolecia międzywojennego

Bibliografia

Od redaktora